ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie utworzony został w 1991 roku . Od tamtej pory większa cześć urządzeń i budynków służących zarówno poborowi wody jak i oczyszczaniu ścieków została gruntownie zmodernizowana.

Obecnie woda jest pobierana z 5 stacji uzdatniania wody trafia ona do gminnej sieci wodociągowej liczącej łącznie prawie 200 km. Stacje te znajdują się w następujących lokalizacjach:

– SUW Tuszynek Majoracki  ul. Wschodnia

– SUW Tuszyn ul. 3 – go Maja

– SUW Rydzynki

– SUW Górki Duże

– SUW Szczukwin

Ścieki produkowane przez mieszkańców gminy Tuszyn oczyszczane są w oczyszczalni ścieków znajdującej się w Tuszynie przy ul. Brzezińskiej 86a. Oczyszczalnia w 2004 roku przeszła gruntowną modernizację co umożliwiło zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków. Obecnie poziom oczyszczania jest dużo wyższy niż przewiduje to wydana decyzja na odprowadzanie oczyszczonych ścieków.

W roku 2023 rozpoczęła się kolejna modernizacja oczyszczalni ścieków  obejmująca remont istniejących obiektów oraz rozbudowę oczyszczalni o nowe obiekty.

 

ul. Brzezińska 86a

95-080 TUSZYN

tel. ( 42) 614 – 30 – 18

 

 Telefon alarmowy czynny 24 godz. na dobę

609-816-126

 

Telefon Dyżurów:

piątek od godz. 13.30 – poniedziałek do godz. 7:00

nr tel. 603-853-929

 

Biuro Obsługi Klienta czynne:

Poniedziałek :  7.00 – 15.00
Wtorek: 7.00 – 15.00
Środa: 7.00 – 16.30
Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek:  7.00 – 13.30

zwik@zwiktuszyn.pl