Patronat Burmistrza Miasta Tuszyna jest wyrazem wyróżnienia, podkreślającego szczególny charakter wydarzenia, jego rangę społeczną, kulturową i promocyjną dla dobra wspólnoty samorządowej Gminy Tuszyn.
Patronat przyznawany jest wydarzeniom o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których realizacja przyczyni się do promocji Gminy Tuszyn i tworzenia jej pozytywnego wizerunku.