Ochotnicze Straże Pożarne

Cele działalności:

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

– rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie

Numer KRS: 0000241727

Siedziba/ adres: 95 – 080 Głuchów, ul. Długa 116

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Dużych

Numer KRS: 0000198899

Siedziba/ adres: 95 – 080 Górki Duże, ul. Jutroszewska 13

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jutroszewie

Numer KRS: 0000260038

Siedziba/ adres: 95 – 080 Jutroszew 82

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszowie

Numer KRS: 0000236897

Siedziba/ adres: 95 – 080 Kruszów, ul. Trybunalska 19

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkoszynie

Numer KRS: 0000205830

Siedziba/ adres: 95 – 080 Mąkoszyn, ul. Wspólna 34

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Modlicy

Numer KRS: 0000194027

Siedziba/ adres: 95 – 080 Modlica 88

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Syskach

Numer KRS: 0000209178

Siedziba/ adres: 95 – 080 Syski, ul.Piotrkowska 1

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczukwinie

Numer KRS: 0000316992

Siedziba/ adres: 95 – 080 Szczukwin, ul. Gliniana 121

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie

Numer KRS: 0000207076

Siedziba/ adres: 95 – 080 Tuszyn, ul. Źródlana 29

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie – Lesie

Numer KRS: 0000210977

Siedziba/ adres: 95 – 080 Tuszyn, ul. Prusa 9

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzinku

Numer KRS: 0000107667

Siedziba/ adres: 95 – 080 Wodzinek, ul. Srocka 15

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kazubowej

Numer KRS: 0000214398

Siedziba/ adres: 95 – 080 Wola Kazubowa, Górecka 82