Klasa Z Drewna

Las to niezwykłe miejsce, pełne tajemnic i piękna. Drewno, które pochodzi z lasów, jest nie tylko cennym surowcem, ale także symbolem ekologicznego stylu życia. Szkoły mają ogromny potencjał w promowaniu lasów oraz drewna jako w pełni odnawialnego surowca. Dlatego zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w konkursie ” Klasa z drewna “.

Celem konkursu jest propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku. Zachęcamy szkoły do przedstawienia oryginalnych projektów, które będą promować leśnictwo, edukację przyrodniczą oraz wykorzystanie drewna w różnych aspektach życia szkoły.

Wszystkie uczestniczące szkoły powinny przygotować projekt, który zostanie oceniony przez komisję konkursową. Gdy projekt zyska akceptację, wnioskodawca podpisze umowę z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych na promocję Lasów Państwowych.

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie szkoły w Polsce! (w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. w: Dz.U. z 2022 r.; poz. 2230)).

Wszystkie informacje dotyczące konkursu wraz z załącznikami znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-klasa-z-drewna

RUSZYŁ KONKURS DLA SZKÓŁ – KLASA Z DREWNA