Ewentualne pytania dotyczące dofinansowania dla mieszkańców Gminy Tuszyn z Programu “Czyste Powietrze”  można kierować do Urzędu Miasta w Tuszynie.

Numer tel. 42 6143 069 w 51 oraz 42 232 13 81 w 51

lub poprzez zakładkę kontakt na stronie www.tuszyn.org.pl

Strona1 Strona2 Strona3 Strona4 Strona5 Strona6 Strona7 Strona8