ARiMR

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym, spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Do dnia 29 lutego 2024r. Rolnicy – producenci kukurydzy, którzy mieli zgłoszoną do płatności obszarowych w roku 2023 uprawę kukurydzy na ziarno mogą ubiegać się o dodatkową płatność wynoszącą w województwie łódzkim 500zł/ha. zgłoszonej uprawy kukurydzy na ziarno.

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku obszarowego w roku 2023 z zadeklarowaną uprawą kukurydzy na ziarno. (nie jest wymagane potwierdzenie sprzedaży ziarna kukurydzy)

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub w formie papierowej do biur powiatowych ARiMR.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

– w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;

– w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;

– ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty można składać do dnia 29 lutego 2024r. (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

WAŻNA INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARiMR PRZEZ PRODUCENTÓW KUKURYDZY