Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych przez LGD “BUD-UJ RAZEM”

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’ ma na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania Stowarzyszenie realizuje określone przedsięwzięcia, które przyczynią się do osiągnięcia założonych celów. W obecnej chwili zostało ogłoszonych 22 naborów