SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie jest jednostką utworzoną przez Radę Miejską w Tuszynie i w obecnej strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej funkcjonuje od 1999 roku zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak historycznie sięga roku 1949, kiedy to z inicjatywy spółdzielców „Samopomocy Chłopskiej” powstał Spółdzielczy Ośrodek Zdrowia.

Przychodnia w chwili obecnej sprawuje podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną nad mieszkańcami Gminy Tuszyn oraz gmin ościennych, starając się zabezpieczyć potrzeby zdrowotne pacjentów. W strukturach posiada poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz poradnie specjalistyczne: Położniczo – Ginekologiczną, Okulistyczną, Stomatologiczną, Chirurgii Ogólnej, Zdrowia Psychicznego, Neurologiczną, Dermatologiczną, Otolaryngologiczną, Ortopedyczną i Fizjoterapię. Badania diagnostyczne wykonywane są w Pracowni RTG, USG i Laboratorium oraz w Gabinetach Diagnostyczno- Zabiegowych.

SPZ w Tuszynie aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach realizowanych na terenie Gminy, które mogą mieć wpływ na poprawę zdrowia naszych mieszkańców. Prowadzone są programy profilaktyki zdrowotnej zarówno te gwarantowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak również dodatkowe projekty Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowa Publicznego w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i inne.

Dzięki zaangażowaniu całego środowiska Gmina Tuszyn znalazła się wśród finalistów Konkursu Zdrowa Gmina IV Edycja, którego ideą jest podkreślenie wagi badań profilaktycznych. Oceniano podejmowane przez samorząd i placówkę medyczną działania oraz liczbę zrealizowanych badań cytologicznych i mammograficznych. Gmina otrzymała tytuł ZDROWEJ GMINY i znalazła się na 10 miejscu w rankingu, wyłoniona spośród 506 uczestników z terenu całej Polski.

W trosce o wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008 i 14001: 2004, potwierdzający prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi zakresu realizowanych usług.

TWOJE ZDROWIE JEST W DOBRYCH RĘKACH !

ul. Żeromskiego 24/26
95-080 Tuszyn

Dyrektor: mgr Żaneta Karczewska

administracja@spztuszyn.pl
http://www.spztuszyn.pl/