FUNDUSZ SOŁECKI 2023

Sołectwo Bądzyń i Sołectwo Tuszynek Majoracki – zrealizowało w 2023 roku wspólne przedsięwzięcie- zakup tłucznia w ramach zadań pn.: „Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Ks. Brzóski w Bądzyniu.” oraz „Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Jabłoniowej w Tuszynku Majorackim”.

W dniu 19.07.2023 r. w ramach umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z .o.o, ul. Starościańska 6, 95-080 Tuszyn, odebrano roboty w ramach zadania; „Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Ks. Brzóski w Bądzyniu” w sołectwie Bądzyń o wartości 20.244,57 zł brutto.

W ramach zadania: „Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Jabłoniowej w Tuszynku Majorackim” w dniu 31.08.2023 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr 168/2023 z dnia 15 maja 2023 r. na; Zakup i dostawę kruszywa dla Gminy Tuszyn w ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego na 2023 rok:” Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Ks Brzóski w Bądzyniu”, oraz „Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Jabłoniowej w Tuszynku Majorackim dotyczący przedłużenia terminu dostawy kruszywa do Sołectwa Bądzyń. Termin wykonania 30.09.2023 r.

Wartość umowy: 69.834,48 zł brutto ( Sołectwo Bądzyń – 20.244,57 zł brutto, Sołectwo Tuszynek Majoracki – 49.589,91)

Tuszynek Majoracki Tluczen

Sołectwo Górki Małe / Sołectwo Górki Duże – w 2023 roku sołectwa Górki Małe i Górki Duże zrealizowało wspólne przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych” – ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Wykonawcą dokumentacji jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-EX” Bogumił Skorupski, ul. Leśna 25, 95-080 Tuszyn. Wartość umowy: 3.000,00 zł brutto, zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych za kwotę 8.997,45 zł (czerwiec 2023 r.).

Gorki

Sołectwo Jutroszew – zorganizowało Dożynki Gminno – Parafialne w dniu 3 września 2023 r., podczas których sfinansowano zakup art. spożywczych w kwocie 10.993,76 zł. W ramach zadania pn.: „Budowa budynku gospodarczego na działce nr 77/2 w Jutroszewie” w miesiącu październiku zakupiono materiały budowlane w postaci tarcicy na pokrycie dachowe na łączną kwotę 3.712,14 zł brutto. Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa „EMI-BUD” Łukasz Jach, ul. Ks. Ściegiennego 2, 95-080 Tuszyn.
Sołectwo Rydzynki – Dnia 06.10.2023 r. w sołectwie Rydzynki odbyły się nocne podchody, zakończone poczęstunkiem dla uczestników, zakupiono drobne nagrody / upominki za łączną kwotę 1.000,00 zł brutto. W ramach funduszu zakupiono i zamontowano drewnianą altanę ogrodową o wymiarach 6 x 5. Altanę umieszczono na na działce nr 193/3 w Rydzynkach oraz wykonano utwardzenie terenu. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo- Usługowa DREWOSTYL Adrian Pijanka, ul. Nowa 3A, 42-240 Kościelec. Wartość z umowy: 15.020,00 zł brutto; Dodatkowo zrealizowano zakup 2 szt. siatek do bramek do piłki siatkowej za kwotę 300,00 zł oraz zakup kosza do gry w piłkę koszykową za kwotę 2.246,36 zł.
Sołectwo Wodzin Majoracki – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim – II etap”.

