W 2023 r. zakończyła się realizacja projektu pn. “Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośrednim celem projektu jest lepsza jakość powietrza. Wzniesienie budynku w technologii pasywnej przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, obniżenie zużycia energii oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W wyniku realizacji projektu odnoszącego się do podwyższonych parametrów energetycznych budynku nastąpi ograniczenie strat ciepła, co ma na celu zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych.


BILANS ENERGETYCZNY:


AMPIO Real-Time Parameter Reader. Plugin created by: Marcin Frankiewicz. ©2024.
Odzczyt on-line danych z urządzenia :2024-07-20 - 21:33:39
Zużycie bieżące energii: 74 W
Produkcja bieżąca energii: 0 W
Bilans wytworzonej dziś energii: -24 kWh
Energia wyprodukowana(całkowita): 1765 kWh
Energia oddana do sieci: 1659 kWh
Energia pobrana z sieci: 1635 kWh
Bilans całkowity energii: 24 kWh