Busy Polan

Gmina Tuszyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań jednorocznych na rok 2023, mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. W ramach tego zadania wybudowany zostanie peron przystankowy przy ul. Chmielnej w Tuszynie, z którego będą korzystać podróżni udający się zarówno w kierunku do Łodzi jak i Piotrkowa Trybunalskiego. Wybudowanie nowego peronu z zatoką na korzystające z niego busy i autobusy znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu w tym miejscu, a przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych i podróżnych. Inwestycja będzie realizowana przez Gminę Tuszyn jeszcze w 2023r. Całkowita wartość zadania wynosi 481.200,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, prowadzonego przez BGK wyniesie maksymalnie 384.960, 00 zł. Środki własne Gminy Tuszyn przeznaczone na to zadanie wyniosą 96.240,00 zł.

POWSTANIE NOWY PERON PRZYSTANKOWY PRZY UL.CHMIELNEJ W TUSZYNIE