Komisariat Tuszyn

Szanowni Państwo, w związku z pytaniami kierowanymi do Urzędu Miasta w Tuszynie, dotyczącymi działalności Komisariatu Policji w Tuszynie przy ul. Żeromskiego 31 oraz jego dostępności dla petentów informujemy, że od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 w komisariacie dyżuruje referent zdarzeniowy. Po godzinie 16.00 oraz w weekendy policjant pełniący dyżur jest dostępny na komisariacie bądź przebywa w terenie. Wówczas dla osób potrzebujących, całodobowo – 7 dni w tygodniu działa Powiatowe Stanowisko Kierowania – Oficer Dyżurny Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego pod tel: (47) 842 12 11

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Komisariatu Policji w Tuszynie http://bip.lodz-wschod.kpp.policja.gov.pl/266/kontakt-komenda-powiato/25386,Komisariat-Policji-w-Tuszynie.html

INFORMACJA O DYŻURACH – DOSTĘPNOŚĆ KOMISARIATU POLICJI W TUSZYNIE DLA PETENTÓW