Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie dla Powiatu łódzkiego -wschodniego

Uwaga: oblodzenie, przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Spadek temperatury od 0°C do -2°C. Temperatura minimalna gruntu około -4°C.Uwagi: W nocy utrzyma się ujemna temperatura. Temperatura minimalna około -5°C.Ostrzeżenie Ważne: Od: 2019-01-18 15:00 do: 2019-01-18 20:00, synoptyk IMGW-PIB, Czas wydania: 2019-01-18 09:25, Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Dotacja w kwocie 17.400 zł. dla Gminy Tuszyn na doposażenie jednostek OSP

Gmina Tuszyn zrealizowała projekt pod nazwą „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. Jego efektem jest doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy, tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie w zestaw podpór stabilizacyjnych oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie-Lesie w pilarkę ratowniczą. Jednostki powyższe nie posiadały dotychczas ww. sprzętu na swoim wyposażeniu, ponadto zakupiony sprzęt jest jedynym tego typu sprzętem pozostającym w dyspozycji wszystkich jednostek OSP na terenie Gminy Tuszyn. Wykorzystanie zakupionego sprzętu w czasie akcji ratowniczych podniesie poziom efektywności działań ratowniczych prowadzonych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuszynie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Tuszynie-Lesie, a także przyczyni się do bardziej skutecznego prowadzenia działań ratowniczych i podniesie standardy funkcjonowania jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Zakupiono: Zestaw podpór stabilizacyjnych LQS firmy Vetter dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie za cenę 12.800,00 zł.Pilarkę ratowniczą STIHL MS 461 R dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie-Lesie za cenę 4.600,00 zł. Zakup sfinansowano w 100 % ze środków finansowych przekazanych prze Województwo Łódzkie w ramach udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji. Na podstawie Zarządzenia nr 11/2019 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania w użyczenie Ochotniczym Strażom Pożarnym sprzętu stanowiącego własność Gminy Tuszyn, dokonano przekazania zakupionego sprzętu w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie (zestaw podpór stabilizacyjnych) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie-Lesie (pilarka ratownicza).

 

Informacja o zmianie terminu spotkania w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Rydzynki.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu spotkania w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Rydzynki. Zebranie odbędzie się 11 lutego o godz. 18.30 w Świetlicy Wiejskiej przy Strażnicy OSP w Woli Kazubowej. Poniżej prerezntujemy link do harmonogramu wszystkich zebrań wiejskich: https://tuszyn.org.pl/2019/01/08/harmonogram-zebran-wiejskich-w-celu-wyboru-soltysow-i-rad-soleckich-w-solectwach-gminy-tuszyn/

Urząd Miasta w Tuszynie

Ważna informacja dotycząca nieodebranych odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

w związku z informacją, którą otrzymaliśmy od Firmy FB Serwis ( skan pisma publikujemy poniżej), zwracamy się z prośbą o wystawienie pojemników z nieodebranych dziś odpadami w Rejonie 5 ( Bądzyń, Zofiówka: Główna – od Poddębiny do Źródlanej, Barwna, Nowa, Rajdowa, Kwiatowa, Ryszarda, Nawłociowa, Egzotyczna, Strumykowa, Zabawna, Wdzięczna, Spacerowa, Szyszkowa, Wesoła, Miodowa, Senna , Stanisławowska; Kruszów, Tuszynek Majoracki: Trybunalska, Królewska od 71 do 83 i 70) jutro ( tj. w sobotę 12 stycznia) od godz. 6.00. Firma FB Serwis zadeklarowała odbiór odpadów w dniu jutrzejszym.

Urząd Miasta w Tuszynie

Ważna informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Tuszyn,

w związku ze zmianą firmy świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Tuszyn, która została wybrana po rozstrzygnięciu przetargu jako firma z najniższą ceną oferty oraz docierającymi do nas informacjami o opóźnieniach w odbiorze odpadów, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w Urzędzie Miasta w Tuszynie ( tel. 42 232 13 80, w 51 lub 52), bądź bezpośrednio w Firmie FB Serwis, świadczącej usługę, pod numerami tel. 514 942 620, 506 223 715, 42 280 79 60.

Dodatkowo podajemy link do harmonogramu odbioru odpadów: https://tuszyn.org.pl/2018/12/21/harmonogram-odbioru-odpadow-w-gminie-tuszyn-na-2019-rok/

Za wszelkie utrudnienia w realizacji usługi przepraszamy!

Urząd Miasta w Tuszynie

Sprawa komunikacji publicznej na linii Tuszyn – Łódź

 

Firma PKS Łódź zrezygnowała z obsługi połączenia autobusowego Tuszyn – Łódź z dniem 1 stycznia 2019r. Decyzja poprzedzona była pismem z połowy grudnia określającym oczekiwania finansowe na ponad 1,8 mln zł. rocznie od Gminy Tuszyn. Propozycja tak wysokiej kwoty dofinansowania nie mogła być przyjęta z dwóch powodów, po pierwsze zabezpieczenie pieniędzy w budżecie wiązałoby się z blisko stuprocentowym wzrostem podatków dla wszystkich właścicieli działek i domów jednorodzinnych (a nie wszyscy przecież korzystają z komunikacji) oraz ogromnymi cięciami budżetowymi w sferze oświaty, kultury, sportu czy ochrony p – poż, a po drugie ze względu na przepisy prawa, które wskazują Marszałka Województwa jako organu odpowiedzialnego za organizację i finansowanie komunikacji z Łodzi do Tuszyna i Tuszyna Szpitala. Funkcjonowanie komunikacji wymaga zezwolenia wydawanego przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi i takie zezwolenie zostało w trybie pilnym wydane dla firmy POLAN, która już wykonywała usługi na tej trasie bez jakiegokolwiek dofinansowania ze strony Gminy Tuszyn. Aktualnie cena biletów jednorazowych jest niższa niż w PKS. Komunikacja jest realizowana od 02.01.2019r., w ilości 18 kursów dziennie z ul. Parkowej. Zgłosiły się jeszcze dwie nowe firmy wyrażające zamiar uruchomienia przewozów na tej trasie i złożyły stosowne dokumenty. Gmina Tuszyn zabiega o wprowadzenie rozkładu przewidującego obsługę dzielnicy Tuszyn Szpital oraz kursy w niedzielę i święta. Aktualne rozkłady jazdy busów i autobusów na trasie Tuszyn – Łódź i Łódź – Tuszyn oraz Piotrków – Łódź (przez Tuszyn) znajdą Państwo poniżej. W sumie rozkłady jazdy zawierają 24 kursy dziennie do Łodzi i 27 kursów z Łodzi do Tuszyna. Ponadto na trasie Łódź – Piotrków przez Tuszyn usługi przewozowe świadczą jeszcze inni przewoźnicy. Wszelkie pytania i sugestie pasażerowie mogą zgłaszać bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Tuszynie, bądź poprzez zakładkę kontakt na oficjalnej stronie internetowej UM w Tuszynie: www.tuszyn.org.pl

Urząd Miasta w Tuszynie

Rozkład TUSZYN – ŁÓDŹ

ważny od 02.01.2019 r.

Odjazdy z Tuszyna – ul. Parkowa
poniedziałek – piątek oprócz świąt:

04:55, 06:00, 06:30, 07:20, 07:40, 08:30, 10:50, 11:20, 12:25, 12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:55, 16:40, 18:10, 19:55, 20:55

sobota oprócz świąt:

07:20, 08:30, 09:43, 12:25, 13:35, 15:05

Odjazdy z Łodzi – ul. Broniewskiego
poniedziałek – piątek oprócz świąt:

05:30, 06:30, 06:50, 08:00, 09:10, 10:15, 11:45, 12:10, 13:00, 13:40, 14:30, 15:20, 15:50, 16:40, 17:20, 19:20, 20:20, 21:50

sobota oprócz świąt:

08:00, 09:10, 10:15, 13:00, 14:30, 15:50

Dodatkowo możecie Państwo korzystać z komunikacji publicznej realizowanej przez innych przewoźników.

Rozkład jazdy Firmy MIX-TRANS: http://www.rozklady.zdium-piotrkow.pl/regionalna/00l2/w.htm

Rozkład jazdy Firmy ORION Sp.J.: http://www.rozklady.zdium-piotrkow.pl/regionalna/00l3/w.htm

Rozkład jazdy Firmy PIOTR-MAX: http://www.rozklady.zdium-piotrkow.pl/regionalna/00l4/w.htm

Rozkład jazdy Firmy POLAN : http://www.rozklady.zdium-piotrkow.pl/regionalna/00l5/w.htm

Rozkład jazdy Firmy PKS Opoczno: http://www.rozklady.zdium-piotrkow.pl/regionalna/00l6/w.htm

Rozkład jazdy Firmy PKS Radomsko : http://www.rozklady.zdium-piotrkow.pl/regionalna/0s17/w.htm

Rozkład jazdy Firmy LESZEK PĘKACZ: http://www.rozklady.zdium-piotrkow.pl/regionalna/0l10/w.htm

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu:

Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1 Obszar województwo łódzkie powiat łódzki wschodni Ważność od godz. 22:00 dnia 08.01.2019 do godz. 10:00 dnia 09.01.2019 Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, temperatura przy gruncie -3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Przemysław Szrama Godzina i data wydania godz. 13:11 dnia 08.01.2019 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 łódzkie/łódzki wschodni od 22:00/08.01 do 10:00/09.01.2019 temp. min. od -2 st.C do -1 st.C, przy gruncie do -3 st.C, ślisko.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

INFORMACJA

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów.

 

Urząd Miasta w Tuszynie informuje, iż 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – tj.:

  • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
  • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
  • budynkami, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Potwierdzenie przekształcenia – z urzędu
Potwierdzeniem faktu przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta Tuszyna z urzędu w ciągu 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. Zaświadczenia będą wydawane sukcesywnie.

Potwierdzenie przekształcenia – na wniosek
Właściciel może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. W tym przypadku należy wraz z wnioskiem wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł. Termin na wydanie zaświadczenia na wniosek wynosi, co do zasady, 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku.

Zaświadczenia są z urzędu przekazywane zarówno do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.- VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, jak i do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- Ewidencji Gruntów.

Opłaty
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne. Nie rodzi to jednak za sobą żadnych nowych skutków finansowych poza tymi, które ponosili państwo do tej pory.
Roczna opłata za przekształcenie odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywała w 2018 r. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29.02.2020 r., a pozostałe opłaty w terminie 31 marca każdego roku, począwszy od 2020 r. Opłatę wnosi się przez okres 20 lat.
Całą opłatę można też wpłacić jednorazowo – płatność “z góry za 20 lat”.

Bonifikata
W przypadku wniesienia opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Tuszyn
jednorazowo, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata. Szczegółowe warunki udzielenia bonifikaty określa Uchwała Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31.12.2018r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wysokość bonifikaty jest również uzależniona od tego w którym roku od przekształcenia zostanie ona uiszczona (60% w pierwszym roku, następnie o 10% mniej z każdym następnym rokiem, aż do 10% w szóstym roku). Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić na piśmie, po otrzymaniu zaświadczenia.

Kontakt telefoniczny w powyższej sprawie: Urząd Miasta w Tuszynie – Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa tel. (42) 232-13-83 wew. 29 sprawy prowadzi Anna Maślankiewicz.

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast