Sp NR 1 Logo

Na przełomie ostatnich lat Gmina Tuszyn oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli pozyskiwali środki finansowe z wielu źródeł. Były to środki m.in.: z WFOŚ w Łodzi, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz środki unijne. Szkoły brały udział w różnego rodzaju projektach oraz programach. Pozyskane środki miały wzbogacić ofertę naszych placówek oświatowych, tak aby stały się one bardziej atrakcyjne, przede wszystkim dla uczniów, ale także dla pracowników tych jednostek. W prezentacji poniżej prezentujemy szczegółowe informacje.

sp1_sprawozdania_z_dzialanosci_szkoly
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE