Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie

17 marca 1993r. uchwałą Rady Miejskiej powołano Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Tuszynie. Obecnie – Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie. Przeniesiono Bibliotekę Publiczną do siedziby GS przy ul. Parkowej.

Dyrektorem placówki została wówczas Danuta Skalska (1993-1997), kolejni dyrektorzy MOKu: 1997-1998 Adam Wichliński, 1998-2001 Danuta Skalska, 2001-2010 Wojciech Skibiński, VI 2010- VI 2011 Agnieszka Marek, VII 2011-V 2012 Alicja Kulesza, od 1 lipca 2012 r. do chwili obecnej dyrektorem jest Agnieszka Pawlak (wówczas Marek). 29 sierpnia 2012 r. zmieniono nazwę placówki na Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie. Do MOK, oprócz budynku głównego przy ul. Noworzgowskiej 20 A, należą: filia w Tuszynie Lesie przy ul. Prusa 7, świetlica w Żerominie (otwarta w lutym 2016 r.), świetlica w Tuszynku. Ośrodek zajmuje się szeroką pojętą działalnością kulturalną w całej gminie. Prowadzi koła zainteresowań:informatyczne,taneczne, plastyczne, muzyczne, modelarskie, fotograficzne, sportowe (gimnastyka, zumba, aerobic, capoeira).

Przy MOK działa Orkiestra Dęta, Chór, zespoły muzyczne „Bishop Tears”, „Vena”, „Majs” oraz zespoły taneczne: „FristStep”, „Neja” oraz „Ajen”. Do zadań ośrodka należy również organizowanie i prowadzenie imprez corocznych oraz okolicznościowych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tuszynie działająca w strukturach MOKu w Tuszynie, której kierownikiem jest Alicja Kulesza, posiada – 28 278 woluminów (wraz z punktami bibliotecznymi w Tuszynku i w Żerominie) i 1600 czytelników, filia biblioteki w Tuszynie Lesie przy ulicy Prusa 7 – 5 802 woluminy i 250 czytelników.

Obecnie Miejski Ośrodek Kultury zmienił nazwę na Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie


Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie

ul. Noworzgowska 20A
95-080 Tuszyn
tel/fax 426142589
tel 422313952
sekretariat@moktuszyn.pl
http://www.moktuszyn.pl/

Filia Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie Lesie

ul. Prusa 7
95-080 Tuszyn
tel. 42 614 27 10


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA TUSZYN – 2016 rok.

Biblioteka Publiczna w Tuszynie została założona 15.01. 1949 roku. Zajmowała wtedy powierzchnię 30 m w budynku przy Placu Reymonta 5.

Księgozbiór jej liczył około 300 vol. O rozwój tej niewielkiej placówki dbała pani Jadwiga Tomczyk. Dzięki staraniom jej oraz władz miasta

księgozbiór wzrósł do 3000 vol. Z chwilą powstania województwa piotrkowskiego w 1975 roku połączono księgozbiór Miejskiej Biblioteki w Tuszynie z księgozbiorem Gminnej Biblioteki w Kruszowie . Powstała Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Tuszynie przy ulicy Hanki Sawickiej obecnie Aleksandra Zwierzyńskiego. Biblioteka posiadała Filię Biblioteczną w Szczukwinie prowadzoną przez pana Eugeniusz Siniarskiego oraz trzy Punkty Biblioteczne.

Oprócz wypożyczania książek Biblioteka prowadziła różnorodne formy pracy :

– głośne czytanie
– dyskusje o książce
– wystawki okolicznościowe
– spotkania z pisarzami.

Przy Bibliotece działało Koło Przyjaciół Biblioteki prowadzone przez panią Wandę Janicką. W 1988 roku przeniesiono Filię Biblioteczną ze Szczukwina do Tuszyna Lasu na ulicę Bolesława Prusa 7. Z chwilą przeniesienia pracę w Filii podjęła pani Anna Szczecińska. W 1986 roku MiGBP wygrała współzawodnictwo na najlepszą Bibliotekę w Województwie zdobywając dyplom Ministra Kultury i Sztuki oraz nagrodę.

1 kwietnia 1993 roku Bibliotekę włączono w struktury organizacyjne MOKSiT z nazwą Miejska Biblioteka Publiczna .

Od czerwca 1993 roku MOKSiT i Biblioteka rozpoczęły działalność w budynku G S przy ulicy Parkowej 3 . Zbiory Biblioteki liczyły wtedy 19 000 vol. I korzystało z nich 1200 czytelników . Przez szereg lat Biblioteka i jej czytelnicy uczestniczyli w konkursach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną . Uczestnictwo to owocowało nagrodami i dyplomami. Od 1996 roku Biblioteka organizowała coroczny Turniej Wiedzy o Tuszynie , którego celem było wzbudzenie u młodzieży zainteresowania najbliższym regionem.

W latach 1993-1997 w konkursach na najlepszą Bibliotekę zdobywaliśmy dyplomy i nagrody pieniężne na zakupy książek.

W 1997 roku kierownik Biblioteki Alicja Kulesza otrzymała z rąk Wojewody odznakę Ministra Kultury i Sztuki -Zasłużony Działacz Kultury.

W 1998 roku Biblioteka włączyła do swoich zbiorów Bibliotekę Parafialną , która do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników.

W 2001 roku MOKSiT a wraz z nim Biblioteka przeprowadziły się do budynku przy ul. Łowickiej 4.

Po siedmiu latach 2 lutego 2008 roku MOKSiT i Biblioteka działają w nowym budynku przy ul Noworzgowskiej 20 A. W 2008 roku zakupiono program komputerowy dla Biblioteki od 2010 roku wypożyczamy książki systemem elektronicznym.

W ciągu 67 lat Biblioteka pięciokrotnie zmieniała adres. W tym czasie pracowały w niej następujące osoby : Jadwiga Tomczyk , Aleksandra Dąbrowska , Alicja Cichowicz , Barbara Kurpesa, Jadwiga Bogusiak , Zofia Przybył .

I obecne pracownice : Alicja Kulesza , Irena Janiczek.

W Bibliotece jest obecnie 28 .000 książek i 22 tytuły czasopism z których korzysta 1600 czytelników wypożyczając rocznie 28880 vol. ?/ dane za 2015 rok /Księgozbiór podręczny : encyklopedie , leksykony , słowniki liczy 1000 vol.

Biblioteka działa w programie MAK + czynności związane z wypożyczaniem są skomputeryzowane .

Biblioteka posiada Filię Biblioteczną w Tuszynie Lesie przy ul Prusa , w której jest ok. 6000 vol. W Filii pracuje pani Remigia Kopacka.

Posiadamy również 3 Punkty Biblioteczne w Żerominie , w Tuszynie na ul. Szpitalnej i Tuszynie Lesie w Dziennym Domu Seniora Vigor.

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast