Kolejny sukces tuszyńskiej „BLENDY”

Foto. T.Michalska-Barska / Archiwum MCK

Amatorzy z Klubu Fotograficznego „Blenda” z Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie nie zwalniają tempa. W listopadzie br. dwoje z nich sięgnęło po najwyższe laury w cyklicznym konkursie fotograficznym „Fotografia Miesiąca” organizowanym przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne. Zwycięzcą konkursu został pan Wojciech Psiurski natomiast w temacie dodatkowym (w tym miesiącu to „ZYG-ZAG”) najwyżej oceniono pracę pani Teresy Michalskiej-Barskiej. W ten efektowny sposób laureaci nawiązali do bogatej tradycji sukcesów odnoszonych przez entuzjastów fotografii z tuszyńskiego MCK. Choć działalność klubu trwa dopiero pięć lat, to karty jego kroniki są wypełnione licznymi osiągnięciami jego członków. W 2015 roku pan Tolek Patora – łódzki fotograf, dziennikarz i wychowawca zaproszony do projektu fotograficznego przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zorganizował grupę pasjonatów fotografii. Pomoc, rady i uwagi Instruktora pozwoliły podopiecznym rozwinąć skrywane dotąd zdolności i pasje. Pod skrzydłami pana Tolka Patory podnoszą swą wiedzę i umiejętności wspinając się na kolejne szczeble fotograficznego rozwoju. Wymiernym efektem tej pracy są osiągnięcia grupy. Dziś na koncie Klubu znajduje się wiele spektakularnych sukcesów w postaci zwycięstw, II i III miejsc oraz wyróżnień. Zdjęcia tuszyńskich amatorów znajdywały uznanie w oczach jurorów konkursów ogólnopolskich i lokalnych, takich jak: „Przyrodnicze skarby gminy Tuszyn” – 2015, „Zabytkowa architektura miasta i gminy Tuszyn” – 2015, „Oblicza Łodzi” – 2016, „Zabytkowa architektura miasta i gminy Tuszyn” – 2016, „V Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej” – 2017, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pn.:„Nasza wieś” – 2017, „XII Woj. Przegląd Twórczości Dojrzałej” – 2018, Ogólnopolski Internetowy Konkurs Fotograficzny „Fotografuj.pl” – 2018, „XIV Woj. Przegląd Twórczości Dojrzałej” – 2018, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pn. :„Górniczy pejzaż, górniczy portret” – 2019, Ogólnopolski Konkurs pn.: „Przebudzenie wiosny” – 2019. Wśród tych, których laureatami byli członkowie Klubu Fotograficznego Blenda – Tuszyn, prestiżem wyróżniają się: Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Power of Łódź – 2019” organizowany przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi i „Fotografia Miesiąca” organizowany przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne. Działalność Klubu Fotograficznego „Blenda” jest żywo komentowana w Tuszynie. Przyczyniają się do tego nie tylko jego sukcesy, ale także wystawy prac organizowane na terenie Miejskiego Centrum Kultury. Niebanalne podejście do prezentowanych tematów pozwoliło mieszkańcom spojrzeć w niezwykły sposób na otaczające ich przedmioty codziennego użytku, czy też zobaczyć inne, niecodzienne, oblicza miejsc w których żyją. Tuszyńskim amatorom fotografii nie są też obojętne sprawy ekologii. Angażując się w tą problematykę, zaprezentowali swoje spojrzenie na tę bardzo istotną kwestię współczesnego świata. Efektem jest obecnie prezentowana wystawa pokazująca jak wpływamy na otaczającą nas przyrodę i co pozostawimy dla naszych dzieci i wnuków. Amatorzy z Klubu Fotograficznego „Blenda” z Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie nie zwalniają tempa i przygotowują materiał na kolejną wystawę, której uroczysta premiera będzie miała miejsce już w marcu przyszłego roku.Wszystkich zainteresowanych fotografią, którzy chcą rozwijać swoją pasję i doskonalić swoje umiejętności a w przyszłości być może także zwyciężać w kolejnych konkursach, zapraszamy na zajęcia „Blendy – Tuszyn” do Miejskiego Centrum w Tuszynie w każdy wtorek w godz. 17.00 – 20.00 .

Foto.W.Psiurski/Archiwum MCK

Warsztaty Bożonarodzeniowe

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Bożonarodzeniowe warsztaty, które odbędą się 6 grudnia o godz. 17.00 w MCK Tuszyn, ul. Noworzgowska 20 A. Koszt: rodzic/opiekun + jedno dziecko – 10zł, kolejne dziecko – 5zł. Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie MCK Tuszyn lub pod nr tel. (42)614-25-89.

Powiat Łódzki Wschodni zrealizował w Tuszynie inwestycję za 894 692,78 zł

Powiat Łódzki Wschodni zrealizował w Tuszynie inwestycję za 894 692,78 zł

Z końcem listopada zakończone zostały roboty budowlane w zadaniu pn. “Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”. W grudniu przewidziano dokonanie odbiorów technicznych i zakończenie finansowe inwestycji. Zadanie realizowane było od 18 września do 30 listopada 2019 r. przez Pracownię Usług Projektowo-Budowlanych “TOMEX” – Tomasz Zakrzewski z Łodzi z udziałem PBDiM “ERBEDIM” sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb.

Finansowanie inwestycji miało początkowo rozłożyć się na Powiat Łódzki Wschodni ( 250 tys.), Skarb Państwa ( 250.tys.) i Gminę Tuszyn ( 250 tys.). Z uwagi na fakt, iż Gmina Tuszyn pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację nakładki bitumicznej na drodze powiatowej – ul. Glinianej w Szczukwinie za kwotę 309.784 zł, władze Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Gminy Tuszyn wspólnie zdecydowały o przesunięciu zaoszczędzonych środków na realizację mostu. Ostatecznie koszt realizacji mostu na ul. Ściegiennego w Tuszynie (bez projektu) zamknął się kwotą 894.692,78 zł (brutto), w tym Powiat Łódzki Wschodni przeznaczył kwotę 637 425,78 zł, zaś subwencja ogólna Skarbu Państwa wyniosła 257.267,00 zł. Gmina Tuszyn wykonała projekt za kwotę 25.830 zł.

Akcja krwiodawstwa w Tuszynie




Szanowni Państwo !!!

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie jest prekursorem organizowania Akcji Honorowego Oddawania Krwi w Gminie Tuszyn. Naszą akcję rozpoczęliśmy w 2016 r. W dniu 07.12.2019 r.(sobota) już po raz 12 – ty będzie można oddać krew dla osób potrzebujących. Pamiętajmy, że KREW jest darem najcenniejszym. W sumie po 11 spotkaniach, w których oddało krew 169 osób do banku krwi wpłynęło 76 050 ml krwi. Składamy wielkie podziękowania dla Państwa- Ludzi dobrej woli za serce i ofiarność. Zapraszamy do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie w sobotę 07.12.2019 r. od godziny 10.00 do 13.00.

Z poważaniem,

Joanna Owczarek – Szymajda i cała społeczność SP1 Tuszyn

Zmiany w organizacji ruchu na drodze Wodzinek – Srock

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na kolejne prace związane z budową odcinka A Autostrady A1 informujemy, iż od poniedziałku 02.12.2019r. (godz. 12) obiekt WD-283 w ciągu drogi gminnej DG 106608E relacji Wodzinek – Srock zostanie wyłączony z użytkowania. Zarówno ruch pojazdów jak i pieszy nie będzie możliwy. Mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa zarówno uczestników ruchu jak i osób pracujących na budowie prosimy o zapoznanie się ze zmianami oraz przekazanie informacji zainteresowanym, przede wszystkim okolicznym Mieszkańcom.

 

Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast