Kwoty Inwestycje 2019 2024

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO- SANITARNEGO W RAMACH MODERNIZACJI STADIONU MIEJSKIEGO W TUSZYNIE

Do Nowej Zakladki

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO- SANITARNEGO W RAMACH MODERNIZACJI STADIONU MIEJSKIEGO W TUSZYNIE

Gmina Tuszyn w dniu 09.11.2020 roku podpisała z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu umowę nr 2020/0212/11135/SubA/DIS/SP/PD/2023 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku zaplecza szatniowo- sanitarnego w ramach modernizacji Stadionu Miejskiego w Tuszynie”.

W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano zaplecze szatniowo- sanitarne. W budynku socjalnym umieszczono zespoły szatniowe dla zawodników, węzły sanitarne oraz pomieszczenia dla trenerów, sędziów i pokój medyczny. W budynku znajduje się pokój spotkań, magazyn sprzętu i pomieszczenia techniczne. W wyodrębnionej części z osobnym wejściem znajdują się sanitariaty obsługujące widzów przebywających na stadionie. Budynek socjalny przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek obsługiwany będzie przez istniejące już przyłącze wodne, projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalację sanitarną.

Obiekt wykorzystywany będzie do przygotowywani zawodników do przeprowadzana meczy piłki nożnej oraz treningów lokalnych klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Gminy Tuszyn oraz zaproszonych gości.

Wartość dofinansowania: 812 100,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 1 624 311,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania 31.12.2023 r.