ROZPORZĄDZENIE  NR 1/2023 POWIATOWEGO  LEKARZA WETERYNARII  W ŁODZI

ROZPORZĄDZENIE  NR 1/2023 POWIATOWEGO  LEKARZA WETERYNARII  W ŁODZI

ROZPORZĄDZENIE  NR 1/2023 POWIATOWEGO  LEKARZA WETERYNARII  W ŁODZI z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków(HPAI)  na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.    Na podstawie art.45 ust. I ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu  chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1421 z późn.  zm.),  art.4 ust.4  Decyzji  Wykonawczej  Komisji  (UE) 201 8/1 136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym  przez dzikie  ptactwo

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną – „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! “

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną – „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! “

Kampania społeczna “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego ,TVP3 Kraków jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog”

POMAGAMY UKRAINIE

POMAGAMY UKRAINIE

Szanowni Mieszkańcy Tuszyna, W najbliższą niedzielę ( 6 marca br.) będzie przygotowywany do wyjazdu transport humanitarny darów z Tuszyna dla Miasta Partnerskiego Tiaczew na Ukrainie. Samochód typu TIR wyjedzie do Tiaczewa w poniedziałek. Zwracamy się do Przedsiębiorców i ludzi dobrej