Brzeziny 1

Jesienią 2021 roku powstało jedno z najmłodszych w Gminie Tuszyn Koło Gospodyń Wiejskich w Modlicy. Mieszkańcy podjęli taką decyzję jeszcze na Gminno – Parafialnych Dożynkach organizowanych wówczas właśnie w ich sołectwie. Od samego początku celem działania Koła była szeroko pojęta integracja i animacja społeczności lokalnej oraz kultywowanie lokalnych tradycji. Mimo bardzo krótkiego stażu KGW Modlica może się już pochwalić nieprzeciętnymi osiągnięciami i udziałem w wydarzeniach gminnych, regionalnych czy ogólnopolskich. Warto tu wymienić choćby zdobycie I miejsca w gminnym konkursie na palmę wielkanocną 2023, zajęcie I miejsca w wojewódzkim etapie konkursu „Polska od Kuchni” i udział w finale Festiwalu na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie ( 30.09.2023), czy zajęcie II miejsca w regionalnym etapie konkursu „Bitwa Regionów”, który odbył się 27.08.2023 w Brzezinach. Oprócz udziału w konkursach Panie z KGW Modlica organizują imprezy okolicznościowe np.: Dzień Dziecka w Modlicy czy biorą udział w imprezach regionalnych np. Dożynki Wojewódzkie. Wartym podkreślenia jest także fakt, iż KGW Modlica przygotowuje i realizuje projekty, na które pozyskuje środki zewnętrzne. Na tej podstawie Koło przystąpiło do programu „Danie Wspólnych Chwil” Fundacji Biedronki i zorganizowało trzy spotkania dla seniorów, pozyskało dotację ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWE-FIO – na realizacje projektu (wspólnie z Fundacją „Atelier of Skills”) „Amo ergo Sum – kocham, więc jestem”, którego jednym z założeń jest stworzenie archiwum społecznego poświęconego Marii Łopatkowej – nauczycielce i lokalnej animatorce, wybitnej pedagog, autorce wielu książek i artykułów, promotorce pedagogiki serca. Koło wciąż zbiera zdjęcia i pamiątki związane z działalnością p. Marii w Modlicy. Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w realizacji tego niesamowitego projektu prosimy o kontakt pod numerem tel. 880923800. KGW Modlica pozyskało także w bieżącym roku dotację z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację projektu „Kuźnia talentów Jadwigi Zamoyskiej” – to organizacja cyklu warsztatów dla kobiet i dziewcząt oraz organizacja uroczystej kolacji połączonej z koncertem. W ramach tego projektu odbyły się już warsztaty z makramy, warsztaty kulinarne z Katarzyną Gubałą, warsztaty z carvingu z Agnieszką Mielniczuk, a przed uczestnikami jeszcze warsztaty z robienia stroików świątecznych. Ostatnim nietuzinkowym osiągnięciem KGW Modlica było zdobycie w listopadzie br. – I miejsca w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania, na najciekawszą kronikę. Warto dodać, że do konkursu swoje kroniki zgłosiło 17 Kół Gospodyń Wiejskich z całego terenu LGD „Bud-Uj Razem”.

KGW W CAS
KGW Na Powazkach Grob Marii Lopatkowej
LGD BUD Uj
Polska Od Kuchni Lowicz
OSTATNIE SUKCESY KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W MODLICY