ZGM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie został utworzony w 1991 roku Uchwałą Nr XVII/122/91 Rady Miasta i Gminy Tuszyn z dnia 12 lipca 1991 roku.

Zakład pierwszą siedzibę miał przy ul. Noworzgowskiej 24 w Tuszynie w tzw: budynku melamino. Od 1994 roku zakład mieści się w budynku przy ul. Parkowej 4 w Tuszynie. Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie zasobem mieszkaniowym własnym i współwłasnym Gminy Tuszyn, zasobem obcym oraz lokalami użytkowymi.

Zakładem od grudnia 1991 kieruje Teresa Rygielska.

Zasób mieszkaniowy gminy Tuszyn liczy 61 budynków poza tym gmina posiada udziały w 26 budynkach wspólnot mieszkaniowych. W/w budynkach posiadamy 613 lokali.

http://www.zgmtuszyn.pl/