Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków do  II edycji konkursu „FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa”  – etap wojewódzki. Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu województwa łódzkiego, które realizowały na przestrzeni lat 2010-2018 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wyróżnienie tych sołectw, które są aktywne, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. Laureat I miejsca zostanie nominowany do krajowej edycji konkursu, który organizuje Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie.
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe i terminowe złożenie kompletnego formularza zgłoszeniowego w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2018 roku (decyduje data wpływu). SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU ORAZ DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Regulamin konkursu, zgłoszenie i załączniki znajdą Państwo w linku:  https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa/og%C5%82oszenie-ii-edycji-konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu „FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa” 
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast