Konkurs fotograficzny “Moja okolica wiosną”

Szanowni Państwo,

MOK w Tuszynie oraz Klub Fotografivczny “BLENDA – TUSZYN” serdecznie zapraszają na Konkurs Fotograficzny  przeznaczony  dla mieszkańców  miasta i gminy Tuszyn. Jego celem jest rozwijanie   zainteresowań,   wrażliwości   estetycznej   oraz   umiejętności   z zakresu fotografowania. Szczegóły w regulaminie konkursu na stronie internetowej MOK  Tuszyn. Serdecznie zapraszamy do udziału. Wydarzenie posiada Patronat Burmistrza Miasta Tuszyna.

Babskie Popołudnie i Zero Waste

Miejski Ośrodek Kulturyw Tuszynie zaprasza na kolejne juz babskie popołudnie – 31 maja o godz.17.00, podczas którego można będzie poznać m.in. zasady ‘Zero Waste” co w dosłownym tłumaczeniu oznacza “zero odpadów”, “zero marnowania” – to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. Więcej szczegółów na plakacie. Serdecznie zapraszamy!

Promyczek 2019

Miejski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na VIII Przegląd Dorobku Kulturalnego Przedszkoli Miasta i Gminy Tuszyn, który odbedzie się  24 maja o godz.16.00  w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20 A. Więcej szczegółów na plakacie poniżej.

Praca w Projekcie Cyfrowym w Gminie Tuszyn

Szanowni Państwo,

w związku z projektem „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w Gminie Tuszyn Nr 01/LD/LODZ/2019, w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020 – Fundacja Aktywizacja poszukuje osób na następujące stanowiska: e – Mocarz oraz trener lokalny w Gminie Tuszyn. W linkach poniżej znajdą Państwo informacje o naborze.

1. Link do zapytania ofertowego na e-Mocarza w gminie Tuszyn:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184620

Termin na złożenie oferty jest do 23 maja do końca dnia.

2. Link do zapytania ofertowego na trenera lokalnego w gminie Tuszyn:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184638

Termin na złożenie oferty jest do 23 maja do końca dnia. Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczął się nabór do LO im. Jana Pawła II w Tuszynie

13 maja 2019 roku rozpoczął się nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie prowadzi nabór do 2 klas po szkole podstawowej:

1a – językowo – matematycznej,

1b1 – językowo – turystycznej,

1b2 – językowo – medycznej,

oraz do jednej klasy po gimnazjum:

1a1 – językowo – matematycznej,

1b1 – językowo – turystycznej.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: http://www.lotuszyn.pli w sekretariacie szkoły tel. 42 6143167.

Zapraszamy!

Spotkanie dotyczące zasad oceniania projektów przez LGD “BUD-UJ RAZEM”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” –  dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020. Szkolenie odbędzie się 16 maja  w  Urzędzie Gminy w Łekach Szlacheckich w godz. 10.00-12.00. Adres: 97-352 Łęki Szlacheckie 13D.

Program szkolenia:

1. Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020.

2. Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast