WAŻNE INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

W tym miejscu będziemy zamieszczać informacje i aktualności dotyczące gospodarki rolnej. Kontakt z inspektorem ds. rolnictwa Urzędu Miasta w Tuszynie jest możliwy pod numerem telefonu 42/232-13-84 w.56 bądź poprzez zakładkę „kontakt” na naszej oficjalnej stronie internetowej.

WAŻNE: ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BRATOSZEWICACH INFORMUJE, ŻE Z POWODU PANDEMII COVID-19 ZAPRASZA ROLNIKÓW ZAINTERESOWANYCH POMOCĄ W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW OBSZAROWYCH DO KONTAKTU TEL. Z DORADCĄ PANEM KRZYSZTOFEM JANASZKIEWICZEM – TEL 519 301 054 LUB DO KONTAKTU TEL Z PRACOWNIKIEM POWIATOWEGO ZESPOŁU DORADZTWA ROLNICZEGO W BRZEZINACH – TEL 46 832 11 31. JEDNOCZESNIE INFORMUJEMY, ŻE OKRES SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI OBSZAROWE NA ROK 2020 ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 15 CZERWCA 2020 R.

Dodatkowo prosimy o zapoznawanie się z bieżącymi informacjami umieszczanymi na oficjalnych stronach internetowych instytucji, do których podajemy podajemy linki:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach: https://www.lodr-bratoszewice.pl/ ,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: https://www.krus.gov.pl/

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/ ,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/ ,

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Jak Ochronić Twoje Dopłaty 900x413

Uprawy 1 Page 001 1 566x800
KRUS