Sołectwo Mąkoszyn– W lutym 2023 r. ze środków z funduszu sołeckiego do sali OSP Mąkoszyn została zakupiona zmywarko- wyparzarka za kwotę 5.375,09 zł brutto, a także patelnia elektryczna za kwotę 3.759,00 zł brutto, a także wykonano remont sali OSP w ramach zadań tj. : “Zakup materiałów remontowo-budowlanych do wykonania remontu magazynku kuchennego w sali OSP w Mąkoszynie” (7.408,36 zł brutto), “Zakup drzwi wewnętrznych do magazynku kuchennego w sali OSP w Mąkoszynie” (800,00 zł brutto), “Zakup oświetlenia oraz wentylatorów wraz z osprzętem do sali OSP w Mąkoszynie” (4.640.12 zł brutto), “Zakup 2 szt. lamp oświetleniowych do magazynku kuchennego w sali OSP w Mąkoszynie” (170,00 zł brutto). W realizację remontu magazynku kuchennego w sali OSP Mąkoszyn ogromne zaangażowanie wykazali mieszkańcy sołectwa.
Sołectwo Żeromin – w 2023 roku wykonano dalszą część ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie. Zrealizowano dokończenie ogrodzenia działki wraz z posadowieniem 4 metrowej bramy skrzydłowej panelowej, grodzenie z siatki ocynkowanej zielonej na podmurówce z płyty betonowej o szerokości przęsła 2,5 m. Wykonawcą była Firma MARCO Marcin Nawrocki, ul. Południowa 6, 95-080 Tuszyn. Wartość z umowy: 12.980,00 zł; Zakupiono urządzenie traktor – kosiarka dla sołectwa Żeromin za kwotę 15.200,00 zł.
Sołectwo Garbów – Zrealizowano Budowę placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13. Wykonawcą była Firma – Waldemar Nowak Zakład Stolarski, ul. Lipowa 22, 64-310 Zębowo, gm. Lwówek. Wartość prac – 12 070,00 zł. W marcu 2023 r. oraz zrealizowano zadanie inwestycyjn pn.: „Zakup i montaż zewnętrznych drzwi do świetlicy wiejskiej w Garbowie” zdemontowano stare i zamontowano nowe drzwi do świetlicy.
Wartość robót- 9.100,00 zł brutto.
Sołectwo Modlica- Sołectwo Modlica zakupiło sprzęt gastronomiczny w ramach funduszu sołeckiego na 2023 na łączną kwotę 32.224,98 zł brutto ( zakupiono piec konwekcyjno- parowy, stoły kuchenne, regał kuchenny, zlewozmywak z baterią, zmywarka, okap kuchenny).
Sołectwo Głuchów- w ramach zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową części ul. Gołygowskiej w Głuchowie” w dniu 09.10.2023 r. odebrano protokołem odbioru dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskanym zaświadczeniem o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych. Projektowana długość drogi 340 mb, o szerokości 4,5 m, o nawierzchnia bitumiczna.
Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, ul. Iogniskowa 11 lok 6, 93-329 Łódź. Wartość z umowy: 11.439,00 zł brutto.

Sołectwo Szczukwin– w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku sołectwo zakupiło piekarnik elektryczny do zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Szczukwinie.
W dniu 18.10.2023 r. zlecono zakup piekarnika firmie Imperium Logistyk Ewa Stępień, Grodzisko 75A, 95-080 Tuszyn. Wartość zlecenia: 6.077,82 zł brutto.

Sołectwo Wodzinek – w ramach zadania pn.: „Wykonanie dalszej części remontu pomieszczenia w budynku strażnicy OSP Wodzinek (świetlica)” w dniu 18.08.2023 r. podpisano umowę na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w Strażnicy OSP w Wodzinku, z terminem wykonania do dnia 01.09.2023 r. Wykonawcą robót jest Optimum Instalatorstwo Elektryczne Konrad Bondyra, ul. Wodzińska 108, Wodzin Majoracki , 95-080 Tuszyn. Roboty odebrano 04.09.2023 r. Wartość umowy: 3.690,00 zł brutto. W ramach zadania w grudniu odebrano protokołem odbioru roboty budowlane polegające na wykonaniu docieplenia ścian strażnicy OSP Wodzinek (świetlica). Wykonawcą byłą firma Usługi Ogólno – Budowlane Banaszczyk Mieczysław. Wartość robót budowlanych wyniosła- 18.550,00 zł brutto.

FUNDUSZ SOŁECKI 2019

 Przedszkole 3 Przedszkole 4 Przedszkole 5 Przedszkole 6 Przedszkole 7


Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolnianej w Tuszynie na działce 89/1

Zostały zakończone roboty budowlane związane z budową drogi o nawierzchni asfaltowej i budową kanalizacji deszczowej. Umowa z Wykonawcą została podpisana na kwotę 935 663,44 zł – środki własne.

Przed inwestycją.

Stodolniana 2 Przed E1532593894558 Stodolniana 1 Przed 1

Po wykonaniu inwestycji.

Stodolniana 1 Po Stodolniana 2 Po 1


“Budowa drogi wewnętrznej – ul. Noworzgowskiej w Tuszynie”.

Dobiegły końca prace nad budową ulicy wewnętrznej -przedłużenie ulicy Noworzgowskiej w Tuszynie. Przebudowano nawierzchnię jezdni na utwardzoną bitumiczną. Wybudowano odwodnienie drogi ściekiem przykrawężnikowym do zbiornika retencyjnego.

Wartość całkowita zadania – 397 932,75 zł brutto – finansowane ze środków własnych.

PO REALIZACJI

Noworzgowska 1 E1524822902353 Noworzgowska 2 E1524822930218 Noworzgowska 3 E1524822967150 Noworzgowska 4 Noworzgowska 5

PRZED

Noworzgowska 1 Noworzgowska 2 Noworzgowska 3

 


FUNDUSZ SOŁECKI 2018 R.

Sołectwo Bądzyń

Zgodnie z wnioskiem i wskazaniem Sołectwa Bądzyń zakupiono 2 sztuki koszy miejskich parkowych z daszkiem 35 L za łączną kwotę 910,00 zł – finansowanie ze środków funduszu Sołeckiego.

Bądzyń Kosz E1536652052467

Sołectwo Żeromin

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Żeromin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego dokonano następujących zakupów:

 • stół do tenisa stołowego (ping-ponga) za kwotę 1 499,00 zł,

 • stół do bilarda – za kwotę 1 474,77 zł

 • parasole ogrodowe 3 sztuki – za łączną kwotę 2 370,00 zł

 • oraz zakupiono i zamontowano moskitiery do okien i drzwi balkonowych w świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 699,99 zł.

Żeromin 1 Żeromin 2 Żeromin 3 Żeromin 4

Sołectwo Modlica

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectwa Modlica zakupiono:

 • zastawę stołową m.in. talerz deserowy – 300 sztuk, talesz głęboki – 155 sztuk, talerz płaski – 155 sztuk, filiżanki ze spodkiem – 7 kompletów (jeden komplet: 6 filiżanek i 6 spodków) – za łączną kwotę 3 992,94 zł,

 • 130 sztuk krzeseł metalowych, wykończonych chromem z siedziskiem (poduszką) z ekoskóry w kolorze AL10, za łązną kwotę 7 670,00 zł.

 • 15 sztuk stołów o wymiarach: długość -200 cm, szerokość – 90 cm, wysokość – 77 cm, wykonanych z płyty meblowej (dąb sonoma), blat stołu o grubości 3,6 cm oklejony obrzeżem abs 3 mm, skrzynki z płyty meblowej oraz nóg wykonanych z drewna bukowego o grubości 8 cm, za łączną kwotę – 9 000,00 zł

Modlica 1 Modlica 2 Modlica 3 Modlica 4 Modlica 5 E1536652490236 Modlica 6 Modlica 7 Modlica 8

Sołectwo Rydzynki

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Rydzynki zlecono demontaż płyt chodnikowych stanowiących utwardzenie pod namiotem i garażem w ilości ok. 110 m², oraz przygotowanie do przewiezienia tych płyt z terenu byłej siedziby Sołectwa Rydzynki przy ul. Komarowej 1 w Rydzynkach, na działkę nr 193/3 mieszczącej się przy ulicy Wspólnej, usługa została zrealizowana za kwotę 2 000,00 zł.

W ramch środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono:

 • tablice informacyjne stojące, drewniane na konstrukcji stalowej o wymiarach 80×50 cm – 2 sztuki za łączną kwotę 500,00 zł,

 • kosze na śmieci drewniane na konstrukcji stalowej o pojemności 60 L – 4 sztuki o łącznej wartości 1 000,00 zł,

 • ławki ogrodowe, drewniane z oparciem na konstrukcji stalowej – 5 sztuk o łącznej wartości 2 500,00 zł.

Rydzynki 1 Rydzynki 2 Rydzynki 3 E1536652699309 Rydzynki 4 Rydzynki 5

Sołectwo Tuszynek Majoracki

Dokumentacja kosztorysowo-projektowa oświetlenia ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim wg umowy nr 49/2018 – za kwotę 12 300,00 zł.

Sołectwo Szczukwin

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołectwa Szczukwin zakupiono:

 • łyżeczki do herbaty – 204 szt.
 • widelczyki do ciasta – 204 szt.
 • noże stołowe – 204 szt.
 • łyżeczki stołowe – 204 szt.
 • widelce stołowe – 204 szt.
 • łopatki do ciasta – 15 szt
 • chochla do zupy – 8 szt

Wartość całkowita – 3 950,98 zł brutto – finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

 Sztućce Szczukwin

 • kosę spalinową STIHL z osłoną twarzy i słuchu, oraz nożem do wycinania zarośli na łączną kwotę 2 693,00 zł – finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Szczukwin Kosa Spalinowa


Fundusz Sołecki – Sołectwo Wola Kazubowa

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołectwa Wola Kazubowa zakupiono i zamontowano dwa komplety klimatyzatorów ściennych z funkcją chłodzenia i grzania o mocy 7 kW każdy i jeden komplet klimatyzatora z funkcją chłodzenia i grzania o mocy 5 kW- zasilanych elektrycznie, sterowanych pilotem bezprzewodowym – za kwotę 13 990,02 zł.  – finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Wola Kazubowa Klimatyzacja 1 Wola Kazubowa Klimatyzacja 2 Wola Kazubowa Klimatyzacja 3


Fundusz Sołecki – Górki Duże

W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wniosek sołectwa Górki Duże zakupiono wyposażenie gastronomiczne do kuchni dla OSP w Górkach Dużych m.in.:

 • kuchnię gazową 5-palnikową z piekarnikiem elektrycznym,

 • patelnię przechylną elektryczną,

 • spryskiwacz z baterią stołową i wylewką,

 • stół ze zlewem 2-komorowym,

 • stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej,

 • garnek 21 l,

 • patelnia ALU TYTAN,

 • blachy do piekarnika,

 • deski do krojenia,

 • noże.

za łączną kwotę 13 334,00 zł.  – finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Górki Duże 1 Górki Duże 2 Górki Duże 3 Górki Duże 4


Fundusz Sołecki – Sołectwo Głuchów

Na wniosek sołectwa Głuchów zakupiono i zamontowano 3 sztuki kompletów klimatyzatorów ściennych z funkcją chłodzenia i grzania o mocy 7 kW każdy – zasilanych elektrycznie, sterowanych pilotem bezprzewodowym za kwotę 16 500,00 zł. – finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Klimatyzacja Głuchów 1 Klimatyzacja Głuchów 2 Klimatyzacja Głuchów 3


OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2017


F u n d u s z  S o ł e c k i –  Sołectwo Szczukwin

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego dokonano następujących zakupów:

– taboretu gazowego za kwotę 1 283,23 zł brutto,

 • 29 sztuk stołów konferencyjnych za łączną kwotę 10 320,93 zł brutto,

 • 18 sztuk krzeseł za kwotę 810,00 zł brutto,

 • 4 okna i 1 drzwi za łączną kwotę 4 399,99 zł brutto.

   

 • Fundusz Sołecki Szczukwin 2 Fundusz Sołecki Szczukwin 3 Fundusz Sołecki Szczukwin 4


Sołectwo Tuszynek Majoracki

Wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Wschodniej nr posesji 14

do istniejących punktów świetlnych przy ul. Królewskiej.

W Tuszynku Majorackim zamontowano 11 latarni oświetleniowych z oprawami. Wartość całkowita zadania – 40 811,80 zł, w tym:

 • budżet gminy – 15 744,15 zł,

 • fundusz sołecki – 25 067,65 zł.
  Oświetlenie Ul. Królewska 1 E1517478866321


Sołectwo Kruszów

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego dokonano zakupu traktora ogrodowego i wykaszarki za kwotę 12 600,00 zł brutto w tym:

   • traktor 11.000,00 zł brutto,

   • wykaszarka 1 600,00 zł brutto.

Fundusz Sołecki Kruszów 1

Fundusz Sołecki Kruszów Zdjęcie 2

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Kruszów zakupiono:

 • rolety wraz z montażem za kwotę 3 195,80 zł,
 • karnisze,firany oraz obrusy za łączną kwotę 2 399,93 zł,
 • sztućce oraz drobny sprzęt AGD o łącznej wartości 1 535,81 zł.

Kruszow 1 Kruszow 2 Kruszow 3 Kruszow 4 Kruszow 5 Kruszow 6 Kruszow 7 Kruszow 8 Kruszow 9


Sołectwo Dylew

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zlecono wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej na kwotę 4 804,93zł , oraz zakupiono materiały do wyposażenia boiska do piłki siatkowej plażowej za kwotę 1 500,00 zł tj,: piłka, siatka, słupki, linie wyznaczające pole gry. Ponadto zakupiono 3 stoły i 18 krzeseł na wyposażenie siedziby sołectwa za łączną kwotę 2 963,00 zł brutto.

Fundusz Sołecki Dylew Zdjęcie Nr 1 E1508233281738

Fundusz Sołecki Dylew Zdjęcie Nr 3 Fundusz Sołecki Dylew Zdjęcie 2


Sołectwo Głuchów

Zgodnie z wnioskiem sołectwa dokonano następujących zakupów:

– przepływowego ogrzewacza wody wraz z wtyczka i gniazdem wtykowym do strażnicy OSP

Głuchów – za łączną kwotę 696,01 zł brutto

– okna i drzwi do strażnicy OSP Głuchów – za łączną kwotę 3 349,09 zł brutto

– cztery moskitiery okienne do strażnicy OSP Głuchów – za łączną kwotę 500,00 zł brutto

– zamontowano 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego na ul. Rolniczej w Głuchowie – za łączną

kwotę 3 317,31 zł brutto.

Sołectwo Głuchów 1 E1512122007833 Sołectwo Głuchów 2 Sołectwo Głuchów 3 Sołectwo Głuchów 4 Sołectwo Głuchów 5 E1512122104928 Sołectwo Głuchów 6 E1512122129154 Sołectwo Głuchów 7

Lampy Głuchów E1519900806170

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zlecono wykonanie i zakup kostki brukowej przed strażnicą OSP w Głuchowie za łączną kwotę 8 000,53 zł.

Kostka Głuchów


Sołectwo Jutroszew

Zgodnie z wnioskiem sołectwa na wykonanie remontu podłogi w sali OSP Jutroszew dokonano następujących zakupów:

– styropianu, siatki i folii – za łączna kwotę 1 923,20 zł brutto,

– płytek podłogowych i fugi – za łączną kwotę 5 881,49 zł brutto,

– 5 ton cementu – za łączną kwotę 2 000,00 zł brutto,

– kruszywa na podsypkę i do wylewki – za łączną kwotę 1 660,50 zł brutto

Ponadto ze środków z Funduszu Sołeckiego zlecono wykonanie wylewki betonowej przy realizacji remontu podłogi w sali OSP Jutroszew – za kwotę 3 300,00 zł brutto.

OSP w Jutroszewie otrzymała dotację z budżetu Gminy Tuszyn na położenie płytek na podłodze wraz z fugowaniem w wysokości 5000,00 zł.

OSP Jutroszew 1 E1512122269336 OSP Jutroszew 2 OSP Jutroszew 3 OSP Jutroszew 4 OSP Jutroszew 5 OSP Jutroszew 6


Sołectwo Żeromin

Zgodnie z wnioskiem sołectwa poniesiono wydatki na łączną kwotę 2 796,25 zł związane z organizacją zawodów sportowych i innych atrakcji w ramach „Pikniku rodzinnego” dla mieszkańców sołectwa Żeromin, który odbył się w dniu 19.08.2017 r.

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

– zakupiono stoły i krzesła do Świetlicy na łączną kwotę 7 972,86 zł.

– zlecono zamontowanie rolet w Świetlicy Wiejskiej w Żerominie za kwotę 2 000,00 zł.

– zakupiono wyposażenie kuchni m. in. garnki, patelnie, sztućce na łączną kwotę 2 960,04 zł.

Sołecto Żeromin 1 Sołectwo Żeromin 2 Sołectwo Żeromin 3 Sołectwo Żeromin 4 Sołectwo Żeromin 5 Sołectwo Żeromin 6 Sołectwo Żeromin 8 Spłectwo Żeromin 7


Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31.

Wartość całkowita zadania – 361 424,19 zł finansowana ze środków własnych.

Adaptacja Zdjęcie Nr 1 Adaptacja Zdjęcie Nr 5 Adaptacja Zdjęcie Nr 4


Droga ul. Wolborska Kruszów

Remont drogi powiatowej ( 3313 E Kruszów – Kalska Wola = ulicz Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn.

Całkowita wartość zadania – 453 174,28 zł

WP 20170623 003

WP 20170623 005

WP 20170727 001

WP 20170727 002

WP 20170727 003


Budowa oświetlenia drogowego w części ul. Kopernika w Tuszynie.

Na ulicy Kopernika zamontowano 6 słupów i wysięgników wraz z oprawami. Wartość całkowita zadania – 40 263,59 zł – finansowane ze środków własnych.

Oświetlenie Ul. Kopernika 1 E1517479877483 Oświetlenie Ul. Kopernika 2 E1517479976739


Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Komarowej w Rydzynkach.

Na ulicy Kopernika zamontowano 5 słupów i wysięgników wraz z oprawami. Wartość całkowita zadania – 34 185,10 zł – finansowania ze środków własnych.

Oświetlenie Ul. Komarowa 1 E1517481779378


Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Poddębina w Tuszynie.

Na ulicy Poddębina w Tuszynie zamontowano 2 słupy latarni oświetleniowej i 4 wysięgniki wraz z oprawami.

Wartość całkowita zadania – 27 706,07 zł – finansowania ze środków własnych.

Oświetlenie Ul. Poddębina 1 E1517481889145 Oświetlenie Ul. Poddębina 2 E1517481918456


Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Pszczelej w Tuszynie.

Na ulicy pszczelej w Tuszynie zamontowano 7 słupów i wysięgników wraz z oprawami.

Wartość całkowita zadania – 25 475,38 zł – finansowano ze środków własnych.

Oświetlenie Ul. Pszczela 2 E1517482035714Oświetlenia Ul. Pszczela 1 E1519900668168


OSP Górki Duże

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w sali OSP zamontowano 3 klimatyzatory ścienne z funkcją chłodzenia i grzania na łączną kwotę 12 819,40 zł.

WP 20170725 001

WP 20170725 002

WP 20170725 003

WP 20170725 004

OSP Modlica

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego położono na elewacji budynku OSP tynk strukturalny za kwotę 16 506,60 zł.

WP 20170531 001

WP 20170531 002

WP 20170531 003

OSP Wola Kazubowa

W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do kuchni świetlicy wiejskiej

w sali OSP. Zakupione wyposażenie ze stali nierdzewnej to m.in.:szafa magazynowa, szafki, stoły robocze, zlew basen i wózek kelnerski – za kwotę 11 35,00 zł.

WP 20170519 001

WP 20170519 002

WP 20170519 003

WP 20170519 004

WP 20170519 005

OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2016


Przebudowa Placu Reymonta w Tuszynie.

Koszt zadania : 1 422 169,50 zł

Wp 20160621 002

Wp 20160909 09 15 18 Pro

Fontanna Plac Reymonta

Wp 20160909 09 15 52 Pro


Rozbudowa drogi gminnej klasy L – ul. Niedas Leśny w Tuszynie od km 0+133,00 do km 0+591,86

Koszt zadania : 267 930,90 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ( środki pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych – 31 000,00 zł

Wp 20161003 001


Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gruntowych w sołectwie Głuchów.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

Zakupiono i wbudowano tłuczeń w drogi gruntowe w sołectwie Głuchów; ul.Krzywa,

Gołygowska i Podolińska – za kwotę 5 636,71.

Wp 20161107 007


Zakup materiałów do ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej w Żerominie.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia za kwotę 6 488,39 zł

brutto, mieszkańcy z zakupionych elementów wybudowali ogrodzenie.

Wp 20160908 003


Remont oświetlenia ulicznego w Górkach Dużych; przy ul. Zielonka 1 oraz przy

hydroforni.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

W ramach realizacji zadania na zlecenie Gminy – montaż oświetlenia na słupie przy ul. Zielonka 1 oraz montaż

słupa i oświetlenia na terenie hydroforni – za kwotę łączną 3 785,94 zł.

Wp 20161107 003


Sołectwo Dylew

W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2016 r – wykonano ogrodzenie działki nr 192/2 położonej w sołectwie Dylew, przeznaczonej na potrzeby sołectwa – za kwotę 9 455 zł brutto.

Wp 20160602 001Wp 20160602 002Wp 20160602 003


Sołectwo Wola Kazubowa

W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2016 r – dokonano zakupu urządzeń

gastronomicznych wyposażenia kuchni w OSP tj:

– szafy chłodniczej,

– szafy mroźnej,

– taboretu gazowego,

– regału ze stali nierdzewnej i garnka,

za łączną kwotę brutto – 10 719,02 zł

Wp 20160428 002Wp 20160428 003Wp 20160428 004Wp 20160428 006


Sołectwo Żeromin

W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2016 r – dokonano zakupu:
-wiaty garażowej dla sołectwa za kwotę 2 900,00 zł brutto.

Wp 20160602 004

Zakupiono rzutnik, ekran oraz osprzęt do projektora za kwote 2994,00zł brutto.

Wp 20160707 002

Wp 20160707 001


Górki Duże

W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2016 r – dokonano zakupu materiałów

budowlanych i wykończeniowych dla arelizacji budynku sanitariatów przy OSP – za kwotę

łączną 8 592,20 zł brutto.

Wp 20160517 002


Budowa Kanalizacji w ul. Lelewela w Tuszynie długości -162m.

Wp 20160426 004Wp 20160426 007


Sam1

Sam2

SOŁECTWO Syski

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Syski na 2016 rok wykonano dostosowanie samochodu strażackiego na potrzeby OSP Syski.

W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy wnętrza samochodu oraz wykonano roboty konserwacyjnych i blacharsko-lakierniczych – za kwotę 11 500,00 zł brutto.


Dom1

Dom2

Dom4

Sołectwo Szczukwin

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Szczukwin na 2016 rok – zamontowano w świetlicy wiejskiej w sali OSP Szczukwin

3 klimatyzatory ścienne z funkcją chłodzenia i grzania o mocy 7 kW, zasilane elektrycznie – za kwotę 15 100,00 zł brutto.


Wp 20160311 006

Wp 20160311 007

Wp 20160311 008

Wp 20160311 012

Sołectwo Jutroszew

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jutroszew na 2016 rok dokonano zakupów na łączną kwotę 12 943,94 zł brutto obejmujących:

– 11 sztuk stołów konferencyjnych,

– dwie witryny chłodnicze,

– chłodziarko-zamrażarkę,

– kuchnię gazowo-elektryczną.


OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2015


Wp 20151007 003

Wp 20151007 004

Wp 20151007 002

Przebudowa drogi gminnej ulicy Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową ( przełożeniem ) sieci gazowej na odcinku

od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej ( w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358.

             Wartość ogółem – 253 847,40 zł

            Źródła finansowania:

–                    40 000,00 zł – środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego

–                    122 754,00 zł – środki budżetu państwa – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

–                    131 05,40 zł – środki własne gminy

2015 08 27 283

2015 08 27 284

2015 08 27 286

2015 08 27 287

Wp 20150723 003

Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim – I etap.

               Wartość ogółem – 331 829,40 zł

             Źródła finansowania:

             – środki własne gminy

2015 06 16 191

2015 08 25 277

2015 08 25 278

2015 08 25 279

Wp 20150723 002

Remont ul. Ogrodzonka w Tuszynie w granicach istniejącego pasa drogowego

             Wartość ogółem – 331 641,54 zł

             Źródła finansowania:

            – 83 590,00 zł – środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi

           (z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych )

            – 248 051,54 zł – środki własne gminy

Wp 20151006 002

Wp 20151007 003

Wp 20151006 004

Wp 20151006 006

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wyspiańskiego  i ul. Słowackiego w Tuszynie.

            Wartość ogółem – 574 740,75 zł

            Źródła finansowania:

            – 360 908,80 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

               Wodnej w Łodzi ( umorzenie pożyczki ).

            – 213 831,95 zł – środki własne gminy

 —

Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji przy ul. Domowicza 43/45

             Wartość ogółem – 31 829,31 zł

             Źródła finansowania:

–   środki własne gminy

Wp 20151008 001

Wp 20151008 002

Budowa kanalizacji w ul. Wschodniej w Tuszynku Majorackim.

             Wartość ogółem – 44 994,79 zł

             Źródła finansowania:

–                    środki własne gminy

2014 12 30 145

2014 12 30 147

2015 02 13 153

2015 09 29 288

2015 09 29 290

2015 09 29 291

2015 09 29 292

2015 09 29 293

Budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie

Koszt zadania – 529 611,80 zł

źródła finansowania:

–    środki własne gminy


W ROKU 2014 KLIKNIJ TUTAJ

Dscf6758

“Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (rekreacyjnego) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej”

Wartość ogółem: 76.112,16 zł

Finansowanie zadania:

– środki własne z budżetu – 51.112,10 zł

– środki przyznane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD “BUDUJ RAZEM” – 25.000,00 zł

Buduj

Dscf6699

“Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547,7 (od Łowickiej do ul. Łódzkiej)”

Wartość ogółem – 198.508,40 zł

– środki własne z budżetu – 73.598,12 zł

– środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach porozumienia w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi – 124.910,28 zł

Dscf9789


OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2013  KLIKNIJ TUTAJ

Dscf6661

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Osiedlowej w Tuszynie wraz
z łącznikiem pomiędzy ul. Osiedlową i ul. Blokową
Wartość ogółem:         132 409,60 zł
Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy.

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Osiedlowej w Tuszynie wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Osiedlową i ul. Blokową
Wartość ogółem:         132 409,60 zł
Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy.

Dscf6588

Zakup dwóch wiat przystankowych.- sołectwo Wodzin Majoracki

Wartość ogółem:3 850,00 zł

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy

Dscf6607

Rozbudowa o świetlenia ulicznego ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim.

Wartość ogółem:  14 541,42 zł

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy.

Dscf6547

Dscf6549

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn  na cele świetlicy wiejskiej

Wartość ogółem:    717 147,19 zł

Finansowanie zadania:

– 273 586,00 zł – środki w ramach Umowy o przyznanie pomocy

Nr  00362-6922-UM0504065/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój

wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 24 września 2012r

z Samorządem Województwa Łódzkiego wraz z Aneksami.

– 443 561,19 zł – środki własne z budżetu  gminy

Dscf6629

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej

Wartość ogółem:    351 319,29 zł

Finansowanie zadania:

– 216 279  zł  –    środki w ramach Umowy o przyznanie pomocy   Nr  00715-6930-UM0530073/12

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji, które odpowiadają

warunkom przyznania pomocy w ramach  działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego PROW na lata  2007-2013  zawartej w dniu 24 września 2012 r.

Samorządem Województwa Łódzkiego .

– 135 040,29 zł – środki własne z budżetu  gminy

Buduj

Dscf6673
 
Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki siatkowej w Żerominie plus zakup wyposażenia boiska
Wartość ogółem:  14 300,00 zł
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Żeromin na 2013 r.
 

OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2012 KLIKNIJ TUTAJ

Dscf6479

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E- ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościańską w kierunku ul. Kocha na dł. ok. 900mb – I etap

Wartość ogółem: 589 764,10 zł

Finansowanie zadania:

– 200 000,00 zł – środki ze Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach porozumienia w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi.

– 389 764,10 zł – środki własne  budżetu Gminy Tuszyn

Dscf6578

Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi  Syski – etap I i etap II

Wartość ogółem: 296 058,63 zł

Finansowanie zadania :

–  41 000,00 zł – dotacja z Województwa Łódzkiego – Umowa Nr  133/RO/2012 z dnia

19.06.2012r.  ( dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ).

– 255 058,63 zł – środki własne budżetu gminy.

Dscf6517

Dscf6511

Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie

Wartość ogółem:   39 997,21 zł

Finansowanie zadania:

– 22 173,79 zł  – środki w ramach Umowy Przyznania pomocy Nr 00675-6930-

UM0540153/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata

2007-2013 zawartej 13.09.2012 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego.

– 17 823,42 zł  – środki własne z budżetu gminy.

Buduj


OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH  W ROKU 2011 KLIKNIJ TUTAJ