Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie

Rys historyczny Samorządowej Instytucji Kultury w Tuszynie

17 marca 1993 r. uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie (uchwała nr XXXII/254/93 z dnia 17.03.1993 r.) powołano Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Tuszynie, który swą siedzibę miał wówczas przy ul. Parkowej, na I piętrze budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Tuszynie.  Przeniesiono tam również Miejską Bibliotekę Publiczną, którą włączono w struktury MOKSiT.

Dyrektorem placówki MOKSiT została wówczas Danuta Skalska, która do 1997 r. pełniła tę funkcję. Kolejni dyrektorzy to: 1997-1998 Adam Wichliński, 1998-2001 Danuta Skalska, 2001-2010 Wojciech Skibiński, VI 2010- VI 2011 Agnieszka Marek, VII 2011-V 2012 Alicja Kulesza, od 1 lipca 2012 r. dyrektorem ponownie została Agnieszka Pawlak (Marek).

Siedziby naszej instytucji kultury również ulegały zmianie. MOKSiT początkowo mieścił się przy ul. Parkowej, następnie w roku 2001 został przeniesiony na ul. Łowicką (obecnie mieści się tam apteka). W roku 2005 został wybudowano nowy budynek filii MOKSiT w dzielnicy Tuszyn Las, a na początku 2008 r. został oddany do użytku nowoczesny, piętrowy budynek MOKSiT  przy ul. Noworzgowskiej 20A w Tuszynie z windą i salą widowiskową.

29 sierpnia 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie (uchwała nr XXXII/216/12
z dnia 29.08.2012 r.) zmieniono nazwę placówki na Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie, Wyłączono wówczas sport i turystykę z zakresu działania instytucji kultury.

W 2019 r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy  – MOK w Tuszynie stał się Miejskim Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie (uchwała Rady Miejskiej w Tuszynie nr VII/62/19). Nadanie placówce imienia Reymonta było swego rodzaju hołdem złożonym polskiemu nobliście mieszkającemu w latach młodzieńczych właśnie w Tuszynie.

W skład Miejskiego Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie obecnie wchodzą:  Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie, przy ul. Noworzgowskiej 20A, Miejska Biblioteka Publiczna w Tuszynie, przy ul. Noworzgowskiej 20A, Izba Pamięci w Tuszynie, przy ul. 3 Maja 49, filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie, przy ul. Prusa 7, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tuszynie, przy ul. Prusa 7 oraz świetlice. Świetlice działają w sołectwach: Kruszów, Szczukwin, Żeromin (od 2016 r.), Garbów (od 2021 r.) oraz Zofiówka (od  2024 r.).

Celem MCK w Tuszynie jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, czytelniczych i informacyjnych społeczności tuszyńskiej oraz zachowanie dziedzictwa narodowego.  Prowadzone są amatorskie zespoły artystyczne (zespół ludowy „Mały Reymont”, zespół mażoretkowy „Floris MCK Tuszyn”, Orkiestra Dęta z Tuszyna, zespół wokalny „Szczygiełki”, zespół wokalno-instrumentalny „LONER” oraz „ReCovers”), kluby (Klub Fotograficzny „BLENDA Tuszyn”, „Klub „Malucha”) oraz sekcje zainteresowań tj. muzyczna, wokalna, plastyczna, taneczna oraz fotograficzna. MCK zajmuje się organizacją wydarzeń artystycznych np. festiwali, koncertów, spektakli, wystaw, warsztatów oraz imprez plenerowych. Prowadzi działalność wydawniczą i promocyjną. Upowszechnia kulturę poprzez edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę.

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie

ul. Noworzgowska 20A
95-080 Tuszyn
tel/fax: +48 42 642 85 73
tel: +48 42 614 25 89

sekretariat@moktuszyn.pl
dyrektor@moktuszyn.pl
kadry@moktuszyn.pl

http://www.mcktuszyn.pl/

Filia Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie Lesie

ul. Prusa 7
95-080 Tuszyn
tel. +48 42 614 27 10


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TUSZYNIE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TUSZYNIE – obecnie działająca w strukturach Miejskiego Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie

Miejska Biblioteka Publiczna w Tuszynie działa w strukturach MCK w Tuszynie, posiada punkt biblioteczny w Żerominie oraz filię w Tuszynie przy ul. Prusa 7. Jej kierownikiem obecnie jest pani Irena Janiczek.

