W niedzielę 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowe.
Wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Tuszyn, organizowanego przez Burmistrza Miasta Tuszyna.
Transport organizowany będzie na podstawie art. 37e Kodeksu Wyborczego.

Zamiar skorzystania z transportu w dniu wyborów należy wcześniej zgłosić.

Informujemy, że w Urzędzie Miasta w Tuszynie w terminie do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego.

Prawo to przysługuje wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia.
Zgłoszeń zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego można dokonywać ustnie, telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej.
W przypadku zgłoszeń pisemnych należy wypełnić załączony  poniżej formularz zgłoszenia i następnie złożyć go w sekretariacie Urzędu Miasta w Tuszynie (95–080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4) lub przesłać skan zgłoszenia na adres e-mail:tuszyn@tuszyn.info.pl lub ePUAP: /UGTuszyn/SkrytkaESP. Zgłoszenia telefonicznego można dokonać pod numerem 42 232 13 83 wew. 70 lub wew.33 lub osobiście (ustnie) w Urzędzie Miasta w Tuszynie w pokoju 10 lub 13 Wyborcy, którzy zgłoszą zamiar skorzystania  z prawa transportu do lokalu wyborczego, zostaną w terminie do 12 października 2023 r. poinformowani przez pracownika Urzędu Miasta w Tuszynie o godzinie oraz szczegółach przebiegu trasy transportu do lokalu.

Uwaga! Wyborca, który zgłosi zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego jednak nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia powinno nastąpić w wyżej opisanej formie właściwej dla składania zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (PDF)

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych i wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie Gminy Tuszyn w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.