Bez Tytulu 3

Szanowni Państwo,

komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości: Szczukwin, Kruszów, Głuchów, Garbów, Tuszynek Majoracki ul. Garbowska, Jutroszew, Wodzinek, Wodzin Prywatny, Wodzin Majoracki, Mąkoszyn, Syski.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie przekazuje treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi: Wodociąg publiczny Szczukwin, gm. Tuszyn – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 20 marca 2023 r. z wodociągu publicznego Szczukwin, gm. Tuszyn nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Szczukwin, gm. Tuszyn.

WODOCIĄG PUBLICZNY SZCZUKWIN – WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA