BIURO RADY MIEJSKIEJ

ul. Piotrkowska 2/4
tel. (42) 232 13 83 wew. 47
czynne:  pon. , śr. , czw.  7.30 – 15.30/ wt. 7.30 – 17.00/ pt. 7.30 – 14.00

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Szanowni Państwo, dyżury dla mieszkańców pełni Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie – pan Mirosław Popecki. Nie trzeba się wcześniej umawiać. Dyżury odbywają się w każdy roboczy wtorek w godz 12.00 -14.00 w Biurze Rady Miejskiej w Tuszynie, na I pietrze w budynku A – Urzędu Miasta w Tuszynie przy ul. Piotrkowskiej 2/4, tel. (42) 232 13 83 wew. 47

DYŻURY WICEPRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Szanowni Państwo, informujemy, że Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Tuszynie – pani Iwona Parczewska pełni dyżury dla mieszkańców w każdy pierwszy i ostatni roboczy czwartek miesiąca. Nie trzeba się wcześniej umawiać. Dyżury odbywają się w godz 14.30 -15.30 w Biurze Rady Miejskiej w Tuszynie, na I pietrze w budynku A – Urzędu Miasta w Tuszynie przy ul. Piotrkowskiej 2/4, tel. (42) 232 13 83 wew. 47

I. Skład Rady Miejskiej w Tuszynie IX Kadencji (w kolejności okręgów wyborczych) :

1. Michał Ścibor

2. Włodzimierz Janiczek

3. Iwona Parczewska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Tuszynie

4. Juliusz Defeciński

5. Krzysztof Krajewski

6. Mirosław Popecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

7. Kamil Pokora

8. Anna Krajewska – Lesiak

9. Barbara Brych

10. Agata Kłos

11. Janusz Miara

12. Łukasz Wójcik

13. Kazimierz Sęk

14. Piotr Zarzycki

15. Tomasz Sobolewski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

II. Skład Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskie w Tuszynie.

1. Michał Ścibor

2. Włodzimierz Janiczek

3. Iwona Parczewska

4. Juliusz Defeciński

5. Krzysztof Krajewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji

6. Mirosław Popecki

7. Kamil Pokora

8. Anna Krajewska – Lesiak

9. Barbara Brych

10. Agata Kłos

11. Janusz Miara

12. Łukasz Wójcik

13. Kazimierz Sęk

14. Piotr Zarzycki

15. Tomasz Sobolewski – Przewodniczący Komisji

III. Skład Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Tuszynie.

1. Michał Ścibor

2. Iwona Parczewska

3. Mirosław Popecki

4. Kamil Pokora – Zastępca Przewodniczącej Komisji

5. Barbara Brych – Przewodnicząca Komisji

IV. Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuszynie.

1. Włodzimierz Janiczek – Przewodniczący Komisji

2. Juliusz Defeciński – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Janusz Miara

4. Łukasz Wójcik

5. Kazimierz Sęk

V. Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tuszynie.

1. Juliusz Defeciński

2. Krzysztof Krajewski – Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Anna Krajewska – Lesiak

4. Agata Kłos – Przewodnicząca Komisji

5. Łukasz Wójcik

5. Kazimierz Sęk

7. Piotr Zarzycki

VI. Skład Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tuszynie.

1. Juliusz Defeciński – Przewodniczący Komisji

2. Krzysztof Krajewski

3. Mirosław Popecki

4. Agata Kłos – Zastępca Przewodniczącego Komisji

5. Tomasz Sobolewski