ZWiK

 

W roku 1991 decyzją Rady Miejskiej w Tuszynie został utworzony Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie. Od tamtej pory większa cześć urządzeń i budynków służących zarówno poborowi wody jak i oczyszczaniu ścieków została gruntownie zmodernizowana.

Obecnie woda jest pobierana z 6 stacji uzdatniania wody trafia ona do gminnej sieci wodociągowej liczącej łącznie prawie 200 km. Stacje te znajdują się w następujących lokalizacjach:

– SUW Tuszyn ul.Wschodnia

– SUW Tuszyn Las ul. 3 – go Maja

– SUW Rydzynki

– SUW Górki Duże

– SUW Szczukwin

– SUW Niedas

Ścieki produkowane przez mieszkańców gminy Tuszyn oczyszczane są w oczyszczalni ścieków znajdującej się w Tuszynie przy ul. Brzezińskiej 86a. Oczyszczalnie w 2004 roku przeszła gruntowną modernizację co umożliwiło zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków. Obecnie poziom oczyszczania jest dużo wyższy niż przewiduje to wydana decyzja na odprowadzanie oczyszczonych ścieków.

 

ul. Brzezińska 86a

95-080 TUSZYN

tel. ( 42) 614 – 30 – 18,  ( 42) 232 – 13 – 93

 

 Telefon alarmowy czynny 24 godz na dobę

609-816-126

 

Telefon Dyżurów:

piątek od godz. 15:00 – poniedziałek do godz. 7:00

nr tel. 603-853-929


Biuro Obsługi Klienta czynne:

pn.-pt. 7:00 -15:00

zwik@tuszyn.info.pl