Biblioteka, wg stanu za 2023 rok,  posiada – 33 336 woluminów i 5 tytułów czasopism (wraz z punktem bibliotecznym w Żerominie) oraz 1300 czytelników wypożyczając rocznie 24000 vol. Filia biblioteki w Tuszynie przy ulicy Prusa 7 posiada – 6 539 woluminów i 175 czytelników.   Księgozbiór podręczny, na który składają się encyklopedie, leksykony, słowniki, liczy ok. 1000 vol.  Wzbogacają go również dary książkowe od czytelników, rocznie około 500 vol.

Biblioteka Publiczna w Tuszynie została założona 15 stycznia 1949 roku. Zajmowała wtedy powierzchnię 30 m2 w budynku przy Placu Reymonta 5. Księgozbiór jej liczył wtedy około 300 vol. O rozwój tej niewielkiej placówki dbała pani Jadwiga Tomczyk. Dzięki staraniom jej oraz władz miasta Tuszyna księgozbiór wzrósł do 3000 vol. Z chwilą powstania województwa piotrkowskiego w 1975 roku połączono księgozbiór Miejskiej Biblioteki w Tuszynie z księgozbiorem Gminnej Biblioteki w Kruszowie. Powstała wówczas Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą
w Tuszynie przy ulicy Hanki Sawickiej (obecnie Aleksandra Zwierzyńskiego). Biblioteka posiadała filię biblioteczną w Szczukwinie oraz trzy punkty biblioteczne. Oprócz wypożyczania książek biblioteka prowadziła różnorodne formy pracy: głośne czytanie, dyskusje o książce, wystawki okolicznościowe oraz  spotkania z pisarzami. Przy Bibliotece działało również Koło Przyjaciół Biblioteki prowadzone przez panią Wandę Janicką.

W ciągu 67 lat Biblioteka pięciokrotnie zmieniała adres.  W 1988 roku przeniesiono filię biblioteczną ze Szczukwina do Tuszyna Lasu na ulicę Bolesława Prusa 7. W 1986 roku M-GBP wygrała współzawodnictwo na najlepszą bibliotekę w województwie piotrkowskim zdobywając dyplom Ministra Kultury i Sztuki oraz nagrodę. 1 kwietnia 1993 roku Bibliotekę włączono
w struktury organizacyjne Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Tuszynie jako Miejską Bibliotekę Publiczną w Tuszynie. Od czerwca 1993 roku MOKSiT wraz z biblioteką rozpoczęły swoją działalność w budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ulicy Parkowej 3. Zbiory Biblioteki liczyły wtedy 19 000 vol. i korzystało z nich 1200 czytelników.

W latach 1993-1997 w konkursach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Piotrkowie Trybunalskim na najlepszą bibliotekę w Gminie nasza placówka zdobyła dyplomy
i nagrody pieniężne na zakupy książek. Natomiast w 1997 roku, ówczesny kierownik MBP
w Tuszynie, Alicja Kulesza otrzymała odznakę Ministra Kultury i Sztuki – „Zasłużony Działacz Kultury”. Od 1996 roku Biblioteka organizowała coroczny Turniej Wiedzy o Tuszynie, którego celem było wzbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania swoją małą ojczyzną.

W 1998 roku Biblioteka włączyła do swoich zbiorów Bibliotekę Parafialną, która do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników.

W 2001 roku MOKSiT, a wraz z nim Biblioteka przeprowadziły się do budynku przy ul. Łowickiej 4. Po siedmiu latach działalności, 2 lutego 2008 roku, ośrodek kultury wraz z Biblioteką ponownie został przeniesiony, tym razem do nowo powstałego, nowoczesnego budynku przy ul. Noworzgowskiej 20A, w którym pozostaje do dziś. W tym samym roku Biblioteka została wyposażona w elektroniczny system wypożyczania książek tzw. MAK +, do którego przez 2 lata sukcesywnie wprowadzane były dane. Dzięki temu od 2010 roku mieszkańcy Tuszyna mogą wypożyczać książki w systemie elektronicznym, który bardzo usprawnia proces wypożyczania. Katalog online MBP w Tuszynie  dostępny jest na stronie www.mcktuszyn.pl, w zakładce BIBLIOTEKA. W Bibliotece działa też system Academica (Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych), który pozwala na dostęp do kilkuset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych w wersji cyfrowej.

Od 2005 r księgozbiór Biblioteki zasilają książki zakupione z dotacji MKiDN. Środki te pochodzą  z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych.
Od 2020 r Biblioteka bierze udział w akcji zorganizowanej przez Instytut Książki „Mała książka wielki człowiek”. Akcja ta skierowana jest przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym
i ma je zachęcić do czytania książek już od najmłodszych lat.