Konkurs Lasy

Lasy Państwowe będę współpracowały z kołami gospodyń wiejskich, by wspólnie popularyzować wiedzę o żywności pochodzenia leśnego. Organizacje, które przedstawią najlepsze projekty na działania promujące wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł! Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw
KONKURS – KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH PROMUJĄ ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ Z POLSKICH LASÓW