Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie

17 marca 1993r. uchwałą Rady Miejskiej powołano Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Tuszynie. Obecnie – Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie. Przeniesiono Bibliotekę Publiczną do siedziby GS przy ul. Parkowej.

Dyrektorem placówki została wówczas Danuta Skalska (1993-1997), kolejni dyrektorzy MOKu: 1997-1998 Adam Wichliński, 1998-2001 Danuta Skalska, 2001-2010 Wojciech Skibiński, VI 2010- VI 2011 Agnieszka Marek, VII 2011-V 2012 Alicja Kulesza, od 1 lipca 2012 r. do chwili obecnej dyrektorem jest Agnieszka Pawlak (wówczas Marek). 29 sierpnia 2012 r. zmieniono nazwę placówki na Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie. Do MOK, oprócz budynku głównego przy ul. Noworzgowskiej 20 A, należą: filia w Tuszynie Lesie przy ul. Prusa 7, świetlica w Żerominie (otwarta w lutym 2016 r.), świetlica w Tuszynku. Ośrodek zajmuje się szeroką pojętą działalnością kulturalną w całej gminie. Prowadzi koła zainteresowań:informatyczne,taneczne, plastyczne, muzyczne, modelarskie, fotograficzne, sportowe (gimnastyka, zumba, aerobic, capoeira).

Przy MOK działa Orkiestra Dęta, Chór, zespoły muzyczne „Bishop Tears”, „Vena”, „Majs” oraz zespoły taneczne: „FristStep”, „Neja” oraz „Ajen”. Do zadań ośrodka należy również organizowanie i prowadzenie imprez corocznych oraz okolicznościowych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tuszynie działająca w strukturach MOKu w Tuszynie, której kierownikiem jest Alicja Kulesza, posiada – 28 278 woluminów (wraz z punktami bibliotecznymi w Tuszynku i w Żerominie) i 1600 czytelników, filia biblioteki w Tuszynie Lesie przy ulicy Prusa 7 – 5 802 woluminy i 250 czytelników.

Obecnie Miejski Ośrodek Kultury zmienił nazwę na Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie


Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie

ul. Noworzgowska 20A
95-080 Tuszyn
tel/fax 426142589
tel 422313952
sekretariat@moktuszyn.pl
http://www.moktuszyn.pl/

Filia Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie Lesie

ul. Prusa 7
95-080 Tuszyn
tel. 42 614 27 10


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA TUSZYN – 2021 rok.

Biblioteka Publiczna w Tuszynie została założona 15.01.1949 roku. Zajmowała wtedy powierzchnię 30 m w budynku przy Placu Reymonta 5.
Księgozbiór jej liczył około 300 vol. O rozwój tej niewielkiej placówki dbała pani Jadwiga Tomczyk. Dzięki staraniom jej oraz władz miasta księgozbiór wzrósł do 3000 vol. Z chwilą powstania województwa piotrkowskiego w 1975 roku połączono księgozbiór Miejskiej Biblioteki w Tuszynie z księgozbiorem Gminnej Biblioteki w Kruszowie. Powstała Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Tuszynie przy ulicy Hanki Sawickiej obecnie Aleksandra Zwierzyńskiego. Biblioteka posiadała Filię Biblioteczną w Szczukwinie prowadzoną przez pana Eugeniusz Siniarskiego oraz trzy Punkty Biblioteczne.

Oprócz wypożyczania książek biblioteka prowadziła różnorodne formy pracy :
– głośne czytanie
– dyskusje o książce
– wystawki okolicznościowe
– spotkania z pisarzami.

Przy Bibliotece działało Koło Przyjaciół Biblioteki prowadzone przez panią Wandę Janicką. W 1988 roku przeniesiono Filię Biblioteczną ze Szczukwina do Tuszyna Lasu na ulicę Bolesława Prusa 7. Z chwilą przeniesienia pracę w Filii podjęła pani Anna Szczecińska. W 1986 roku MiGBP wygrała współzawodnictwo na najlepszą Bibliotekę w Województwie zdobywając dyplom Ministra Kultury i Sztuki oraz nagrodę.
1 kwietnia 1993 roku Bibliotekę włączono w struktury organizacyjne MOKSiT z nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Tuszynie.
Od czerwca 1993 roku MOKSiT i Biblioteka rozpoczęły działalność w budynku GS przy ulicy Parkowej 3. Zbiory Biblioteki liczyły wtedy 19 000 vol. i korzystało z nich 1200 czytelników. Przez szereg lat Biblioteka i jej czytelnicy uczestniczyli w konkursach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Uczestnictwo to owocowało nagrodami i dyplomami. Od 1996 roku Biblioteka organizowała coroczny Turniej Wiedzy o Tuszynie, którego celem było wzbudzenie u młodzieży zainteresowania najbliższym regionem.
W latach 1993-1997 w konkursach na najlepszą Bibliotekę zdobywaliśmy dyplomy i nagrody pieniężne na zakupy książek.
W 1997 roku kierownik Biblioteki Alicja Kulesza otrzymała z rąk Wojewody odznakę Ministra Kultury i Sztuki – Zasłużony Działacz Kultury.
W 1998 roku Biblioteka włączyła do swoich zbiorów Bibliotekę Parafialną, która do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników.
W 2001 roku MOKSiT a wraz z nim Biblioteka przeprowadziły się do budynku przy ul. Łowickiej 4.
Po siedmiu latach 2 lutego 2008 roku MOKSiT i Biblioteka działają w nowym budynku przy ul Noworzgowskiej 20 A. W 2008 roku zakupiono program komputerowy dla Biblioteki od 2010 roku wypożyczamy książki systemem elektronicznym.
W ciągu 67 lat Biblioteka pięciokrotnie zmieniała adres. W tym czasie pracowały w niej następujące osoby: Jadwiga Tomczyk, Aleksandra Dąbrowska, Alicja Cichowicz, Barbara Kurpesa, Jadwiga Bogusiak, Zofia Przybył i obecne pracownice : Alicja Kulesza, Irena Janiczek.
W Bibliotece jest obecnie 31452 książek i 10 tytułów czasopism z których korzysta 1500 czytelników wypożyczając rocznie 26000 vol. – dane za 2020 rok /Księgozbiór podręczny: encyklopedie, leksykony, słowniki liczy 1000 vol.
Biblioteka działa w programie MAK + czynności związane z wypożyczaniem są skomputeryzowane .
Od 2020 r Biblioteka bierze udział w akcji zorganizowanej przez Instytut Książki „Mała książka wielki człowiek”. Akcja ta skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i ma zachęcić do czytania książek od najmłodszych lat.
W Bibliotece działa system Academica (Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych), który pozwala na dostęp do kilkuset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych w wersji cyfrowej.
Od 2005 r księgozbiór Biblioteki zasilają książki zakupione z dotacji MKiDN. Są to środki przeznaczone z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych .

Biblioteka posiada Filię Biblioteczną w Tuszynie Lesie przy ul Prusa, w której jest ok. 6050 vol. W Filii pracuje pani Remigia Kopacka.
Posiadamy również 2 Punkty Biblioteczne: w Żerominie i Tuszynie Lesie w Dziennym Domu Seniora Wigor.