Zielonka 1

ZAKOŃCZYŁA SIĘ ROZBUDOWA ULICY ZIELONKA W GÓRKACH DUŻYCH

Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych to I etap zadania pn. Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn. Dokonano odbioru końcowego zadania dot. rozbudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych, zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za wynagrodzeniem w kwocie 1.679.280,03 zł brutto.

Zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniosło 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 959.890,00 zł.

Zielonka 2
Zielonka 3
Zielonka 4
Zielonka Tablica
ZAKOŃCZYŁA SIĘ ROZBUDOWA ULICY ZIELONKA W GÓRKACH DUŻYCH