Plac Reymonta w Tuszynie – od zawsze był jednym z ważniejszych miejsc w Tuszynie. Położony w centrum miasta, na którym odbywały się i nadal odbywają najważniejsze, liczne uroczystości miejskie, np. rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Wigilia Miejska czy obchody 550-lecia i 600-lecia Miasta Tuszyna. To tu w 1931 roku ustanowiono krańcówkę z przystankiem tramwaju nr 42 kursującego w latach 1916-1978 z Łodzi do Tuszyna, będącego bardzo ważnym i popularnym środkiem komunikacji. Plac Reymonta zawdzięcza swoją nazwę słynnemu powieściopisarzowi Władysławowi Stanisławowi Reymontowi, który przybył do Tuszyna wraz z rodziną w 1868 roku, mając zaledwie rok. Tu wychowywał się i uczęszczał do szkoły przyszły laureat literackiej Nagrody Nobla. Pobyt w Tuszynie musiał wywrzeć duży wpływ na młodego Reymonta a szczególnie tuszyńskie jarmarki, ponieważ opisał je w powieści „Chłopi”, a nazwał Tuszyn Tymowem. W 60 rocznicę przyznania literackiej Nagrody Nobla mieszkańcy Tuszyna postanowili upamiętnić to wydarzenie stawiając na Placu Reymonta pamiątkowy kamień.

Obecnie jego imieniem nazwana jest samorządowa instytucja kultury w Tuszynie, tj. Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie, które organizuje wydarzenia kulturalno-rozrywkowe w Gminie. W latach 1999 – 2019 Gimnazjum nr 2 w Tuszynie również nosiło imię słynnego pisarza. Tuszyn należy do Związku Gmin Reymontowskich. Ciekawą inicjatywą, która przechodnio odbywa się co kilka lat w Tuszynie, jest tzw. „Turniej Gmin Reymontowskich”, w których rywalizują gminy związane z postacią noblisty. Organizowane są wtedy konkursy wiedzy o Reymoncie oraz zawody sportowe. Plac Reymonta w roku 2016 został odnowiony i gruntownie przebudowany, m.in. powstała podświetlana fontanna, nowe ławki oraz umieszczono na nim funkcjonującą dawniej, odrestaurowaną pompę do wody.

Zabytki w gminie Tuszyn:

 1. Budynki dawnego browaru w Tuszynie, ul. Parkowa 7 (warzelnia, lodownia, magazyn i stajnia).
 2. Budynek starego młynu w Tuszynie, ul. Żeromskiego 16 (młyn motorowy Szai Przedborskiego).
 3. Łaźnia w Tuszynie, ul. Źródlana 4.
 4. Rzeźnia w Tuszynie, ul. Żeromskiego 33.
 5. Wieża Ciśnień w Tuszynku, ul. Szpitalna 5.
 6. Wieża w Górkach Dużych, ul. Zielonka 42, Górki Duże
 7. Dom przy ul. Prusa 10 (przed II wojną światową mieściła się tam centralka telefoniczna)
 8. Willa Aleksego Wincentego Rżewskiego, ul. Główna, Zofiówka
 9. Willa Marta, ul. 3-Maja 49 (budynek między Senior VIGOR a budynkiem ZAZ-u)
 10. Dom Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich, ul. Łowicka 12.
 11. Budynek ZGM ul. Sienkiewicza 34, (zbudowany w latach 30-tych, w okresie wojennym mieścił się tam szpital niemiecki, po wojnie Dzienny Dom Opieki Społecznej, żłobek miejski, a obecnie służy jako dom mieszkalny)
 12. Pamiątkowy kamień, gdzie stała stara tuszyńska świątynia (plac targowy, przy ul. ks. Ściegiennego)
 13. Pamiątkowy kamień Reymonta – Plac Reymonta, Tuszyn.
 14. Budynek ZGM Plac Reymonta 1 (obecnie znajdują się tam: poczta, MOPS oraz mieszkania), w okresie międzywojennym pierwotnie znajdowała się szkoła elementarna oraz sąd grodzki,
 15. Budynek starej szkoły w Głuchowie – ul. Długa 79, Głuchów.