9 Otwarcie Poczty

23 czerwca 2023r. z pewnością przejdzie do historii Tuszyna. W tym właśnie dniu odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Placówki Pocztowej, na Placu Reymonta w Tuszynie. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, iż w ostatnich latach w związku z reorganizacją pracy i centralizacją przeprowadzaną w Spółce Skarbu Państwa Poczta Polska, nasza Placówka Pocztowa w Tuszynie straciła na swojej randze. W roku 2015 stała się filią Placówki Pocztowej w Rzgowie, a dodatkowo zlikwidowano w Tuszynie „Służbę doręczeń”, co w praktyce oznaczało, że „tuszyńscy listonosze” stali się pracownikami Placówki Pocztowej w Rzgowie. Zdaniem tuszyńskiego Samorządu taki stan rzeczy był nie do zaakceptowania. Rozpoczęły się rozmowy z Zarządem Poczty Polskiej Regionu Sieci w Łodzi. Urząd Miasta w Tuszynie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, przeprowadził modernizację pomieszczeń przy placu Reymonta, co miało pomóc w przywróceniu pełnej funkcjonalności Poczty Tuszyn z działającą na miejscu służbą doręczeń. Częściowo udało się to w roku 2018, kiedy to Zarząd Poczty wyraził zgodę na przywrócenie Placówki Pocztowej w Tuszynie, ale niestety bez działającej na miejscu służby doręczeń. Dopiero na początku br., dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm RP – Pana Waldemara Budy i prowadzonymi cały czas rozmowami, Zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o przywróceniu pełnej funkcjonalności Placówki Pocztowej w Tuszynie z działającą na miejscu „ Służbą doręczeń”. W piątek, 23 czerwca, o godz 16.30. na Placu Reymonta w Tuszynie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Placówki Pocztowej w Tuszynie. Wśród wielu zaproszonych gości, obecni byli m.in. Minister Rozwoju i Technologii – Pan Waldemar Buda, Senator RP – Pan Krzysztof Kwiatkowski, Przedstawiciele Poczty Polskiej na czele z Prezesem Zarządu – Panem Krzysztofem Falkowskim, tuszyńscy samorządowcy na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tuszynie – Panem Andrzejem Małeckim i Burmistrzem Miasta Tuszyna – Panem Witoldem Małeckim, mieszkańcy Tuszyna, a przede wszystkim tuszyńscy listonosze, którzy stali się ponownie pracownikami w pełni funkcjonującej Placówki Pocztowej w Tuszynie. Jako ciekawostkę warto dodać, że w całym kraju Poczta Polska zatrudnia około 22 tys. listonoszy, którzy każdego dnia doręczają ponad 4 mln przesyłek do adresatów.

Poczta 1
Poczta 2
Poczta 3
Poczta 4
Poczta 5

OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ PLACÓWKI POCZTOWEJ W TUSZYNIE