Czek Polski Lad Czerwiec 2022 900x601

W czerwcu br. ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Na podstawie złożonych wniosków Gmina Tuszyn otrzymała w sumie kwotę 9 908 318,00 zł. Na rozbudowę sieci drogowej naszej gminie przyznano kwotę 3 767 320,00 zł oraz na rozbudowę i przebudowę sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym kwotę 6 140 998,00 zł. Uroczystość wręczenia czeku na przyznaną dla Gminy Tuszyn kwotę odbyła się 10 czerwca w siedzibie wojewody łódzkiego. Burmistrz Miasta Tuszyna – Witold Małecki odebrał czek z rąk Ministra Rozwoju i Technologii – Waldemara Buda w obecności Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotra Glińskiego, Ministra Spraw Zagranicznych – Zbigniewa Raua, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Włodzimierza Tomaszewskiego, Wojewody Łódzkiego – Tobiasza Bocheńskiego oraz samorządowców z terenu powiatów łódzkiego wschodniego i brzezińskiego. Na rozbudowę sieci drogowej naszej gminie przyznano kwotę 3 767 320,00 zł oraz na rozbudowę i przebudowę sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym kwotę 6 140 998,00 zł. Dzięki otrzymanym środkom zrealizowane zostaną inwestycje obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg zlokalizowanych w Gminie Tuszyn: ul. Pszczela w Tuszynie, ul. Południowa w Kruszowie od drogi krajowej nr DK 12/91 do dz. nr 315, odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Glinianą ( przy OSP w Szczukwinie) do granicy działki będącej własnością Lasów Państwowych w Szczukwinie, ciąg rowerowy i pieszy wzdłuż drogi gminnej w Głuchowie, ul. Piaskowa w Szczukwinie, odcinek drogi ul. Polnej i ul. Pszennej w Tuszynie, ul. Królewska w Tuszynku Majorackim. Warto przypomnieć, że w I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Tuszyn otrzymała środki, z których realizowana będzie budowa kanalizacji w ulicach królewskich w Tuszynie Lesie i w ul. Młynkowej w Tuszynie.

1 Blisko 10 Mln Dofinansowania 900x437
BLISKO 10 MLN DOFINANSOWANIA DLA GMINY TUSZYN