Bez Tytulu 3

UWAGA !

Wodociąg publiczny Górki Duże – Gmina Tuszyn – woda warunkowo nadaje się do spożycia. Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości: Górki Duże, Górki Małe, Dylew, Wola Kazubowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 21 listopada 2022r. z wodociągu publicznego Górki Duże, w stacji wodociągowej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml. oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej w Górkach Małych w ilości 1 jtk/100 ml. Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Górki Duże. Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Zakład wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

UWAGA – WODOCIĄG PUBLICZNY W GÓRKACH DUŻYCH – WODA WARUNKOWO NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA!