Niedas Tablica

W dniu 2 września 2021 r. Gmina Tuszyn zawarła z Wojewodą Łódzkim umowę o udzieleniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi gminnej Niedas Leśny w Tuszynie na odcinku o długości ok. 508,81 m (II etap). Całkowita wartość przedmiotowego zadania wynosi 863 861,00 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie – 431 930,00 zł.

TUSZYN TABLICA SUV

Nazwa zadania : “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach”.

II etap zadania tj. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynkach – w sierpniu 2021r. zakończyła się inwestycja rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rydzynkach (Gmina Tuszyn). W ramach modernizacji powstał całkowicie nowy obiekt hali technologicznej uzdatniania wody z wykorzystaniem aeracji i filtracji dwustopniowej o wydajności 80m3/h. Wyremontowano istniejący oraz wybudowano dwa nowe zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody uzdatnionej co pozwala na niezawodne dostarczanie wody w okresie intensywnych rozbiorów. Wykonano nowy odwiert studzienny o głębokości 180 m pozwalający na zabezpieczenie możliwości poboru wody z dwóch studni głębinowych. Nowa stacja uzdatniania została wyposażona w agregat prądotwórczy gwarantujący zachowanie ciągłości pracy w sytuacjach przerw dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej. Stacja uzdatniania wody posiada nowoczesny system sterowania pozwalający na zdalny nadzór, wizualizację oraz sterowanie parametrami stacji. Realizacja zadania przyczyniła się do niezawodnego zapewnienia dostaw wody o lepszej jakości dla mieszkańców większego niż dotychczas obszaru Gminy Tuszyn. Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie dotyczyło II etapu zadania tj. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.