11 Dzien Styrazaka Lipiny 900x596

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA

W dniu 11 czerwca 2022 r. na boisku szkolnym i w siedzibie OSP Lipiny odbyły się uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka oraz 80-lecia jednostki OSP Lipiny, w których uczestniczyły prawie wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Wśród nich były także jednostki z naszej gminy: OSP Tuszyn, OSP Tuszyn Las, OSP Modlica, OSP Syski, OSP Szczukwin, OSP Wodzinek, OSP Wola Kazubowa. W uroczystościach delegację z Tuszyna reprezentowali przedstawiciele Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tuszynie. W obchodach uczestniczył również Burmistrz Miasta Tuszyna – p. Witold Małecki.
Podczas uroczystości w szczególny sposób wyróżnieni zostali przedstawiciele Gminy Tuszyn: „Honorową Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego” otrzymali: Burmistrz Miasta Tuszyna Witold Małecki, dh Zdzisław Białowąs oraz dh Kazimierz Sęk. Ponadto, „Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymała dh Magdalena Wymysłowska, „Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymał dh Radosław Sieroń, natomiast dh Rafał Ślązak otrzymał „Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”; Warto również przypomnieć, iż zgodnie z nową ustawą o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 roku, już 68 strażaków ochotników z Gminy Tuszyn otrzymało pozytywną opinię Burmistrza Miasta Tuszyna Witolda Małeckiego do złożonych wniosków o przyznanie świadczeń ratowniczych z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z tym, przypominamy zasłużonym, spełniającym wymogi określone w ustawie strażakom z terenu Gminy Tuszyn o możliwości złożenia powyższych wniosków. Na wszystkie pytania odpowiedź uzyskać można w Urzędzie Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, budynek A, I piętro, pokój nr 13.

11 Dzien Strazaka Lipiny 2 900x592
OBCHODY POWIATOWEGO DNIA STRAŻAKA