Baner Ekotuszyn 900x202

Ceny za odbiór odpadów w Gminie Tuszyn – prawda o odpadach!

Szanowni Państwo,

1 stycznia 2020 r. w praktyce zaczęły obowiązywać zapisy znowelizowanej 6 września 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na wszystkich mieszkańców obowiązek selektywnej zbiórki (segregacji) odpadów. Przez pierwsze dwa miesiące br. Urząd Miasta w Tuszynie prowadził akcję edukacyjno – informacyjną, która uświadomiła mieszkańców jak ważne jest produkowanie mniejszej ilości odpadów i prawidłowa ich segregacja oraz miała na celu uchronić mieszkańców przed podwyżką opłaty za odpady. Jak do tej pory nikt z mieszkańców w Gminie Tuszyn nie otrzymał decyzji o podwyższonej opłacie za odbiór odpadów, która wynosi aktualnie 76 zł miesięcznie od osoby. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy to firma odbierająca odpady ma obowiązek kontrolować prawidłowość segregacji a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekazać te informacje do Urzędu Miasta w Tuszynie. Na tej podstawie obligatoryjnie wystawiana będzie decyzja o opłacie podwyższonej dla danej posesji. Od dnia 2 marca br. w naszej gminie odpady odbiera firma Juko Sp.z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, która informuje o tym fakcie mieszkańców na przekazywanych harmonogramach odbioru odpadów! Oto treść informacji Firmy Juko: Przypominamy, iż od 01.01.2020 r. istnieje obowiązek segregacji odpadów. W związku z powyższym nasi pracownicy będą przeprowadzali kontrole odbieranych odpadów, a w przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji, zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostanie naliczona opłata podwyższona.

Dlaczego opłaca się segregować odpady!

Zapisy znowelizowanej ustawy narzuciły m.in. rozliczanie się z firmą odbierającą odpady za każdą odebraną i zagospodarowaną tonę odpadów. Przypomnijmy tylko, że w pierwszym unieważnionym przez Urząd Miasta w Tuszynie przetargu w dniu 6 grudnia 2019 r., najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 1171,80 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów niezależnie od ich frakcji. Poniżej przedstawiamy obowiązujące ceny za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, które wynikają z najkorzystniejszej oferty przedstawionej Urzędowi Miasta w Tuszynie w drugim przetargu rozstrzygniętym w dniu
12 lutego 2020 r.

  • komunalne / zmieszane – 1198 zł brutto

  • szkło – 540 zł brutto

  • papier – 648 zł brutto

  • elektroodpady – 864 zł brutto

  • metale i tworzywa sztuczne – 972 zł brutto

  • bioodpady – 1080 zł brutto

  • popiół – 1080 zł brutto

  • opony – 1080 zł brutto

  • wielkogabaryty – 2052 zł brutto

Z podanych cen wynika jasno, że te same odpady przeznaczone do segregacji – wrzucone jednak do pojemnika na odpady pozostałe po segregacji/zmieszane kosztują mieszkańców dużo więcej!

ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGACJI ODPADÓW

ulotka-skladana-a6 - przod - 2019 (1)

Poniżej przedstawiamy informacje jak segregować odpady komunalne z wyszczególnienień alfabetycznym produktów oraz informacją o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

1 informacje o segregacji Tuszyn

2 informacje o segregacji Tuszyn

3 informacje o segregacji Tuszyn

4 informacje o segregacji Tuszyn

5 informacje o segregacji Tuszyn

6 informacje o segregacji Tuszyn

7 informacje o segregacji Tuszyn

8 informacje o segregacji Tuszyn

9 informacje o segregacji Tuszyn

10 informacje o segregacji Tuszyn

11 informacje o segregacji Tuszyn

12 informacje o segregacji Tuszyn

Plik do pobrania (PDF)

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast