1 Szczukwin Umowa

W dniu 19 października 2022 r. w Szczukwinie podpisana została umowa pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Szczukwinie, reprezentowaną przez Prezesa OSP – druha Janusza Pielużka i Skarbnika OSP – druhnę Aleksandrę Kiljan a Radą Miejską w Tiaczewie na Ukrainie reprezentowaną przez Burmistrza Miasta – Pana Iwana Iwanowicza Kowacza. Umowa dotyczy nieodpłatnego przekazania, jako pomoc humanitarną specjalistycznego samochodu do ochrony przeciwpożarowej, marki STAR 244L, nr rej. LFU 7722, nr VIN 06483, z OSP Szczukwin do naszego miasta partnerskiego Tiaczew na Ukrainie.

2 Szczukwin Umowa
DAR ZE SZCZUKWINA DO TIACZEWA