Silosy

Uwaga Rolnicy! Ubiegający się o wsparcie do zakupu silosów zbożowych.

Wydłużony został okres na realizację inwestycji polegającej na zakupie i posadowieniu silosów zbożowych, wspieranej z działania wparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności, w ramach inwestycji A1.4.1.

Według zasad naboru rolnicy mieli zrealizować inwestycję polegającą na zakupie i posadowieniu silosów zbożowych nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem i nie później niż w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy oraz do ostatecznego terminu 31 października 2024.

Po zmianie wydłużony został okres na realizację inwestycji od dnia złożenia wniosku o objęcie wsparciem do dnia 30 czerwca 2025r.

Jednocześnie przypominamy, że aby uzyskać wsparcie konieczne jest uzyskanie braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę silosu ze Starostwa Powiatowego. Różnicowanie wymogu uzyskania w starostwie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu zależy od wysokości stawianego silosu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPARCIA DO ZAKUPU SILOSÓW ZBOŻOWYCH