Zeromin 6 900x598

Dożynki 2022 już za nami!

11 września br. na placu przy Świetlicy w Żerominie odbyły się Gminno – Parafialne Dożynki, których gospodarzem było Sołectwo Żeromin. Pogoda tego dnia nie zapowiadała się dobrze, co przysporzyło organizatorom i wystawcom sporo pracy związanej z przystosowaniem całej infrastruktury. Ostatecznie jednak w niedzielne popołudnie nie padał deszcz i scenariusz Dożynkowy mógł być z w pełni realizowany. Tegoroczne święto honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Tuszyna – Pan Witold Małecki. Uroczystość tradycyjnie rozpoczął korowód dożynkowy, w którym brali udział przedstawiciele sołectw, kół, organizacji i zaproszeni goście. Odbyła się uroczysta msza święta celebrowana przez Ks. Proboszcza Parafii p.w. Św. Witalisa w Tuszynie – Marka Stępniaka, po której Starostowie Dożynek Pani Elżbieta Pigłowska i Pan Piotr Wojtak uroczyście wręczyli chleby Burmistrzowi Miasta Tuszyna – Panu Witoldowi Małeckiemu oraz Proboszczowi Parafii– Markowi Stępniakowi, a Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tuszynie Pan Jan Ramięga, w imieniu tuszyńskich pszczelarzy przekazał kosz dożynkowy. Następnie na scenę zaproszono gości wśród których byli m.in.: Minister Rozwoju i Technologii – Pan Waldemar Buda, Minister ds. Samorządu – Pan Włodzimierz Tomaszewski, Senator RP – Pan Krzysztof Kwiatkowski, Wicewojewoda Łódzki – Pan Piotr Cieplucha, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Pan Piotr Adamczyk, Zastępca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach – Pan Tadeusz Morawski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie – Pan Andrzej Małecki oraz przedstawiciele delegacji naszych miast partnerskich na Ukrainie, reprezentowanych przez Pana Siergieja Szepetko – Zastępcę Mera Buczy i Pana Iwana Kriczwołuszyja – Sekretarza Rady Miasta Tiaczew. Podczas części oficjalnej tuszyńscy samorządowcy wręczyli na scenie wyróżnienie honorowe “GMINA TUSZYN DZIĘKUJE” Panu Grzegorzowi Szymańskiemu, tuszyńskiemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe “Silver-Glass” Grzegorz Szymański, które przyznano za działalność charytatywną, wspieranie gminnych klubów sportowych oraz stowarzyszeń z terenu Gminy Tuszyn. Ważnym momentem było także podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego – Pana Piotra Adamczyka a Gminą Tuszyn z udziałem Sołtysa Kruszowa – Pani Izabeli Kudry na sfinansowanie projektu pn. Wierzbowy Raj – zagospodarowanie terenu wiejskiego w Sołectwie Kruszów (dofinansowanie na kwotę 100 tys. zł.). Podczas Gminno – Parafialnych Dożynek w Żerominie wśród gości obecni byli także delegaci do Izby Rolniczej z terenu Gminy Tuszyn – Pan Zbigniew Smyczek i Pan Piotr Zarzycki, Radni Powiatowi – Pan Sylwester Golus i Pan Bogumił Skorupski, Radni Rady Miejskiej w Tuszynie, Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Pani Marta Stasiak, Zastępca Burmistrza Miasta Tuszyna – Pani Maria Kopczewska, Skarbnik Gminy Tuszyn – Pani Małgorzata Ożarek, Sekretarz Gminy Tuszyn – Pani Beata Krawczyk, Dyrektor Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie – Pani Żaneta Karczewska, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie – Pani Agnieszka Pawlak, Prezes Stowarzyszenia Tuszyn Naszych Marzeń – Pani Ewa Kotecka, Prezes LGD BUD-UJ RAZEM – Pan Wojciech Olborski, Wójt Gminy Dłutów – Pani Grażyna Maślanka – Olczyk, Burmistrz Rzgowa – Pan Mateusz Kamiński, Dyrektor Zalando w Głuchowie – Pan Sławomir Rogala, Poczty Sztandarowe ZMGZ, OSP, PSL i PZŁ. Wszyscy tradycyjnie, jak to na Dożynkach, składali gratulacje, życzenia i podziękowania Rolnikom za ich ciężką pracę. Po zakończeniu części oficjalnej na scenie gospodarze Gminy Tuszyn i zaproszeni goście otworzyli stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z Dylewa i Woli Kazubowej, Kruszowa, Garbowa, Jutroszewa, Szczukwina, Wodzina Prywatnego, Modlicy, Sołectwa Żeromin i Górek Dużych, Kół Łowieckich
z terenu Gminy Tuszyn (Żubr, Orzeł i Tur), Koła Pszczelarzy z Tuszyna oraz Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” Tuszyn. Wszystkie stoiska, jak zawsze były pięknie przystrojone i bogate w potrawy do degustacji. Bardzo ważnym punktem programu był Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec/Kosz Dożynkowy, dedykowany Sołectwom i KGW z naszej gminy. Swoje prace przygotowały przedstawicielki z: Dylewa, Garbowa, Górek Dużych, Górek Małych, Jutroszewa, Kruszowa, Modlicy, Szczukwina, Tuszynka Majorackiego i Żeromina. Jury w składzie: Małgorzata Ożarek, Beata Krawczyk i Janusz Miara nie miało łatwego zadania, ponieważ wszystkie prace konkursowe były wyjątkowej urody. Członkowie komisji sędziowskiej pod uwagę brali takie kryteria jak: naturalność i różnorodność materiałów, pracochłonność oraz ogólne wrażenie artystyczne. Przyznana przez jury punktacja pozwoliła na wyłonienie zwycięzców: I miejsce – KGW Szczukwin (nagroda pieniężna w wysokości 500 zł), II miejsce – Sołectwo Żeromin i Sołectwo Tuszynek Majoracki (nagroda pieniężna w wysokości po 400 zł), III miejsce – Sołectwo Górki Duże i KGW Modlica (nagroda pieniężna w wysokości po 300 zł). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki w postaci koszy ze słodyczami. Nagrody pieniężne zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Tuszynie. Na uczestników tegorocznego Święta Plonów czekało wiele atrakcji, m.in: degustacja przysmaków kuchni polskiej przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tuszyn, Zakład Aktywności Zawodowej w Tuszynie oraz potrawy kuchni myśliwskiej serwowane przez Koła Łowieckie, degustacja miodów przygotowana przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tuszynie, stoisko przygotowane przez Samorządową Przychodnie Zdrowia w Tuszynie, gdzie można było zmierzyć sobie ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom cukru we krwi. Na scenie odbywały się występy artystyczne (koncert Orkiestry Dętej z Tuszyna, przyśpiewki KGW Kruszów, występ Zespołu Pieśni i Tańca Wiśniowa Góra i zespołu „Wonderful Live”). Obecne były także stoiska z gastronomią i atrakcjami dla najmłodszych (bezpłatne dmuchańce, popcorn i wata cukrowa, tatuaże, warsztaty plastyczne oraz fotolustro). Można było oglądać wystawę kurek ozdobnych. Odbyły się sprawnościowe konkursy dożynkowe, którym towarzyszyła dobra zabawa i zacięta walka: obieranie ziemniaków na czas, zaplatanie wianka rozpoznawanie warzyw i owoców z zawiązanymi oczami.

Tegoroczne Dożynki już za nami. Za ich organizację i przebieg szczególne podziękowania należą się ich Organizatorom: Sołectwu Żeromin, Parafii pw. św. Witalisa w Tuszynie, pracownikom Miejskiego Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie oraz sponsorom, którzy wsparli tegoroczne święto plonów.

Zeromin 4 900x598
Zeromin 2 900x598
Zeromin 7 900x598
Zeromin 3 900x598
Zeromin 5 900x598
Zeromin 1 532x800
DOŻYNKI 2022 JUŻ ZA NAMI!