Dluga Gluchow

W grudniu 2023r. Gmina Tuszyn podpisała umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ( ul. Długa w Głuchowie) wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Głuchów. Inwestycja realizowana jest w celu otwarcia przejazdu ul. Długą przez trasę – DK 12.

Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji Gmina Tuszyn podpisała ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi porozumienie, dotyczące zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na budowę sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2929E ul. Długa w Głuchowie Gmina Tuszyn pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja planowana jest do realizacji jeszcze w 2024r.

20240220 091643
JUŻ NIEBAWEM BEZPIECZNIEJ W GMINIE TUSZYN – POWSTANIE SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PRZY UL. DŁUGIEJ W GŁUCHOWIE