Logo Przychodnia Tuszyn 60x37cm Wizualizacja

W opiece koordynowanej to lekarz POZ jest koordynatorem i ustala Indywidualny Plan Opieki Medycznej, zleca badania, analizuje, monitoruje a w przypadku konieczności kieruje do specjalisty dziedzinowego. Wdrażany od października 2022 r. nowy model opieki nad pacjentem realizowany w podstawowej opiece zdrowotnej ulega rozszerzeniu. Oprócz ścieżki diabetologicznej i pulmonologicznej od 3.07.2023 pacjenci będą mieć dostęp do bezpłatnych KONSULTACJI I BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU KARDIOLOGII w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Będzie możliwość skorzystania z poszerzonego pakietu badań: Holter EKG 24, Holter EKG 48, Holter EKG 72, Holter RR, USG Doppler tętnic szyjnych, USG Doppler naczyń kończyn dolnych, ECHO serca przezklatkowe, BNP(NT-pro BNP), albuminura, (stężenie albumin w moczu) UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu). Mogą skorzystać pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca i migotaniem przedsionków, którzy obecnie oczekują w kolejkach do poradni specjalistycznych. Pierwsze wizyty w ramach opieki koordynowanej odbędą się wkrótce.

Porady i badania realizował będzie lek. spec. Filip Pawliczak, który jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, obecnie jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii. Posiada ponad pięcioletnią praktykę zawodową na oddziale kardiologii i pracowniach diagnostycznych. Pracował w Klinice Kardiologii ICZMP w Łodzi.

Opieka Koordynowana KARDIOLOGICZNA
KARDIOLOGICZNA OPIEKA KOORDYNOWANA – DOBRA WIADOMOŚĆ DLA PACJENTÓW SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE