Logo Ministerstwo Sprawiedliwosci

W czerwcu br. Burmistrz Miasta Tuszyna – Witold Małecki podpisał umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Piotra Ciepluchę, na podstawie której Gmina Tuszyn wykorzystała kwotę 692.191,04 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyn w wyposażenie i urządzenia ratownictwa”, współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wkład własny Gminy Tuszyn wyniósł 7.086,00 zł. Wymagany wkład własny Gminy Tuszyn to zaledwie 1% kwoty wydatków. W dniu 05.12.2023r. w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie nastąpiło uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Tuszyn. Na spotkaniu obecni byli m.in. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Pan Robert Baryła, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie Pan Andrzej Małecki wraz z grupą radnych, Burmistrz Miasta Tuszyna – Pan Witold Małecki, Zastępca Burmistrza Miasta Tuszyna – Pani Maria Kopczewska, Skarbnik Miasta Tuszyna – Pani Małgorzata Ożarek, Sekretarz Gminy Tuszyn – Pani Beata Krawczyk, Radny Powiatowy – Pan Sylwester Golus oraz reprezentanci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tuszyn, które otrzymały sprzęt.

Zakupione zostało następujące wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne jednostkom do udzielania pomocy osobom poszkodowanym:

OSP Górki Duże: Aparat powietrzny – 2 kpl.,

OSP Głuchów: Przecinarka spalinowa – 1 szt.,

OSP Tuszyn Las: Przecinarka spalinowa – 1 szt., Ubranie specjalne – 2 szt., Zestaw do gaszenia pożarów traw i lasów – 1 szt., Dyski sygnalizacyjne – 1 szt.,

OSP Modlica: Wąż hydrauliczny do agregatu hydraulicznego – 1 szt., Pilarka spalinowa – 1 szt.,

OSP Wola Kazubowa: Wielorazowa samochodowa płachta gaśnicza – 1 szt.,

OSP Mąkoszyn: Kompletna deska ortopedyczna – 1 szt., Ubranie specjalne – 2 szt.,

OSP Syski: Nosze podbierakowe – 1 szt.Ubranie specjalne – 2 szt.Buty specjalne – 2 pary,

OSP Kruszów: Ubranie specjalne – 3 szt.,

OSP Tuszyn: Ubranie specjalne – 3 szt., Sygnalizator bezruchu – 2 szt., Wytwornico – prądownica – 1 szt., Dyski sygnalizacyjne – 2 szt.,

OSP Szczukwin: Wentylator oddymiający – 1 szt., Kompletny zestaw medyczny – 1 szt.,

OSP Jutroszew: Używany lekki samochód ratowniczo – gaśniczy MERCEDES BENZ ATEGO 1329AF. (Pojazd przekazano jednostce OSP Jutroszew we wrześniu br.)

Fundusz Sprawiedliwosci 2023
Mercedes OSP Jutroszew
Logo Fundusz Sprawiedliwosci
BLISKO 700 TYS. DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI DLA GMINY TUSZYN