Niedas 1 900x675

ROZBUDOWA UL. NIEDAS LEŚNY W TUSZYNIE

Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, na podstawie umowy z Gminą Tuszyn na kwotę 623 242,03 zł brutto, w związku udzielonym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozbudowa miała na celu poprawę istniejącego systemu komunikacyjnego na terenie gminy Tuszyn i obejmowała rozbudowę odcinka publicznej drogi gminnej nr 106835E ul. Niedas Leśny o długości 508,81 m. Droga na projektowanym odcinku miała nawierzchnię gruntową. Stan nawierzchni był zły. Droga nie posiadała rowów a pas drogowy porośnięty był licznymi drzewami i krzakami, które utrudniały przejazd. Rozbudowa polegała na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, wykonaniu podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm, warstwy mrozoochronnej z piasku o grubości 12 cm. W projekcie przyjęto szerokość jezdni 5 m i pobocza 0,75 m. W projekcie przewidziano także zjazdy o nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm na 10-centymetrowej podsypce z piasku. Droga nr 106835E ulica Niedas Leśny stanowi bardzo ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców gminy. Przedmiotowa droga łączy gminną drogę publiczną nr 106814E ul. Górecką z droga powiatową nr 2929E ul. Starościańską. Droga stanowi połączenie między okolicznymi wsiami a ulicą Starościńską, która z kolei łączy się z drogą krajową nr 12/91. Poprzez węzeł Rzgów na drodze ekspresowej S8 można uzyskać połączenie z Wrocławiem, Łodzią i Warszawą. Od strony południowej poprzez węzeł Tuszyn łączy się z autostradą A1 w kierunku Katowic i z drogą 91 do Piotrkowa Trybunalskiego. Realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę dostępności do różnego rodzaju ośrodków miejskich takich jak szpital, kino, teatr dla mieszkańców gminy Tuszyn. Ulica Niedas Leśny jest ulicą łączącą okoliczne wsie z centrum miasta Tuszyna, a co za tym idzie z istotnymi punktami administracyjnymi i gospodarczymi. Rozbudowa przedmiotowej drogi może potencjalnie przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy w regionie, poprzez zwiększenie komfortu oraz skrócenie czasu dojazdu mieszkańców gminy do miejsc pracy. Droga stanowi bezpośredni dojazd do terenów rolnych. Ulica Niedas Leśny poprzez drogę powiatową nr 2929E ulicę Starościańską prowadzi do firmy Produkty Naturalne Berezińscy sp. j., Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tuszynie spółka z o.o., Giełdy Rolnej i Przychodni Weterynaryjnej. Dalej ulica Starościańska prowadzi do drogi krajowej nr 12/91 skąd można dojechać do Łodzi czy Piotrkowa Trybunalskiego – miast które stanowią bazę szkolną dla młodzieży oraz bazę pracowniczą dla mieszkańców gminy Tuszyn. Drogą krajową nr 12/91 można również dojechać do miejsc pracy takich jak Centrum Dystrybucyjne Zalando w Głuchowie, Centrum Handlowe Ptak w Rzgowie czy Centrum Handlowe w Głuchowie oraz do innych miejsc pracy zlokalizowanych w sąsiadujących miastach.

Niedas 2 900x675

ZAKOŃCZONO ROZBUDOWĘ UL. NIEDAS LEŚNY