WAŻNE INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

W tym miejscu będziemy zamieszczać informacje i aktualności dotyczące gospodarki rolnej. Kontakt z inspektorem ds. rolnictwa Urzędu Miasta w Tuszynie jest możliwy pod numerem telefonu 42/232-13-84 w.56 bądź poprzez zakładkę „kontakt” na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Dodatkowo prosimy o zapoznawanie się z bieżącymi informacjami umieszczanymi na oficjalnych stronach internetowych instytucji, do których podajemy podajemy linki:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach: https://www.lodr-bratoszewice.pl/ ,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: https://www.krus.gov.pl/

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/ ,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/ ,

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS. Wszystkie informacje znajdą Państwo w linku: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2019-roku/

Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast