POMOC UKRAINIE

Szanowni Mieszkańcy Tuszyna,

Urząd Miasta w Tuszynie organizuje zbiórkę darów oraz transport do naszych miast partnerskich Tiaczew i Bucza na Ukrainie. W odpowiedzi na nasze pismo otrzymaliśmy listę potrzeb bezpośrednio z Tiaczewa i przedstawiamy ją poniżej. Wszystkie dary przyjmujemy w Urzędzie Miasta w Tuszynie od poniedziałku w godz. 7.00 – 21.00. Wszystkim ludziom dobrej woli rozumiejącym sytuację na Ukrainie serdecznie dziękujemy.

SPOŁECZNOŚĆ MIASTA TIACZEW – WYKAZ NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW
1. Leki i opatrunki
– Bandaże – 7-14
– Bandaże – 5-10
– Bandaże gipsowe;
– Bandaże polimerowe
– systemy infuzyjne I/O
– Zginaki
“Gaza.”
– Wata
– Gąbka hemostatyczna
– Małe i duże zestawy chirurgiczne
– Szprychy Ilizarowa i Kirchnera
– Leki hemostatyczne o działaniu bezpośrednim i pośrednim
– Płytki do osteosyntezy metali
-Szew od pierwszego do trzeciego rozmiaru
– Atraumatyczny materiał szewny od pierwszego do piątego rozmiaru
– Rękawiczki chirurgiczne od 6,0-8,5 (sterylne)
– Wózki
– Wózki inwalidzkie z noszami
– Kule
– Wędrowcy
– Statki bazowe
– Strzykawki 2.0; 5.0; 10,0; 20,0
– Cewniki nosowe
– maski Venturiego
– 26 masek SPAP rój X1, L
– Statywy do infuzji
– Bielizna operacyjna
– Stoły operacyjne
2. Żywność do długoterminowego przechowywania (pakowana)
– Olej;
– Zboża, gryka, proso itp.
– Makaron
– Mąka
– Konserwy mięsne i rybne
3. Narzuty, poduszki, materace i koce
4. Pościel
4. Śpiwory
5. Ramy łóżek (łóżka składane)
6. Generatory elektryczne:
400 kW/rok. – 1 kawałek
50 kW / rok – 1 sztuka
20 kW/rok – 1 sztuka
7. Wyposażenie specjalne dla straży pożarnej:
– prądnice elektryczne – 2 sztuki;
– kombinezony ochrony chemicznej i biologicznej;
– buty strażackie, legginsy przeciwpożarowe, podcasty;
– węże pożarnicze o średnicy 51 mm.
8. Produkty higieniczne i chemia gospodarcza
– mydła płynne i stałe
– proszki do prania
– detergenty
– antyseptyki
– pieluchy, produkty higieny kobiecej

Potrzeby-dla-Tiaczewa

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Szanowni Państwo,

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz ostatni badanie bez skierowania lekarskiego będą mogły wykonać Panie, które urodziły się w 1953 roku. Zachęcamy, aby nie zwlekać z realizacją badań – systematyczna mammografia umożliwiają wykrycie zmian w piersiach na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wczesna diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia. Mobilna pracownia mammograficzna będzie stacjonowała w miejscowości Tuszyn – 8 lipca w godzinach od 8.30 do 14.00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Źródlana 29. W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone, a także: nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego i można je wykonać w dowolnym miejscu w Polsce niezależnie od miejsca zamieszkania.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań i personelu medycznego prosimy o zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii znajdziecie Państwo na stronie www.mammo.pl.

ANKIETA BADAWCZA STOWARZYSZENIA LGD BUD – UJ RAZEM

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniami do opracowania raportu końcowego dot. programowania obejmującego lata 2016-2023, Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety badawczej.

Ankieta dotyczy oceny poziomu satysfakcji mieszkańców i będzie wykorzystana do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2016-2023.

Zebrane dzięki ankietom dane pozwolą na dogłębne poznanie Państwa opinii odnośnie realizowanej przez Stowarzyszenie „BUD-UJ RAZEM” Lokalnej Strategii Rozwoju, jej realnego dostosowania do potrzeb społeczeństwa oraz efektów jakie ze sobą przyniosła.

Badanie ankietowe trwa od dn. 15.06.2022 do dnia 30.06.2022r.

Poniżej link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=67562cf2&&b=254721e69b&&c=e22df391

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

OBCHODY POWIATOWEGO DNIA STRAŻAKA

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA

W dniu 11 czerwca 2022 r. na boisku szkolnym i w siedzibie OSP Lipiny odbyły się uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka oraz 80-lecia jednostki OSP Lipiny, w których uczestniczyły prawie wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Wśród nich były także jednostki z naszej gminy: OSP Tuszyn, OSP Tuszyn Las, OSP Modlica, OSP Syski, OSP Szczukwin, OSP Wodzinek, OSP Wola Kazubowa. W uroczystościach delegację z Tuszyna reprezentowali przedstawiciele Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tuszynie. W obchodach uczestniczył również Burmistrz Miasta Tuszyna – p. Witold Małecki.
Podczas uroczystości w szczególny sposób wyróżnieni zostali przedstawiciele Gminy Tuszyn: „Honorową Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego” otrzymali: Burmistrz Miasta Tuszyna Witold Małecki, dh Zdzisław Białowąs oraz dh Kazimierz Sęk. Ponadto, „Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymała dh Magdalena Wymysłowska, „Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymał dh Radosław Sieroń, natomiast dh Rafał Ślązak otrzymał „Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”; Warto również przypomnieć, iż zgodnie z nową ustawą o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 roku, już 68 strażaków ochotników z Gminy Tuszyn otrzymało pozytywną opinię Burmistrza Miasta Tuszyna Witolda Małeckiego do złożonych wniosków o przyznanie świadczeń ratowniczych z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z tym, przypominamy zasłużonym, spełniającym wymogi określone w ustawie strażakom z terenu Gminy Tuszyn o możliwości złożenia powyższych wniosków. Na wszystkie pytania odpowiedź uzyskać można w Urzędzie Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, budynek A, I piętro, pokój nr 13.

BLISKO 10 MLN DOFINANSOWANIA DLA GMINY TUSZYN

W czerwcu br. ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Na podstawie złożonych wniosków Gmina Tuszyn otrzymała w sumie kwotę 9 908 318,00 zł. Na rozbudowę sieci drogowej naszej gminie przyznano kwotę 3 767 320,00 zł oraz na rozbudowę i przebudowę sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym kwotę 6 140 998,00 zł. Uroczystość wręczenia czeku na przyznaną dla Gminy Tuszyn kwotę odbyła się 10 czerwca w siedzibie wojewody łódzkiego. Burmistrz Miasta Tuszyna – Witold Małecki odebrał czek z rąk Ministra Rozwoju i Technologii – Waldemara Buda w obecności Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotra Glińskiego, Ministra Spraw Zagranicznych – Zbigniewa Raua, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Włodzimierza Tomaszewskiego, Wojewody Łódzkiego – Tobiasza Bocheńskiego oraz samorządowców z terenu powiatów łódzkiego wschodniego i brzezińskiego. Na rozbudowę sieci drogowej naszej gminie przyznano kwotę 3 767 320,00 zł oraz na rozbudowę i przebudowę sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym kwotę 6 140 998,00 zł. Dzięki otrzymanym środkom zrealizowane zostaną inwestycje obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg zlokalizowanych w Gminie Tuszyn: ul. Pszczela w Tuszynie, ul. Południowa w Kruszowie od drogi krajowej nr DK 12/91 do dz. nr 315, odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Glinianą ( przy OSP w Szczukwinie) do granicy działki będącej własnością Lasów Państwowych w Szczukwinie, ciąg rowerowy i pieszy wzdłuż drogi gminnej w Głuchowie, ul. Piaskowa w Szczukwinie, odcinek drogi ul. Polnej i ul. Pszennej w Tuszynie, ul. Królewska w Tuszynku Majorackim. Warto przypomnieć, że w I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Tuszyn otrzymała środki, z których realizowana będzie budowa kanalizacji w ulicach królewskich w Tuszynie Lesie i w ul. Młynkowej w Tuszynie.

GMINA TUSZYN LIDEREM PROJEKTU “LOKALNE PARTNERSTWO DO SPRAW WODY 2022”

Gmina Tuszyn została liderem Projektu pn. „Lokalne Partnerstwo do Spraw Wody 2022”, realizowanego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Projekt powołano do podjęcia wspólnych działań w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodą na obszarze powiatu łódzkiego -wschodniego. W projekcie biorą udział wszystkie gminy z terenu powiatu łódzkiego -wschodniego, spółki wodne działające na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów oraz zarządzający wodą na danym obszarze powiatu. Projekt ma na celu zastosowanie innowacyjnego podejścia dla działań związanych z łagodzeniem skutków suszy na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Stosowne listy intencyjne podpisali: Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, włodarze gmin z terenu powiatu, prezesi spółek wodnych z Brójec i Rzgowa oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SAMORZĄDOWCA

Szanowni Państwo,

27 maja obchodzimy Dzień Samorządowca. Data ta uchwalona została przez Sejm RP w 2000 roku Dniem Samorządowca i wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego.

Z okazji przypadającego dziś Dnia Samorządowca składamy najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z pracy zawodowej wszystkich osobom, które współtworzyły i współtworzą tuszyński samorząd.

Dziękując Państwu za dotychczasowe wysiłki, wspólną, codzienną pracę, dobre pomysły i decyzje, życzymy dużo wytrwałości, samych sukcesów, aby Państwa działania były zawsze zauważane i doceniane przez mieszkańców

Andrzej Małecki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Witold Małecki

Burmistrz Miasta Tuszyna