Komunikat Lodzkiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Roslin I Nasiennictwa

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2023 (Dz. U. z 2023 r., poz. 412) z dniem 4 maja 2023 r. wchodzi w życie art. 145 tej ustawy, na mocy którego uchyla się ust. 2 i 4 art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.u. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.). W związku z powyższym zawieszone ustawą obowiązki wskazane w uchylonych ustępach art. 15 od 4 maja 2023 r. będą obowiązujące. Wobec powyższego w załączeniu prezentujemy komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi informujący o przywróceniu z dniem 4 maja 2023 r. obowiązków posiadania przez rolników aktualnego badania opryskiwacza oraz aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

KOMUNIKAT ŁÓDZKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA