Informacja dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych i wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie Gminy Tuszyn w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych i wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie Gminy Tuszyn w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

W niedzielę 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowe. Wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych

Informacja PLW w Łodzi.

Informacja PLW w Łodzi.

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO jest to dokument zawierający wszelkie niezbędne informacje mające na celu monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka wniknięcia choroby do stada niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji. PBB

Rozpoczynamy badania preferencji komunikacyjnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Rozpoczynamy badania preferencji komunikacyjnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Rozpoczynamy badania preferencji komunikacyjnych, które będą prowadzone w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą 2040) (w skrócie: SUMP dla ŁOM). Mieszkańcy Łodzi oraz powiatu brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego zostaną zapytani