BIURO RADY MIEJSKIEJ

ul. Piotrkowska 2/4
tel. (42) 232 13 83 wew. 47
czynne:  pon. , śr. , czw.  7.30 – 15.30/ wt. 7.30 – 17.00/ pt. 7.30 – 14.00

Skład Rady Miejskiej w Tuszynie (w kolejności okręgów wyborczych) :
1. Danuta Wojciechowska
2. Agnieszka Krawczyk
3. Iwona Parczewska
4. Andrzej Małecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
5. Marian Bąk
6. Mirosław Popecki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
7. Juliusz Defeciński
8. Maria Krawczyk
9. Marcin Siedlecki
10. Antoni Kosiada
11. Janusz Miara – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
12. Łukasz Wójcik
13. Kazimierz Sęk
14. Piotr Zarzycki
15. Tomasz Sobolewski

I. Skład Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskie w Tuszynie.
1. Bąk Marian
2, Defeciński Juljusz
3. Kosiada Antoni
4. Krawczyk Agnieszka
5. Krawczyk Maria
6. Małecki Andrzej
7. Miara Janusz
8. Parczewska Iwona
9. Popecki Mirosław
10. Sęk Kazimierz
11. Siedlecki Marcin
12. Sobolewski Tomasz
13. Wojciechowska Danuta
14. Wójcik Łukasz
15. Zarzycki Piotr
II. Skład Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Tuszynie.
1. Bąk Marian
2. Krawczyk Maria
3. Parczewska Iwona
4. Popecki Mirosław
5. Sęk Kazimierz
6. Wójcik Łukasz
7. Miara Janusz
III. Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuszynie.
1. Defeciński Juliusz
2. Kosiada Antoni
3. Krawczyk Agnieszka
4. Parczewska Iwona
5. Wójcik Łukasz
6. Wojciechowska Danuta
IV. Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tuszynie.
1. Defeciński Juliusz
2. Krawczyk Agnieszka
3. Sęk Kazimierz
4. Zarzycki Piotr
5. Sobolewski Tomasz
V. Skład Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tuszynie.
1. Krawczyk Maria
2. Małecki Andrzej
3. Siedlecki Marcin
4. Sobolewski Tomasz
5. Wojciechowska Danuta