Aleks Tablica Aleksandrowek

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w 2022 r.

W październiku br. zakończył się remont ul. Aleksandrówek w Garbowie. Prace prowadzone były na odcinku od posesji nr 60 do posesji 34 ( 0,323 km ). Na przedmiotową inwestycję Gmina Tuszyn otrzymała dotację ze środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego, z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2022 roku, w tym modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota przyznanych środków z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wyniosła 112 230,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z o.o.

Aleks 4
Aleks 3
Aleks 2
Aleks 1
REMONT ULICY ALEKSANDRÓWEK W GARBOWIE