Powiat Łódzki Wschodni zrealizował w Tuszynie inwestycję za 894 692,78 zł

Powiat Łódzki Wschodni zrealizował w Tuszynie inwestycję za 894 692,78 zł

Z końcem listopada zakończone zostały roboty budowlane w zadaniu pn. “Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”. W grudniu przewidziano dokonanie odbiorów technicznych i zakończenie finansowe inwestycji. Zadanie realizowane było od 18 września do 30 listopada 2019 r. przez Pracownię Usług Projektowo-Budowlanych “TOMEX” – Tomasz Zakrzewski z Łodzi z udziałem PBDiM “ERBEDIM” sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb.

Finansowanie inwestycji miało początkowo rozłożyć się na Powiat Łódzki Wschodni ( 250 tys.), Skarb Państwa ( 250.tys.) i Gminę Tuszyn ( 250 tys.). Z uwagi na fakt, iż Gmina Tuszyn pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację nakładki bitumicznej na drodze powiatowej – ul. Glinianej w Szczukwinie za kwotę 309.784 zł, władze Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Gminy Tuszyn wspólnie zdecydowały o przesunięciu zaoszczędzonych środków na realizację mostu. Ostatecznie koszt realizacji mostu na ul. Ściegiennego w Tuszynie (bez projektu) zamknął się kwotą 894.692,78 zł (brutto), w tym Powiat Łódzki Wschodni przeznaczył kwotę 637 425,78 zł, zaś subwencja ogólna Skarbu Państwa wyniosła 257.267,00 zł. Gmina Tuszyn wykonała projekt za kwotę 25.830 zł.

Akcja krwiodawstwa w Tuszynie
Szanowni Państwo !!!

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie jest prekursorem organizowania Akcji Honorowego Oddawania Krwi w Gminie Tuszyn. Naszą akcję rozpoczęliśmy w 2016 r. W dniu 07.12.2019 r.(sobota) już po raz 12 – ty będzie można oddać krew dla osób potrzebujących. Pamiętajmy, że KREW jest darem najcenniejszym. W sumie po 11 spotkaniach, w których oddało krew 169 osób do banku krwi wpłynęło 76 050 ml krwi. Składamy wielkie podziękowania dla Państwa- Ludzi dobrej woli za serce i ofiarność. Zapraszamy do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie w sobotę 07.12.2019 r. od godziny 10.00 do 13.00.

Z poważaniem,

Joanna Owczarek – Szymajda i cała społeczność SP1 Tuszyn

Zmiany w organizacji ruchu na drodze Wodzinek – Srock

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na kolejne prace związane z budową odcinka A Autostrady A1 informujemy, iż od poniedziałku 02.12.2019r. (godz. 12) obiekt WD-283 w ciągu drogi gminnej DG 106608E relacji Wodzinek – Srock zostanie wyłączony z użytkowania. Zarówno ruch pojazdów jak i pieszy nie będzie możliwy. Mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa zarówno uczestników ruchu jak i osób pracujących na budowie prosimy o zapoznanie się ze zmianami oraz przekazanie informacji zainteresowanym, przede wszystkim okolicznym Mieszkańcom.

 

Tuszyńskie Koło Seniorów „Marzenie” nie zwalnia tempa…

Tuszyńskie Koło Seniorów „Marzenie” nie zwalnia tempa…

Seniorzy z tuszyńskiego Koła „Marzenie” po raz kolejny brali udział w Okręgowym Zjeździe Seniorów, który odbył się 28 października w Urzędzie Miasta w Łodzi. Po oficjalnym otwarciu, przemowach, życzeniach i gratulacjach związanych ze zbliżającym się Dniem Seniora rozpoczęła się cześć artystyczna, w której artyści z Koła „Marzenie” przedstawili skecz, promując tym samym Tuszyn. Rozbawiona publiczność wysłuchała m.in. taki oto wiersz: „W mieście Tuszyn koło Łodzi fajny Klub Seniorów jest, każdy chętnie tu przychodzi bo tu wszystko jest na fest, czy emeryt czy rencista każdy jest tu zuch i chwat, kto się bawi w naszym klubie zaraz mu ubywa lat”. Podczas zjazdu wyróżniono i odznaczono osoby pomagające i czynnie angażujące się w życie Seniorów w naszym regionie. Miło nam poinformować, że Złotą Odznakę Honorową od Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzymali: Pani Zofia Rygielska – Prezes tuszyńskiego Koła „Marzenie” oraz Pan Sylwester Golus – Radny Powiatowy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Wszystkim wyróżnionym i odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast