POMOC UKRAINIE

Szanowni Mieszkańcy Tuszyna,

Urząd Miasta w Tuszynie organizuje zbiórkę darów oraz transport do naszych miast partnerskich Tiaczew i Bucza na Ukrainie. W odpowiedzi na nasze pismo otrzymaliśmy listę potrzeb bezpośrednio z Tiaczewa i przedstawiamy ją poniżej. Wszystkie dary przyjmujemy w Urzędzie Miasta w Tuszynie od poniedziałku w godz. 7.00 – 21.00. Wszystkim ludziom dobrej woli rozumiejącym sytuację na Ukrainie serdecznie dziękujemy.

SPOŁECZNOŚĆ MIASTA TIACZEW – WYKAZ NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW
1. Leki i opatrunki
– Bandaże – 7-14
– Bandaże – 5-10
– Bandaże gipsowe;
– Bandaże polimerowe
– systemy infuzyjne I/O
– Zginaki
“Gaza.”
– Wata
– Gąbka hemostatyczna
– Małe i duże zestawy chirurgiczne
– Szprychy Ilizarowa i Kirchnera
– Leki hemostatyczne o działaniu bezpośrednim i pośrednim
– Płytki do osteosyntezy metali
-Szew od pierwszego do trzeciego rozmiaru
– Atraumatyczny materiał szewny od pierwszego do piątego rozmiaru
– Rękawiczki chirurgiczne od 6,0-8,5 (sterylne)
– Wózki
– Wózki inwalidzkie z noszami
– Kule
– Wędrowcy
– Statki bazowe
– Strzykawki 2.0; 5.0; 10,0; 20,0
– Cewniki nosowe
– maski Venturiego
– 26 masek SPAP rój X1, L
– Statywy do infuzji
– Bielizna operacyjna
– Stoły operacyjne
2. Żywność do długoterminowego przechowywania (pakowana)
– Olej;
– Zboża, gryka, proso itp.
– Makaron
– Mąka
– Konserwy mięsne i rybne
3. Narzuty, poduszki, materace i koce
4. Pościel
4. Śpiwory
5. Ramy łóżek (łóżka składane)
6. Generatory elektryczne:
400 kW/rok. – 1 kawałek
50 kW / rok – 1 sztuka
20 kW/rok – 1 sztuka
7. Wyposażenie specjalne dla straży pożarnej:
– prądnice elektryczne – 2 sztuki;
– kombinezony ochrony chemicznej i biologicznej;
– buty strażackie, legginsy przeciwpożarowe, podcasty;
– węże pożarnicze o średnicy 51 mm.
8. Produkty higieniczne i chemia gospodarcza
– mydła płynne i stałe
– proszki do prania
– detergenty
– antyseptyki
– pieluchy, produkty higieny kobiecej

Potrzeby-dla-Tiaczewa

KOMUNIKAT ZWIK TUSZYN DOTYCZĄCY DOPUSZCZENIA WODY DO SPOŻYCIA W TUSZYNIE LESIE

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Piotrkowska.webp

Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości Tuszyn dzielnica Tuszyn-Las ul. Wyspiańskiego, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Prusa, ul. Słowackiego, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Krótka, ul. Chłopickiego, ul. Lelewela, ul. Sowińskiego, ul. Pułaskiego, ul. Domowicza, ul. Wąska, ul. Leśna, ul. Poniatowskiego, ul. Pułaskiego, ul. Palestyńska, ul. Poniatowskiego, ul. Południowa, ul. Słoneczna, ul. Karłowicza, ul. Narutowicza, ul. Batorego, ul. Zygmunta Starego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Łokietka, ul. Chrobrego,
ul. 3-go Maja, ul. P. Skargi, ul. Bema, ul. Kościuszki, ul. Pabianicka, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Wczasowa, ul. Skłodowskiej, ul.  Antonówka, ul. Jodłowa, ul. Poziomkowa, ul. Letniskowa, ul. Malinowa, ul. Kopernika, ul. Piękna, ul. Poddębina (na odcinku od ul. Pabianickiej do Al. Jana Pawła II), Aleja Jana Pawła II (na odcinku od ul. Poddębina do ul. 3-go Maja)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

01 grudnia 2023r.

Wodociąg publiczny Tuszyn, ul. 3 Maja – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 28 listopada 2023r. na sieci wodociągu publicznego Tuszyn, ul. 3 Maja informuje, że woda w sieci wodociągowej spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Tuszyn, ul. 3 Maja.

Sieć wodociągowa zasilana jest z ujęcia wody w Tuszynku Majorackim, ul. Wschodnia 12.

Ujęcie wody w Tuszynie, ul. 3 Maja 46 w dalszym ciągu jest wyłączone z eksploatacji. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody do właściwych parametrów.

woda-Tuszyn-Las

KSIĄŻKA NA RECEPTĘ W SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE

Szanowni Państwo, dziś rozpoczyna się akcja „KSIĄŻKA NA RECEPTĘ”. Zdrowie to nie tylko brak choroby, ale właściwy całokształt naszego funkcjonowania. Staramy się podchodzić do pacjenta holistycznie, kompleksowo i właśnie ta akcja i wiele innych, które Państwu proponujemy jest tego przykładem. W akcji udział biorą instytucje z naszej Gminy: MCK, Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor i nasze Szkoły Podstawowe “Jedynka” i “Dwójka”.

Szczegóły akcji i jej zalety znajdą Państwo poniżej w załącznikach. Życzymy Państwu wielu pozytywnych wrażeń.

„EKOISKIERKI” ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WODZINIE PRYWATNYM LAUREATAMI KONKURSU „MAPA BOGACTWA I BIORÓŻNORODNOŚCI WSI”

„EKOISKIERKI” ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WODZINIE PRYWATNYM LAUREATAMI KONKURSU „MAPA BOGACTWA I BIORÓŻNORODNOŚCI WSI”

Nie od dziś wiadomo, że Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym słynie z sukcesów w dziedzinie ekologii. Każde kolejne zwycięstwo buduje jeszcze bardziej i zachęca do wzmożonej pracy. W tym roku zespół „EKOISKIERKI” podjął się kolejnego niełatwego wyzwania i przystąpił do ogólnopolskiego konkursu „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi” organizowanego przez Fundację Ziemia i Ludzie. Zadaniem konkursowym było wyszukiwanie ciekawych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a następnie opisywanie ich, fotografowanie i umieszczanie zdjęć na Mapie Bioróżnorodności Wsi. To między innymi zwiększyło bazę bogactwa przyrodniczego naszej okolicy. Miło nam poinformować, że spośród 93 zespołów biorących udział w konkursie „EKOISKIERKI” ze szkoły w Wodzinie zajęły I miejsce w Polsce. Dzięki wygranej Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym otrzyma multimedialne nagrody rzeczowe. Brawo!

OSTATNIE SUKCESY KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W MODLICY

Jesienią 2021 roku powstało jedno z najmłodszych w Gminie Tuszyn Koło Gospodyń Wiejskich w Modlicy. Mieszkańcy podjęli taką decyzję jeszcze na Gminno – Parafialnych Dożynkach organizowanych wówczas właśnie w ich sołectwie. Od samego początku celem działania Koła była szeroko pojęta integracja i animacja społeczności lokalnej oraz kultywowanie lokalnych tradycji. Mimo bardzo krótkiego stażu KGW Modlica może się już pochwalić nieprzeciętnymi osiągnięciami i udziałem w wydarzeniach gminnych, regionalnych czy ogólnopolskich. Warto tu wymienić choćby zdobycie I miejsca w gminnym konkursie na palmę wielkanocną 2023, zajęcie I miejsca w wojewódzkim etapie konkursu „Polska od Kuchni” i udział w finale Festiwalu na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie ( 30.09.2023), czy zajęcie II miejsca w regionalnym etapie konkursu „Bitwa Regionów”, który odbył się 27.08.2023 w Brzezinach. Oprócz udziału w konkursach Panie z KGW Modlica organizują imprezy okolicznościowe np.: Dzień Dziecka w Modlicy czy biorą udział w imprezach regionalnych np. Dożynki Wojewódzkie. Wartym podkreślenia jest także fakt, iż KGW Modlica przygotowuje i realizuje projekty, na które pozyskuje środki zewnętrzne. Na tej podstawie Koło przystąpiło do programu „Danie Wspólnych Chwil” Fundacji Biedronki i zorganizowało trzy spotkania dla seniorów, pozyskało dotację ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWE-FIO – na realizacje projektu (wspólnie z Fundacją „Atelier of Skills”) „Amo ergo Sum – kocham, więc jestem”, którego jednym z założeń jest stworzenie archiwum społecznego poświęconego Marii Łopatkowej – nauczycielce i lokalnej animatorce, wybitnej pedagog, autorce wielu książek i artykułów, promotorce pedagogiki serca. Koło wciąż zbiera zdjęcia i pamiątki związane z działalnością p. Marii w Modlicy. Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w realizacji tego niesamowitego projektu prosimy o kontakt pod numerem tel. 880923800. KGW Modlica pozyskało także w bieżącym roku dotację z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację projektu „Kuźnia talentów Jadwigi Zamoyskiej” – to organizacja cyklu warsztatów dla kobiet i dziewcząt oraz organizacja uroczystej kolacji połączonej z koncertem. W ramach tego projektu odbyły się już warsztaty z makramy, warsztaty kulinarne z Katarzyną Gubałą, warsztaty z carvingu z Agnieszką Mielniczuk, a przed uczestnikami jeszcze warsztaty z robienia stroików świątecznych. Ostatnim nietuzinkowym osiągnięciem KGW Modlica było zdobycie w listopadzie br. – I miejsca w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania, na najciekawszą kronikę. Warto dodać, że do konkursu swoje kroniki zgłosiło 17 Kół Gospodyń Wiejskich z całego terenu LGD „Bud-Uj Razem”.

SPOTKANIE REGIONALNE DLA SOŁTYSEK I CZŁONKIŃ RAD SOŁECKICH

SPOTKANIE REGIONALNE DLA SOŁTYSEK I CZŁONKIŃ RAD SOŁECKICH

Szanowni Państwo, przedstawiamy informację o organizowanym w dniu 2.12.2023 roku (sobota) SPOTKANIU REGIONALNYM z bardzo ciekawymi warsztatami dla SOŁTYSEK I CZŁONKIŃ RAD SOŁECKICH. Spotkanie jest bezpłatne dla uczestniczek a poprowadzi je znakomita ekspertka Pani Grażyna Jałgos-Dębska. Link do zapisów: https://tinyurl.com/4tzntxjt

gmina Barczewo – 1

INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY TUSZYN

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Piotrkowska.webp

Zadanie pn. „Finansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszyn” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 59.744,79 zł

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 38.550,00 zł

Zakres prac obejmuje m.in.: odbiór wyrobów zawierających azbest z miejsc tymczasowego składowania, załadunek na środek transportu, transport, przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do ich utylizacji.

Link do strony: https://www.wfosigw.lodz.pl/

Informacja-o-dotacji-WFOSiGW

KOMUNIKAT ZWIK TUSZYN DOTYCZĄCY WARUNKOWEGO DOPUSZCZENIA WODY DO SPOŻYCIA W TUSZYNIE LESIE

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Piotrkowska.webp

Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości Tuszyn dzielnica Tuszyn-Las ul. Wyspiańskiego, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Prusa, ul. Słowackiego, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Krótka, ul. Chłopickiego, ul. Lelewela, ul. Sowińskiego, ul. Pułaskiego, ul. Domowicza, ul. Wąska, ul. Leśna, ul. Poniatowskiego, ul. Pułaskiego, ul. Palestyńska, ul. Poniatowskiego, ul. Południowa, ul. Słoneczna, ul. Karłowicza, ul. Narutowicza, ul. Batorego, ul. Zygmunta Starego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Łokietka, ul. Chrobrego, ul. 3-go Maja, ul. P. Skargi, ul. Bema, ul. Kościuszki, ul. Pabianicka, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Wczasowa, ul. Skłodowskiej, ul.  Antonówka, ul. Jodłowa, ul. Poziomkowa, ul. Letniskowa, ul. Malinowa, ul. Kopernika, ul. Piękna, ul. Poddębina (na odcinku od ul. Pabianickiej do Al. Jana Pawła II), Aleja Jana Pawła II (na odcinku od ul. Poddębina do ul. 3-go Maja)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

24 listopada 2023 r.

Wodociąg publiczny Tuszyn (źródło zasilania SUW Tuszyn, ul. 3 Maja 46) – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 20 listopada 2023r. pobrano próbki wody z wodociągu publicznego Tuszyn, ul. 3 Maja w stacji wodociągowej, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej, oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej. W próbce wody pobranej w stacji wodociągowej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml, natomiast w próbce wody pobranej na sieci wodociągowej nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. W powyższych próbkach nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i enterokoków. W dniu 24 listopada 2023r. przeprowadzono powtórne badanie wody w stacji wodociągowej w Tuszynie, ul. 3 Maja 46, w wyniku którego stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml. W badanej próbce nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Tuszyn (źródło zasilania SUW Tuszyn, ul. 3 Maja 46).

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

KOMUNIKAT-WARUNKOWA-Tuszyn-Las-24.11.2023r-duza-czcionka-Z-LOGO

PLEJADA 2023 W MCK TUSZYN

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na PLEJADĘ czyli XXIII Spotkanie Dzieci i Młodzieży Muzykującej Miasta i Gminy Tuszyn, które odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Tuszynie, w piątek 24.11.2023 o godzinie 16.00. Do udziału zachęcamy wszystkich młodych pasjonatów śpiewu i gry na instrumentach muzycznych. Wyróżniający się uczestnicy otrzymają pamiątkowe statuetki. Serdecznie zapraszamy uczestników i publiczność. Wstęp wolny.