Dofinansowanie dla Tuszyna w ramach programu „Mój Rynek”

Gmina Tuszyn realizuje aktualnie inwestycję polegającą na przebudowie targowiska miejskiego przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie. Zadanie to współfinansowane jest w ramach umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wykonywane prace to budowa czterech wiat targowiskowych, instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej wraz z przebudową terenu targowiska i modernizacją stanowisk. Planowana kwota, przeznaczona na inwestycję to 889.515 zł. w tym 465.670 zł z PROW na lata 2014-2020 i 423.845 zł z budżetu Gminy Tuszyn.

TUSZYN W STOWARZYSZENIU ZDROWYCH MIAST POLSKICH

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Gmina Tuszyna została członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i tym samym znalazła się w gronie 38 polskich miast, które działają na rzecz poprawy zdrowia swoich mieszkańców poprzez wdrażanie programów profilaktyki prozdrowotnej. Koordynatorem regionalnym z ramienia naszej gminy, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie jest pani Żaneta Karczewska – Dyrektor Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie. Więcej informacji o stowarzyszeniu znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej: https://www.szmp.pl/

Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie otrzymało dofinansowanie z MKIDN

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie zostało beneficjentem w programie dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury “Kultura w sieci” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota 17 tys. zł zostanie przeznaczona na realizację warsztatów on-line, w tym szkolenia dla pracowników, oprogramowanie – aplikacje i bezpłatne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Szczegóły już wkrótce!

Zmarł Ś.P. Paweł Święcicki

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 12 maja 2020 r. zmarł wspaniały człowiek, przedsiębiorca, społecznik, przyjaciel, mieszkaniec Tuszyna, wyróżniony przez Samorząd Gminy Tuszyn za wyjątkowe zasługi i pracę na rzecz mieszkańców tytułem honorowym „ZASŁUŻONY DLA GMINY TUSZYN” – Ś.P. Paweł Święcicki,

Rodzinie i wszystkim bliskim składamy wyrazy współczucia,

Samorządowcy Gminy Tuszyn

POMOC DLA SZPITALA W TUSZYNKU

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w dniu 7 maja br. w Urzędzie Miasta w Tuszynie odbyło się spotkanie przedstawicieli Firmy Ptak S.A. i Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie z Burmistrzem Miasta Tuszyna. Podczas spotkania goście z Firma Ptak S.A. przekazali na ręce Burmistrza 1000 szt. maseczek ochronnych. Tuszyńscy samorządowcy zdecydowali o przekazaniu maseczek do Szpitala w Tuszynku.

Podczas spotkania przedstawiciele firmy poinformowali także, iż z inicjatywy Pana Antoniego Ptaka szwalnie z regionu łódzkiego, także z Gminy Tuszyn rozpoczęły już produkcję maseczek ochronnych, a w najbliższym czasie zostanie dodatkowo uruchomiona masowa produkcja atestowanych polskich maseczek w Nadarzynie pod Warszawą.

“Dwójka” szyje maseczki

„Dwójka” szyje maseczki.

Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie nie tracą czasu – oprócz wykonywania swoich obowiązków postanowili uszyć maseczki dla Uczniów, Nauczycieli, Rodziców i Opiekunów oraz Mieszkańców. Chętnych po odbiór maseczek zapraszamy – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 881 775 218 w godzinach 8 – 16) w celu ustalenia terminu i sposobu odbioru masek.

Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast