WAŻNE INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

W tym miejscu będziemy zamieszczać informacje i aktualności dotyczące gospodarki rolnej. Kontakt z inspektorem ds. rolnictwa Urzędu Miasta w Tuszynie jest możliwy pod numerem telefonu 42/232-13-84 w.56 bądź poprzez zakładkę „kontakt” na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Dodatkowo prosimy o zapoznawanie się z bieżącymi informacjami umieszczanymi na oficjalnych stronach internetowych instytucji, do których podajemy podajemy linki:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach: https://www.lodr-bratoszewice.pl/ ,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: https://www.krus.gov.pl/

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/ ,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/ ,

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Silosy

INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPARCIA DO ZAKUPU SILOSÓW ZBOŻOWYCH

Uwaga Rolnicy! Ubiegający się o wsparcie do zakupu silosów zbożowych.

Wydłużony został okres na realizację inwestycji polegającej na zakupie i posadowieniu silosów zbożowych, wspieranej z działania wparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności, w ramach inwestycji A1.4.1.

Według zasad naboru rolnicy mieli zrealizować inwestycję polegającą na zakupie i posadowieniu silosów zbożowych nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem i nie później niż w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy oraz do ostatecznego terminu 31 października 2024.

Po zmianie wydłużony został okres na realizację inwestycji od dnia złożenia wniosku o objęcie wsparciem do dnia 30 czerwca 2025r.

Jednocześnie przypominamy, że aby uzyskać wsparcie konieczne jest uzyskanie braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę silosu ze Starostwa Powiatowego. Różnicowanie wymogu uzyskania w starostwie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu zależy od wysokości stawianego silosu.

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ORGANIZUJE UZUPEŁNIAJĄCY KURS CHEMIZACYJNY

ŁODR organizuje kurs chemizacyjny – UZUPEŁNIAJĄCY, dla rolników stosujących w swoich gospodarstwach środki ochrony roślin do ochrony upraw, a którym straciło ważność posiadane zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Kurs odbędzie się w dniu 4 marca 2024r., o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta w Tuszynie ( sala konferencyjna – I piętro)

Jest to kurs jednodniowy, przeznaczony dla osób które posiadały już wcześniej zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, a które po upływie 5 lat od daty wydania straciło swoją ważność.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście do doradcy rolnego, pracownika ŁODR – p.Krzysztofa Janaszkiewicza lub zapisywać się u niego telefonicznie pod numerem telefonu 519301054.

Pan Krzysztof Janaszkiewicz prowadzi również zapisy na kurs chemizacyjny PEŁNY dla osób po raz pierwszy zdobywających uprawnienia do profesjonalnego stosowania środków ochrony roślin. Kurs pełny jest kursem dwudniowym. O jego terminie poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu.

WAŻNA INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARiMR PRZEZ PRODUCENTÓW KUKURYDZY

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym, spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Do dnia 29 lutego 2024r. Rolnicy – producenci kukurydzy, którzy mieli zgłoszoną do płatności obszarowych w roku 2023 uprawę kukurydzy na ziarno mogą ubiegać się o dodatkową płatność wynoszącą w województwie łódzkim 500zł/ha. zgłoszonej uprawy kukurydzy na ziarno.

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku obszarowego w roku 2023 z zadeklarowaną uprawą kukurydzy na ziarno. (nie jest wymagane potwierdzenie sprzedaży ziarna kukurydzy)

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub w formie papierowej do biur powiatowych ARiMR.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

– w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;

– w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;

– ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty można składać do dnia 29 lutego 2024r. (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja-WIORiN-w-Lodzi

ASF

ulotka-dla-Rolnikow

DOPŁATY DO ZBÓŻ – WARTO OPRÓŻNIĆ MAGAZYNY

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy informacje opublikowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycząca skupu zbóż. Sprzedając: pszenicę, pozostałe zboża oraz rzepak i rzepik do 15 czerwca rolnik może otrzymać dopłatę. Do pszenicy jest to 2200 zł/ha. Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2023 r. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/doplaty-do-zboz–warto-oproznic-magazyny

doplata-do-zboz

HPAI-wysoce-zjadliwa-grypa-ptakow-na-terenie-Powiatu-Lodzkiego-Wschodniego