Prace porządkowe w Gminie Tuszyn

Na zlecenie Urzędu Miasta w Tuszynie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, korzystając ze sprzyjającej pogody rozpoczęło w ostatnich dniach prace porządkowe w Gminie Tuszyn. Wykonano już sprzątanie ulicy Jagiełły i Rzgowskiej. Referat Dróg i Zieleni Urzędu Miasta w Tuszynie będzie zlecał sukcesywnie kolejne prace m.in. sprzątanie ulic, placów, skwerów czy przystanków. Na oficjalnej stronie internetowej  www.tuszyn.org.pl , poprzez zakładkę kontakt, mogą Państwo zgłaszać  miejsca w Gminie Tuszyn, które wymagają wiosennego porządkowania.

Szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii

Szanowni Państwo ,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Szczegółowe informacje na temat znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej KOWR: http://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/szkolenia-oze
Uwaga: ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia!

Spalanie śmieci jest zabronione – Straż Miejska kontroluje kotłownie!

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Tuszyn,

w związku z kontrolami domowych kotłowni i pieców oraz jakości spalanych w nich paliw informujemy, iż Straż Miejska w Tuszynie posiada certyfikat do pobierania próbek odpadów paleniskowych wydany przez Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze. W przypadku podejrzenia spalania w piecu niedozwolonych substancji strażnicy pobiorą próbkę popiołu do badania laboratoryjnego co ponad wszelką wątpliwość wykaże co spalano w danym piecu. Pozwoli to na bardziej skuteczną walkę ze sprawcami wykroczeń, którzy zanieczyszczają powietrze, spalając w przydomowych piecach produkty zabronione np. : gumy, folie, plastiki, elementy mebli czy drewno pokryte farbami olejnymi oraz zawierające substancje niebezpieczne. Palenie śmieci jest wykroczeniem, niezależnie od tego, czy pali się je na swoim własnym podwórku, w prywatnym piecu, czy też jakaś firma robi to w ramach prowadzonej działalności.

W przypadku stwierdzenia spalania niedozwolonych substancji grozi kara nawet do 5 tys. zł.

Zgodnie z art. 379 ustawy o ochronie środowiska burmistrz miasta upoważnia funkcjonariuszy straży gminnych do kontroli. Kontrolujący jest uprawniony do wstępu z niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godz od 6 do 22 – na pozostały teren w celu przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych

72 tys. dotacji na funkcjonowanie Senior – Wigor w Tuszynie

Informujemy, iż zostały już ogłoszone wyniki konkursu Senior + przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasza placówka przeszła pozytywnie konkurs i otrzymała na funkcjonowanie w roku 2019 kwotę 72 tys zł. Więcej informacji o działaniach prowadzonych dla seniorów znajdą Państwo w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/miliony-dla-seniorow-ministerstwo-przyznaje-dofinansowanie oraz na oficjalnej stronie internetowej dziennego domu „Senior – Wigor” w Tuszynie: http://senior-wigor-tuszyn.pl/

W latach poprzednich Gmina Tuszyn otrzymywała dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020:
– Edycja 2016 – 48 000, 00 zł
– Edycja 2017 – 59 040, 00 zł
– Edycja 2018 – 72 000,00 zł
Edycja 2019 – 72 000,00 zł

Nowy rozkład jazdy busów i autobusów na trasie Tuszyn – Łódź – Tuszyn

Szanowni Państwo, od dziś wchodzi w życie nowy rozkład jazdy na trasie Tuszyn – Łódź – Tuszyn, który prezentujemy poniżej. Prosimy zapoznać się także z rozkladami jazdy innych przewoźników, realizujących połączenia przez Tuszyn do Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego. Wszystko w zakładce Rozkłady jazdy busów i autobusów: https://tuszyn.org.pl/rozklady-jazdy/

rozkład 18.02.2019 na stronę

Szansa na nowy start

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż wkrótce rozpocznie nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. ,,Szansa na nowy start”.

Głównym celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w województwie łódzkim, które są osobami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia lub utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Do udziału w projekcie mogą zgłosić się zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne.

Dostępne formy wsparcia

Projekt „Szansa na nowy start” przewiduje dwie ścieżki aktywizacji zawodowej do wyboru:

A.  ŚCIEŻKA  PRZEKWALIFIKOWANIE :

 1. Doradztwo zawodowe połączone z IPD – zajęcia indywidualne 4 h/os.

 2. Poradnictwo psychologiczne – zajęcia indywidualne 2 h/os. dla 50% uczestników

 3. Szkolenia – oferta szkoleń otwarta – dostosowana do indywidualnych predyspozycji uczestników określonych przez doradcę zawodowego w IPD

 4. Staże – pięciomiesięczne staże zawodowe,

BŚCIEZKA SAMOZATRUDNIE 

 1. Doradztwo zawodowe połączone z IPD – zajęcia indywidualne 4 h/os.

 2. Poradnictwo psychologiczne – zajęcia indywidualne 2 h/os. dla 50% uczestników

 3. Szkolenie z zakładania działalności gospodarczej – 32h

 4. Doradztwo indywidualne w zakresie sporządzania biznesplanu działalności 3h/os

 5. Dotacja na założenie działalności gospodarczej do 25 000 zł

 6. Wsparcie pomostowe – w wysokości 13 200 zł (1100 zł co miesiąc przez 12 m-cy)

 7. Indywidualne specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej – 4h/os.

W ramach projektu zapewniamy:

– doświadczonych doradców, trenerów, wykładowców

– bezpłatne materiały szkoleniowe,

– ubezpieczenie NNW

– stypendium szkoleniowe i stażowe

– wsparcie finansowe i pomostowe

– zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji można uzyskać w Biurach Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 / 44 741 75 00 oraz w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3, tel. 42 298 66 00 / 42 298 66 01, a także na stronie http://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start.

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast