Organizacje pozarządowe oraz placówki OSP
 
Na terenie gminy Tuszyn zarejestrowanych jest 40 organizacji pozarządowych, w tym 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Organizacje pozarządowe:
 
 • – 12 jednostek OSP zlokalizowanych w: Głuchowie,  Górkach Dużych, Jutroszewie, Kruszowie, Mąkoszynie, Modlicy, Syskach,  Szczukwinie, Tuszynie, Tuszynie-Lesie, Wodzinku, Woli Kazubowej
 • – Organizacja pozarządowa Fundacja “Równe Szanse dla Środowiska LEDGO”, siedziba: Tuszyn, ul. Łokietka 17
 • – Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży “Piękny Świat”,  siedziba: Zofiówka, ul. Stanisławowska 2
 • – Stowarzyszenie “Klub Przyjaciół Żeromina”, siedziba: Żeromin, ul. Tuszyńska 13D
 • – Stowarzyszenie “Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy, siedziba: Tuszyn, ul. Parkowa 4
 • – Stowarzyszenie “Pendolino”, siedziba: Tuszyn, ul. Piotrkowska 13
 • – Stowarzyszenie “Tuszyn Naszych Marzeń”, siedziba: Tuszyn, ul. Wysoka 3, lok. 25
 • – Stowarzyszenie „Ranczo w Dolinie”, siedziba: Wola Kazubowa, ul. Graniczna 14
 • – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tuszyński Klub Jeździecki “Garbówek”, Siedziba: Garbów, ul. Garbówek 20
 • – Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rynku Targowiskowego, siedziba:
  Tuszyn, ul. Poddębina 75
 • – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niezapominajka w Wodzinie Prywatnym, siedziba: Wodzin Prywatny, ul. Szkolna1
 • – Związek zawodowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Szpitala w Tuszynie, siedziba: Tuszyn, ul. Szpitalna 5
 • – Związek zawodowy Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Szpitala w Tuszynie w WZZOZCLCHPIR w Łodzi, Siedziba: Tuszyn, ul. Szpitalna 5
 • – Klub Sportowy „Fenix Team” Tuszyn Strong Man, siedziba: Tuszyn, ul. Sienkiewicza 16/9
 • – Miejski Klub Sportowy „Jagiellonia Tuszyn”, Siedziba: Tuszyn, ul. Poniatowskiego 13
 • – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym, Siedziba: Wodzin Prywatny, ul. Szkolna 1
 • – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn” siedziba: Tuszyn, ul. Poniatowskiego 13
 • – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • – Koło nr 13 w Tuszynie „Młodzi Duchem”- siedziba: Tuszyn, ul. Noworzgowska 20A
 • – Koło nr 11 w Tuszynie „Marzenie” – siedziba: Tuszyn, ul. Noworzgowska 20A,
 • – Koło nr 10 w Tuszynie Lesie – siedziba: Tuszyn, ul. Prusa 7
 • – Polski Związek Wędkarski Okręg Piotrków Tryb Koło Nr 33 w Tuszynie siedziba: Tuszyn, ul. A. Zwierzyńskiego 13
 • – Stowarzyszenie Koło Wędkarskie w Żerominie siedziba: Żeromin, ul. Tuszyńska 11b, lok.1
 • – Koło Łowieckie Nr 42 „ Tur” Tuszyn, siedziba: Garbów, ul. Garbówek 30 
 • – Rejonowe Koło Pszczelarzy Tuszyn, siedziba: Tuszyn, ul. Noworzgowska 20A.
 • – Stowarzyszenie „Tuszyn Kultury” , siedziba: ul. 3 maja 59, 95-080 Tuszyn
 • – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
 • – Stowarzyszenie Kocham Tuszyn
 • – Fundacja „Atelier of Skills”