Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.2 Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanego ZIT, do uczestnictwa w „ Warsztatach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu

APEL O OSZCZĘDZANIE WODY

Szanowni Klienci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie w związku z przedłużającym się okresem upałów prosimy o rozważny i możliwie oszczędny pobór wody z gminnej sieci wodociągowej. Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast