Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  uprzejmie zapraszam  na  VI sesję Rady Miejskiej  w Tuszynie, która odbędzie się w  dniu 28 marca 2019 r.  (czwartek) o godz. 12.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy  ul. Piotrkowskiej 2/4.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z II, III, nadzwyczajnych IV i V sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 8 lat oraz odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuszyn.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuszyn.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ul. Szkolnej w Kruszowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr 64, 68, 70 obr. 7 i dz. 235 obr. 9 w Tuszynie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 22/8 w Woli Kazubowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuszyn w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Tuszyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuszyn na lata  2019 – 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie.
14. Sprawy różne, wolne  wnioski.
15. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
Andrzej Małecki

KRUS zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem Strategicznym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Zdobywcy pierwszego miejsca w 2018 roku, mieszkańcy z Kamieńczyc w województwie świętokrzyskim otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Szczegóły i regulamin konkursu jest dostępny w linku: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xvii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

Rozpoczęła się budowa autostrady A1 od węzła Tuszyn do granicy województw łódzkiego i śląskiego

 

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi 15 marca 2019 r. rozpoczęła się budowa autostrady A1 od węzła Tuszyn do granicy województw łódzkiego i śląskiego. W łódzkim Oddziale GDDKiA zaprezentowano dziennikarzom wstępny etap organizacji ruchu na czas budowy. W pierwszej kolejności sprawa dotyczy dwóch odcinków realizacyjnych; „A” Węzeł Tuszyn – Węzeł Piotrków Trybunalski Południe (czyli odcinek starej autostrady A1) o długości blisko 16 km i „D” Radomsko – granica województwa śląskiego o długości 7 km. Już 18 marca na drodze pojawią się ekipy przygotowujące swoje odcinki do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Na wstępie będą budowane tzw. przewiązki, czyli miejsca, gdzie ruch z jednej jezdni będzie przekierowany na drugą, w dalszej kolejności ekipy drogowców zaczną malowanie oznakowania poziomego i ustawianie znaków oraz tablic, należy więc spodziewać się pewnych ograniczeń w ruchu, jednak będą one niewielkie. Kiedy całe oznakowanie będzie gotowe, w asyście zarządcy policji i zarządcy drogi zostanie wprowadzona organizacja ruchu, jaka będzie obowiązywała w pierwszym etapie prac. Kardynalną zasadą, jaką przyjęto, jest to, że ruch po głównej trasie (A1, DK1) BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA ROBÓT! Główna jezdnia nie będzie więc zamykana. Na odcinku „A” z ruchu zostanie na początku wyłączona jezdnia zachodnia (w kierunku Katowic) i ruch w obu kierunkach będzie się odbywał po jezdni wschodniej w systemie 2+1. (Dzięki szerokości jezdni możliwe okazało się wyznaczenie trzech pasów ruchu: 2×3,5m + 1x3m). Dwa będą prowadziły w kierunku Katowic, jeden w stronę Łodzi. Na odcinku „D” w pierwszej kolejności prace będą prowadzone na jezdni wschodniej (kierunek Łódź), zaś ruch w obie strony będzie się odbywał jezdnią zachodnią również w systemie 2+1 (dwa pasy ruchu w kierunku Katowic, jeden do Łodzi). Według wykonawców ostateczna organizacja ruchu, jaka będzie obowiązywała w czasie budowy powinna zostać w prowadzona: w przypadku odcinka „D” w ostatnich dniach marca, zaś, jeśli chodzi o odcinek „A”, na przełomie marca i kwietnia. (Wiele zależy od pogody). Prace na odcinku „A” realizuje konsorcjum firm: Budimex – Strabag, zaś odcinek „D” buduje firma Intercor.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu wydało ostrzeżenie dla Powiatu łódzkiego wschodniego: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni.  Ważne: Od: 2019-03-15 22:00  Do: 2019-03-16 10:00

źródło: synoptyk IMGW-PIB: Magdalena Muszyńska-Karbowska

Bankowcy dla Edukacji – czyli jak bezpiecznie kupować w sieci!

Jak bezpiecznie kupować w sieci

Ruch w sieci internetowej, tak jak ruch drogowy, wymaga od nas przestrzegania pewnych reguł bezpieczeństwa.

Nikt rozsądny nie przechodzi przez ulicę przy czerwonym świetle. Jeśli nie ma sygnalizacji świetlnej, to przed przejściem należy spojrzeć w lewo, potem w prawo, jeszcze raz w lewo i po stwierdzeniu, że nie nadjeżdża żaden pojazd, może spokojnie przejść na drugą stronę ulicy. Tak samo nikt rozsądny nie daje nieznanej osobie swojego portfela z pieniędzmi. A właśnie tak często robimy w Internecie, kiedy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa i przelewamy swoje pieniądze na konta przestępców lub też dajemy im dostęp do naszych wrażliwych danych, i w ten sposób pozwalamy się okraść.

Bezpieczny komputer – to podstawa

Jeśli decydujemy się robić zakupy w sieci, to też musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim nasz komputer musi być bezpieczny. Na bezpieczeństwo naszego komputera składają się dwa elementy: nasze zachowanie w sieci i zainstalowane oprogramowanie.

Jeśli nie prowokujemy losu i nie wchodzimy na podejrzane strony, to jest wysoce prawdopodobne, że sami nie ściągniemy do swojego komputera złośliwego oprogramowania, które może ułatwić przestępcom okradzenie nas. Nie powinniśmy też sami instalować na komputerze oprogramowania z nieznanych źródeł czy nielegalnych kopii oprogramowania znanych firm.

Ważny program antywirusowy

Jeżeli ostrożnie zachowujemy się w sieci, mamy legalne oprogramowanie, to jeszcze potrzebny będzie nam strażnik naszego komputera, czyli program antywirusowy, który chroni nas także przed oprogramowaniem szpiegującym. Co ważne nasz program antywirusowy musi być na bieżąco aktualizowany przez dostawcę tego programu. Koszt takiego rozwiązania to kwota ponad stu złotych w skali roku. Istnieje także darmowe oprogramowanie antywirusowe, które można ściągnąć z internetu. Do nas należy decyzja, które oprogramowanie wybrać. Płatne czy bezpłatne. Najlepszym wyjściem jest skorzystanie z rady kogoś kto już od dawna korzysta z komputera. Niektóre banki proponują swoim klientom oprogramowanie antywirusowe. Często można z niego korzystać przez kilka miesięcy, a potem kupić je po promocyjnej cenie.

Tak „uzbrojeni” możemy przystąpić do zakupów w internecie. Zakupy w sieci oznaczają, że zaczynamy wchodzić na strony, których do tej pory nie odwiedzaliśmy i nie wiemy czy są bezpieczne.

Nie ufaj linkom, załącznikom i wyszukiwarkom

Ważne jest to jak dotrzemy na taką stronę. Należy unikać wchodzenia na daną witrynę z linków, które otrzymujemy w wysyłanych do nas wiadomościach elektronicznych, ani też nie powinniśmy wchodzić na stronę klikając w znaleziony w wyszukiwarce adres. Może się bowiem okazać, że ktoś chce nas zwabić na stronę o podobnej nazwie do tej, którą rzeczywiście jesteśmy zainteresowani. Dlatego za każdym razem powinniśmy sami wpisywać w przeglądarkę adres sklepu czy serwisu, a nawet banku w którym mamy konto.

Kłódka i https

Przede wszystkim należy stwierdzić czy przy nazwie witryny, na której chcemy robić zakupy, widnieje napis https zamiast http. Powinniśmy także widzieć symbol kłódki, który oznacza bezpieczne połączenie internetowe. Były już jednak przypadki ataków na internautów przy użyciu autentycznych certyfikatów na fałszywych stronach. Aby wyeliminować to ryzyko należy kliknąć w symbol kłódki na witrynie i wyświetlić informacje na temat certyfikatu bezpieczeństwa danej witryny. Można także skorzystać z pomocy najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarki internetowej Google. Wystarczy wkleić w wyszukiwarkę poniższy link i na końcu wpisać adres sprawdzanej strony.

http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=adres_strony

Sprawdzaj każdą nową witrynę

Jeśli zamierzamy po raz pierwszy kupić coś u danego sprzedawcy w internecie to warto sprawdzić jego dane kontaktowe i identyfikacyjne. Brak numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu firmy powinien nas zaniepokoić. Warto też sprawdzić jakie metody płatności proponuje sprzedawca. Jeżeli jest to jedna metoda płatności i żąda się od nas zapłacenia z góry za dany towar to taka transakcja może być ryzykowna. Serwisy cieszące się uznaniem zwykle oferują możliwość zrealizowania zakupu na kilka sposobów np. z użyciem karty płatniczej, czy za pośrednictwem różnych banków jako szybkie i bezpośrednie płatności.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast