SPISAŁO SIĘ DOPIERO 41 % MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZYN

Szanowni Państwo,
na dzień 20 lipca 2021r. spisało się dopiero 41 % mieszkańców naszej gminy. Przypominamy, że “Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021” jest obowiązkowy i można go zrealizować dokonując samospisu na stronie www.spis.gov.pl, w Urzędzie Miasta w Tuszynie , w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie bądź czekając na kontakt telefoniczny Rachmistrza spisowego.

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW

Ikona

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw mają wszyscy właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych ( formularz A ) i niemieszkalnych ( formularz B ).

W przypadku domu jednorodzinnego obowiązek spoczywa na właścicielu, w przypadku budynku wielorodzinnego taką deklarację musi złożyć jego zarządca. Jeśli jednak w budynku wielorodzinnym ktoś ma w mieszkaniu indywidualne źródło ogrzewania np. kominek, musi także złożyć deklarację. Nie ma takiego obowiązku natomiast np. osoba wynajmująca mieszkanie.

Deklarację można złożyć:

1. w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq ( strona Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego). Dotyczy to osób, które są w stanie uwierzytelnić swoją tożsamość profilem zaufanym,

2. w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem bądź złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Tuszynie.

Na mocy zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jakie zaczęły obowiązywać od dnia 1 lipca br. termin na złożenie deklaracji do CEEB jest ściśle określony i wynosi:

1. 12 miesięcy w przypadku budynków posiadających źródła ciepła zainstalowane przed dniem 1 lipca 2021r.,

2. 14 dni w przypadku nowego budynku czyli oddanego do użytku po 1 lipca 2021r.

Informacje złożone w deklaracji podlegają weryfikacji danych i kontroli. Podmiotami uprawnionymi do ich kontroli będą pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska i Straż Miejska.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić kara grzywny ( na podstawie Kodeksu Wykroczeń)

INFORMACJE DOTYCZĄCE AWARII ZASILANIA ENERGETYCZNEGO W GMINIE TUSZYN

Ikona

Szanowni Państwo,

dostrzegając problemy mieszkańców związane z wyłączeniami prądu, Urząd Miasta w Tuszynie informuje, że Zakład Energetyczny usuwa sukcesywnie awarie, biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników sieci. W prace związane z wycinką powalonych drzew, wszędzie tam gdzie jest już to możliwe włączają się także Strażacy Ochotnicy z Gminy Tuszyn, pracując po kilkanaście godzin na dobę. Mając na uwadze ekstremalne zjawiska pogodowe, jakie wystąpiły w ostatnich dniach, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość!

Awarie prądu.

 
Szanowni mieszkańcy.
 
W związku z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi , które wystąpiły w naszym rejonie, wiele lokalizacji w dalszym ciągu nie ma dostępu do energii elektrycznej.
 
Służby energetyczne lokalizują awarie i pracują nad ich usunięciem.
Sytuacja jest dynamiczna. Uszkodzona została infrastruktura elektroenergetyczna, zerwanych jest wiele linii energetycznych.
Od wczorajszego wieczoru energetycy pracują nad usuwaniem awarii.
 
Zgłoszenia awarii prosimy kierować bezpośrednio do PGE Dystrybucja – Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski.
 
Telefony kontaktowe:
 
Obsługa Klienta:
(42) 675 10 00

Zgłaszanie awarii: 991

 

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast