NOWE OBOSTRZENIA – OD JUTRA CAŁA POLSKA W STREFIE CZERWONEJ

Szanowni Państwo,

od jutra tj. 24 października cała Polska znajdzie sie w strefie czerwonej. W linku można sprawdzić jakie obostrzenai będa obowiązywać ; https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie-kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

Prosimy o przestrzeganie obostrzeń! W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie naszym priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń. Rząd uruchamia też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

CO ROBIĆ KIEDY PODEJRZEWASZ U SIEBIE KORONAWIRUSA

Szanowni Państwo,

w linku https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa znajdziecie informacje na temat co powinna zrobić osoba, która podejrzewa u siebie koronawirusa. 

Osoby zakażone koronawirusem zwykle mają:

wysoką gorączkę,
duszności,
kaszel,
kłopoty z oddychaniem.
Rzadziej pojawiają się takie objawy jak utrata węchu i smaku, bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka.

Jeśli masz takie objawy, skontaktuj się z Twoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Lekarz może zlecić Ci test na koronawirusa.

Sprawdź, w której placówce POZ w pobliżu możesz uzyskać teleporadę: lista placówek.

Twój stan jest ciężki? Nie czekaj. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa.

Jeśli byłeś za granicą, w krajach, w których wiele osób choruje, ale nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to kontroluj swój stan zdrowia, czyli mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeśli nie jesteś obywatelem Polski, kraju UE lub EFTA, po przyjeździe do Polski jesteś zobowiązany poddać się obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie.

Jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną: dzwoń do Centrum kontaktu COVID-19. Infolinia czynna całodobowo 22 25 00 115.

Jeśli masz pytania związane z koronawirusem, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Jeżeli jesteś za granicą, to dzwoń pod numer infolinii 22 125 66 00 (połączenia płatne zgodne z cennikiem operatora).

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO GŁOSOWANIA W PROJEKCIE ” POD BIAŁO-CZERWONĄ” – do wygrania zakup masztów i flag dla Gminy Tuszyn

Szanowni Państwo,

nasza Gmina bierze udział w projekcie „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.

Chcesz aktywnie wesprzeć inicjatywę „Pod biało-czerwoną”?,  wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/bialoczerwona i oddaj głos na Gminę Tuszyn. Głos na daną gminę może oddać każdy mieszkaniec gminy. W projekcie mogą brać udział osoby niepełnoletnie – nie mogą one jednak zgłaszać się na liderów. Jeśli chcesz zostać jednym z liderów projektu – zgłoś się i zostań liderem w swojej gminie. Stań na czele lokalnego komitetu wsparcia projektu i propaguj wśród mieszkańców Twojej miejscowości ideę powstania w gminie masztu z „Biało-czerwoną”.

Sukces przedsięwzięcia mogą zapewnić tylko mieszkańcy. To oni będą oddawać głosy poparcia, a po ich zebraniu na ich podstawie będą przekazywane środki na realizację projektu. Liderom oferujemy wsparcie techniczne i promocyjne. W zamian oczekujemy zaangażowania i pasji w działaniu.

– termin końcowy zbiórki głosów poparcia -11.11.2020

– ogłoszenie wyników zbiórki i opublikowanie listy gmin objętych programem ,,Pod biało-czerwoną’’- 29.11.2020

Wiecej informacji znajdziesz na  https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

 

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Tuszynie

 

“Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Tuszynie”
Projekt “Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Tuszynie” jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WŁ.

Przedmiotem realizacji projektu jest inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz Przedszkola Miejskiego nr 3 w Tuszynie. Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Zakres inwestycji obejmuje:

Prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa i studium wykonalności).

Roboty budowlane:

Ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych.

Ocieplenie stropodachu i dachu.

Modernizacja kotłowni.

Modernizacja instalacji oświetleniowej.

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw PV.

Zarządzanie projektem (nadzór inwestorski i promocja projektu).

W wyniku realizacji projektu w budynku objętym zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania jego użytkowników. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort cieplny w pomieszczeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia zachorowalności wśród użytkowników. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy osób przebywających w obiekcie objętym projektem. Osoby korzystające z budynku będą mogły naocznie sprawdzić w jaki sposób funkcjonują nowoczesne systemy grzewcze, których wpływ na środowisko naturalne został ograniczony do minimum.

Potencjalną grupą docelową projektu są użytkownicy obiektu w liczbie 200 osób. Jako interesariuszy projektu można wymienić mieszkańców Gminy Tuszyn, władze samorządowe, przedsiębiorców i inne instytucje z terenu gminy.

Wartość ogółem projektu: 963 022,96 PLN.
Dofinansowanie: 665 503,66 PLN.

 

 

SPIS ROLNY 2020 – WAŻNE INFORMACJE

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

· Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

· Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

· Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

· Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

 

 

WAŻNE – POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI W STREFIE CZERWONEJ

Szanowni Państwo,

od jutra tj. 17 października 2020 r., nasz powiat łódzki wschodni a w tym Gmina Tuszyn znajdzie sie w czerwonej strefie związanej z obostrzeniami dotyczącymi pandemii COVID -19.

Przedstawiamy nowe restrykcje -Strefa czerwona:

– Ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych – w sklepach o powierzchni do 100 m2 – 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2;
– od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
– podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2;
– w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
– w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

– lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
– ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
– wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
– w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
– zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

W linku przedstawiamy więcej informacji dotyczących zasad obowiązujacych aktualnie:  https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJMOWANIA PETENTÓW W URZĘDZIE MIASTA W TUSZYNIE

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJMOWANIA PETENTÓW W URZĘDZIE MIASTA W TUSZYNIE

 

1. W związku z trwaniem stanu epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 19 października 2020 roku do odwołania zmienia się organizację pracy Urzędu Miasta w Tuszynie.

2. Od dnia 19 października 2020 roku w Urzędzie Miasta w Tuszynie będą czynne tylko wejścia – od ul. Piotrkowskiej (wejście główne).

3. Do odwołania zawiesza się przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta.

4. Należy pamiętać o zasłanianiu ust i nosa za pomocą maseczek lub innych środków ochronnych.

5. Mając na uwadze zagrożenie powodowane rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA/ COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo petentów i pracowników Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydziałów Starostwa Powiatowego, w Urzędzie Miasta w Tuszynie petenci są wpuszczani pojedynczo przy wejściu głównym od ulicy Piotrkowskiej, gdzie wyznaczeni pracownicy odbierają dokumenty od petentów lub wydają przepustki dla petentów.

6. Dokumenty składane osobiście będą przyjmowane poprzez wrzucenie do urny znajdującej się w holu budynku A Urzędu.

7. W przypadku konieczności wejścia interesanta do dalszych części budynków Urzędu pracownicy Urzędu proszą o dezynfekcję rąk petenta i ewentualnie zezwalają na wejście na teren Urzędu wydając stosowną przepustkę.

8. W celu przyspieszenia załatwienia sprawy zachęcam do wcześniejszego skontaktowania się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym i umówienia wizyty.

9. W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych zaleca się:
1) korzystanie z platformy ePUAP ( /UGTuszyn/skrytka );
2) korzystanie z adresu e-mail: tuszyn@tuszyn.info.pl;
3) korzystanie z drogi korespondencyjnej;
4) kontakt telefoniczny.

Telefony bezpośrednie do referatów:
1) Urząd Stanu Cywilnego 42 614 34 26 w. 23;
2) Ewidencja Ludności 42 232 13 81 w. 35;
3) Referat Podatków i Egzekucji 42 232 13 80 w. 25, 26, 27, 40;
4) Referat Techniczno – Inwestycyjny 42 232 13 82 w. 42, 43;
5) Referat Finansowo-Budżetowy 42 232 13 80 w. 45, 46;
6) Referat Dróg i Zieleni 42 232 13 83 w. 51, 52;
7) Referat Ogólnoorganizacyjny 42 614 34 47 w. 21, 31;
8) Sekretariat 42 614 30 69 w. 38 / 42 614 33 25.

“Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – dla potrzeb Urzędu Gminy ul. 3 Maja 49”

Przedmiotem realizacji projektu jest inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku położonego przy ul. 3-go Maja 49 w Tuszynie.

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane : ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, ocieplenie dachu wraz z jego przebudową, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u, modernizacja instalacji oświetleniowej, ocieplenie podłogi na gruncie oraz zarządzanie projektem (nadzór inwestorski i promocja projektu).

W wyniku realizacji projektu w budynku objętym zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania jego użytkowników. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort cieplny w pomieszczeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia zachorowalności wśród użytkowników. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy osób przebywających w obiekcie objętym projektem. Osoby korzystające z budynku będą mogły naocznie sprawdzić w jaki sposób funkcjonują nowoczesne systemy grzewcze, których wpływ na środowisko naturalne został ograniczony do minimum.

Potencjalną grupą docelową projektu są użytkownicy obiektu w liczbie 20 osób. Jako interesariuszy projektu można wymienić mieszkańców Gminy Tuszyn, władze samorządowe, przedsiębiorców i inne instytucje z terenu gminy.

Wartość ogółem projektu: 1 096 459,17 PLN.
dofinansowanie: 433 329,02 PLN.

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast