LO Tuszyn Logo 1

Drodzy Ósmoklasiści! Już za chwilę staniecie przed jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Rozsądny i przemyślany wybór szkoły ponadpodstawowej może zdecydować o Waszej przyszłości. Wybierz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie!

Nasze atuty to:

– wysoka zdawalność matur,

– nowoczesne wyposażenie,

– ciekawa oferta edukacyjna,

– zajęcia dodatkowe i wspomagające,

– atmosfera przyjazna uczniom,

– bezpieczeństwo.

Liceum będzie prowadzić nabór elektroniczny w systemie VULCAN. Wniosek o przyjęcie do szkoły będzie można składać elektronicznie od 24 kwietnia do 23 maja 2023 roku. Więcej informacji nt. naboru i szkoły znajdziecie na stronie internetowej lotuszyn.pl, Facebooku szkoły LOTuszyn lub telefonicznie w sekretariacie szkoły – 42 614 31 67. Zapraszamy na „Drzwi Otwarte” 28.04.2023 roku w godzinach 17.00 – 20.00. Podczas „Drzwi Otwartych” będzie można skorzystać z pomocy w zalogowaniu się do szkoły! Wybierz w systemie na 1 pozycji Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie. ZAPRASZAMY!

Plakat Nabor A3 2023
NABÓR DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TUSZYNIE