Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.2 Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanego ZIT, do uczestnictwa w „ Warsztatach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowejStowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast