UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W GMINIE TUSZYN OBOWIĄZUJE OPŁATA ZA ODBIÓR PRAWIDŁOWO POSEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W WYSOKOŚCI 19 ZŁ MIESIĘCZNIE OD OSOBY.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TUSZYN

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn

UCHWAŁA NR XVIII/165/19 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie ...

ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGACJI ODPADÓW

ulotka-skladana-a6 - przod - 2019 (1)

SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE TUSZYN

Szanowni Państwo,

1 stycznia 2020 r. w praktyce zaczęły obowiązywać zapisy znowelizowanej 6 września 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na wszystkich mieszkańców obowiązek selektywnej zbiórki (segregacji) odpadów. W związku z faktem, iż blisko 60 % mieszkańców Gminy Tuszyn dotychczas nieprawidłowo segregowało odpady (mimo, iż w złożonych deklaracjach segregację deklarowało 98 % mieszkańców), o czym informowaliśmy na naszej oficjalnej stronie internetowej, Urząd Miasta w Tuszynie prowadzi aktualnie akcję polegającą na sprawdzeniu i poinformowaniu mieszkańców czy prawidłowo segregują odpady. Akcja ma na celu uchronić mieszkańców przed ewentualną podwyższoną opłatą za odbiór odpadów, którą zgodnie ze znowelizowaną ustawą należy naliczyć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji. Pamiętajmy, że poprzez przemyślane zakupy, prawidłową segregację i kompostowanie odpadów możemy realnie wpłynąć na ich ilość i wysokość opłaty za odbiór.

Poniżej przedstawiamy informacje jak segregować odpady komunalne z wyszczególnienień alfabetycznym produktów:

1 informacje o segregacji Tuszyn

2 informacje o segregacji Tuszyn

3 informacje o segregacji Tuszyn

4 informacje o segregacji Tuszyn

5 informacje o segregacji Tuszyn

6 informacje o segregacji Tuszyn

7 informacje o segregacji Tuszyn

8 informacje o segregacji Tuszyn

9 informacje o segregacji Tuszyn

10 informacje o segregacji Tuszyn

11 informacje o segregacji Tuszyn

12 informacje o segregacji Tuszyn

Plik do pobrania (PDF)

Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast