LGD Logo

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” organizuje III edycje konkursu pt. „Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich”.

Celem konkursu jest promocja działalności społeczno–gospodarczej i kulturalnej KGW, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członkiń KGW.

Liczba kronik zgłoszonych do konkursu nie może przekroczyć 2 z terenu danej Gminy.

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej:

http://www.buduj.eu/portal-news-249-.apraszamy_do_wziecia_udzialu_w_iii_edycji_konkursu_na_%E2%80%9Enajciekawsza_kronike_kola_gospodyn_wiejskich%E2%80%9D_organizowanego_przez_stowarzyszenie_lokalna_grupa_dzialania_%E2%80%9Ebud_uj_razem%E2%80%9D_.html

LGD Plakat Konkurs KGW
KONKURS “NAJCIEKAWSZA KRONIKA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH”