PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W TUSZYNIE

W 1966 roku miasto Tuszyn ,,wzbogaciło się’’ o nową placówkę oświatową-nowoczesny obiekt przedszkolny przy ulicy Tysiąclecia. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Tuszynie zostało przeniesione z drewnianego baraku przy ulicy Zwierzyńskiego do nowej siedziby. Placówka funkcjonuje do dziś. Na przestrzeni lat przedszkolem kierowały:
1. Pani Krystyna Rydel
2. Pani Jadwiga Pietras
3. Pani Jadwiga Jargan
4. Pani Krystyna Adamczyk
5. Pani Magdalena Kozłowska
6. Pani Izabela Grochulska-Lesiak
Aktualnie przedszkolem zarządza-Pani Aleksandra Gulazdowska.

JUBIELUSZ 50-LECIA PRZEDSZKOLA

W rocznicę 600-lecia nadania praw miejskich Tuszynowi nasze przedszkole obchodziło również swój jubileusz 50-lecia powstania placówki. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie
w gronie najmłodszych przedszkolaków, pracowników przedszkola, emerytowanych pracowników, zaproszonych gości, sponsorów. Spotkanie to miało charakter bardzo uroczysty, wszyscy zostali poczęstowani urodzinowym tortem.

 


 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W TUSZYNIE

 


 

 

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie został wybudowany według typowego projektu radzieckiego z przeznaczeniem na przedszkole
3-oddziałowe i oddany do użytku w styczniu 1957r. Pierwszym kierownikiem placówki była pani Jadwiga Oskaldowicz., pierwszym dyrektorem zaś pani Janina Dorożyńska. Budynek posiadał własną hydrofornię, a sale zabaw były ogrzewane piecami kaflowymi. W roku 1977 z części nieużytkowego strychu wydzielono pomieszczenia dodatkowe i utworzono czwarty oddział. (foto nr 1,2)

W 1994r. zlikwidowano kotłownię węglową i wprowadzono ogrzewanie gazowe.

W 1996r. modernizacji doczekała się kuchnia przedszkolna
– wyodrębniono pomieszczenia zmywalni, obieralni, przygotowalni wstępnej oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników kuchni.

W 2003r. dokonano termomodernizacji budynku, obejmującą wymianę okien, docieplenie i pokrycie dachu blachodachówką. Inwestycja była współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.(foto nr 3,4)

W latach 2009-2010 przeprowadzono inwestycję polegającą na wymianie posadzek w placówce.

W roku 2015 w ramach inwestycji dokonano wymiany pieca C.O.,
w ramach prac remontowych wykonano malowanie dwóch sal dydaktycznych na parterze budynku i wymianę drzwi wewnętrznych.

W roku 2016 wykonano remont sal dydaktycznych i łazienki na poddaszu użytkowym.