Kolumna

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z trwającymi ćwiczeniami wojskowymi na drogach niemal całego kraju, odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych.

Zgodnie z tegorocznym planem szkolenia Sił Zbrojnych RP odbywają się ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24,

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Ruch drogowy pojazdów uczestniczących w ćwiczeniu będzie skoordynowany w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu drogowym.

Pojazdy zabezpieczone oraz eskortowane będą przez Żandarmerię Wojskową oraz podziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przypominamy wszystkim kierowcom o nie wjeżdżaniu pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie oraz o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zwracamy się z apelem do wszystkich – chrońmy dane, nie publikujmy informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych oraz danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje czy urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

WZMOŻONY RUCH KOLUMN POJAZDÓW WOJSKOWYCH – INFORMACJA O ĆWICZENIACH